INTERNÍ NAVIGACE
HomeNovinkyOdborné exkurze oboru Bezpečnostně právní činnost

Odborné exkurze oboru Bezpečnostně právní činnost

Odborné exkurze oboru Bezpečnostně právní činnost

V trochu nezvyklé datum, ve středu 14. února 2018, tedy na mezi studenty vcelku oblíbený den svatého Valentýna, absolvovali studenti oboru bezpečnostně-právní činnost, konkrétně třídy 3. OMA a 3. OMB, další z tematických exkurzí. Odborná příprava na výkon budoucího povolání je tentokrát přivedla do prostor Okresního soudu ve Svitavách a na v témže městě dislokovanou výjezdovou stanici profesionálních hasičů. Exkurze v budově soudu byla přitom zaměřena na činnost Justiční stráže. Hned u vstupu do soudní budovy, která je režimovým objektem, měli studenti možnost, seznámit se s metodikou kontroly osob, včetně fungování detekčního rámu pro prověřování osob a rentgenu na prohlídku oděvů a zavazadel. Fungování obou technických prostředků bylo názorně demonstrováno na studentech samotných. Prohlídka pak pokračovala uvedením do sklepních prostor soudní budovy, ve kterých se mj. nalézá trojice cel a zázemí pro Justiční stráž a vězeňskou eskortu. Velitel Justiční stráže okresního soudu ve Svitavách, Martin Spěvák studentům tyto prostory nejen ochotně ukázal, ale také vysvětlil metody a postupy, používané v případech, kdy jsou k soudnímu jednání přiváženi lidé, u kterých se rozhoduje o jejich vzetí do vazby, nebo jsou k soudnímu jednání přiváženi z výkonu trestu. Pohovořil také o bezpečnostních a technických prvcích plášťové ochrany celého objektu. Poté, co byly zodpovězeny dotazy a zájemci si vyzkoušeli několikaminutový pobyt v cele, nebo přiložení vězeňských pout, která jsou mimochodem konstruovaná jinak než ta policejní, pokračovala exkurze prohlídkou dalších částí suterénu soudní budovy, ve kterých se nachází moderně vybavená spisovna. Jako určitou zajímavost ukázal pan Spěvák účastníkům exkurze také základní kámen z roku 1891. Exkurze pak byla ukončena v největší jednací síni soudu, kde se soudí významnější případy z oblasti trestního práva a nabídkou možnosti takové jednání někdy navštívit. Hasičkou stanici na Olbrachtově ulici navštívili studenti na pozvání ředitele zdejšího územního odboru Hasičského záchranného sboru plukovníka Ing. Oldřicha Jedličky. I zde byla studentům dána možnost, detailně si prohlédnout celý objekt a také celou škálu moderních hasičských zásahových vozidel, z nichž jim některá byla na dvoře stanice předvedena v akci. Pomyslnou „třešničkou na dortu“ pak byla možnost, vyzkoušet si na vlastní kůži hasičskou výstroj, nebo výškovou techniku. Vše bylo samozřejmě provázeno odborným výkladem příslušníků HZS. Věříme, že akce tohoto typu nejen doplní a posunou pomyslnou laťku odborných znalostí studentů, ale na druhou stranu také pozitivně přispějí k vytvoření povědomí o škole a oboru mezi příslušníky záchranných a bezpečnostních složek v našem regionu.

Sdílej :