INTERNÍ NAVIGACE
HomeNovinkyAdaptační kurz pro 1. ročníky

Adaptační kurz pro 1. ročníky

Adaptační kurz pro 1. ročníky

Od středy 11. do pátku 13. září proběhl v rekreačním zařízení Vysoké Pole na Svitavsku třídenní adaptační kurz pro žáky 1. ročníků studijních oborů naší školy. Třídy 1. OMA, 1. OMB a 1. SČ zde pod vedením svých třídních učitelek Mgr. Soni Markové, Mgr. Aleny Báčové a Ing. Libuše Muselíkové za pěkného počasí absolvovaly celou řadu poznávacích a tvořivých aktivit. Snímky v galerii pocházejí ze sportovního dne, na jehož přípravě a organizačním zajištění se podíleli i další učitelé naší školy, Mgr. Jiřina Cvrkalová a Mgr. Václav Fikar. Se zajištěním obsluhy a bezpečného provozu celkem devíti stanovišť pak pedagogům pomohli i studenti a studentky 3. a 4. ročníku oboru bezpečnostně-právní činnost.

Sdílej :