INTERNÍ NAVIGACE

Leden 2018

V úterý 12. prosince 2017 navštívili žáci třídy 1. OMO v rámci hodin dějepisu budovu a stálou expozici Městského muzea v Moravské Třebové. Vedoucí muzea, Mgr. Robert Jordán, který žáky provázel, využil své odbornou erudice gymnaziálního pedagoga a pojal svůj výklad v intencích rámcového vzdělávacího

Pomalu končící vánoční čas je dobou, kdy si většina z nás více, než ve zbytku roku, uvědomuje židovsko-křesťanské kořeny evropské civilizace. V rámci školních osnov je toto téma akcentováno především v českém jazyce, dějepise a základech společenských věd, okrajově a specifickým způsobem pak i v odborných předmětech. Těsně