INTERNÍ NAVIGACE

Únor 2019

V úterý 12. února 2019 zavítali na naši školu policisté z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje. Poručík Bc. Ondřej Zeman a kapitán Mgr. Jiří Tesař seznámili ve dvouhodinové přednášce žáky 1. ročníku studijního oboru bezpečnostně-právní činnost s riziky kyberšikany a dalších nástrah, číhajících na