INTERNÍ NAVIGACE
HomeAbsolventi

Absolventi

Slavnostní vyřazení letošních maturantů proběhlo ve čtvrtek 6. června 2018 v obřadní síni moravskotřebovské radnice. Za přítomnosti svých blízkých a po projevu místostarostky města Ing. Daniely Maixnerové převzali vysvědčení z rukou ředitelky školy, Mgr. Jany Pekárikové a svých třídních učitelek, Ing. Libuše Muselíkové, Mgr. Aleny