INTERNÍ NAVIGACE
HomeO školeVeřejné zakázky

Veřejné zakázky

ZÁKLADNÍ INFORMACE

ISŠ Moravská Třebová – rekonstrukce podlah a sociálních zařízení školy – budova D


Ředitel školy vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu “  ISŠ Moravská třebová – rekonstrukce podlah a sociálních zařízení školy – budova D“.
Termín podání nabídek : 24.4.2018 do 10.00 hodin na sekretariát školy (ISŠ, Brněnská 1405, Moravská Třebová)
Projektová dokumentace : bude zaslána zájemcům elektronicky na vyžádání

VÝZVA :