INTERNÍ NAVIGACE
HomeVýukové aktivityAdventní návštěva u Františkánů

Adventní návštěva u Františkánů

Adventní návštěva u Františkánů

Pomalu končící vánoční čas je dobou, kdy si většina z nás více, než ve zbytku roku, uvědomuje židovsko-křesťanské kořeny evropské civilizace. V rámci školních osnov je toto téma akcentováno především v českém jazyce, dějepise a základech společenských věd, okrajově a specifickým způsobem pak i v odborných předmětech. Těsně před Vánoci, v období adventu, tak studenti a studentky naší školy, konkrétně tříd 1. OMO a 1. SČ dostali možnost, absolvovat tematickou exkurzi v moravskotřebovském františkánském klášteře s cílem, seznámit se s historií, současností a mnohavrstevným posláním této instituce. Moravskotřebovští františkáni totiž dělí svou každodennost mezi péči o kulturní dědictví, duchovní službu a pomoc lidem v nouzi. V klášteře na Svitavské ulici i bývalých farních objektech ve Starém Městě a Gruně tak nachází skromný domov několik desítek lidí, kteří by jinak díky následkům závislostí, stáří nebo zdravotnímu či sociálnímu znevýhodnění s velkou mírou pravděpodobnosti skončili na ulici. V rámci exkurzí, zahrnujících dvě vyučovací hodiny, měli studenti možnost, prohlédnout si prostory barokního klášterního kostela sv. Josefa včetně jeho zázemí. Františkánské aktivity v sociální oblasti pak byly studentům přiblíženy prohlídkou ubytovacích prostor kláštera, setkáním s některými jeho obyvateli a závěrečnou přednáškou v klášterní jídelně, kterou v obou případech podal představený kláštera, Otec Pavel Šebestián Smrčina, oceněný v roce 2016 za svou práci pro potřebné cenou Laskavec roku, udělovanou Nadací Karla Janečka.

Sdílej :