INTERNÍ NAVIGACE
HomeNovinkyOdborná praxe v Itálii / projekt ERASMUS+

Odborná praxe v Itálii / projekt ERASMUS+

Odborná praxe v Itálii / projekt ERASMUS+

Integrovaná střední škola Moravská Třebová se v rámci trvalého zvyšování kvality výuky snaží dlouhodobě umožnit žákům rozšíření klíčových i odborných kompetencí. Kromě realizace odborných kurzů nad rámec výuky, seminářů a exkurzí na odborná pracoviště hledáme další metody, možnosti a materiály pro modernizaci výuky a zapojení do mezinárodní spolupráce. Výjezd žáků na odbornou praxi do Itálie je v souladu s dlouhodobými cíli naší školy, tj příprava vzdělaného profesionála s odpovídajícím portfoliem odborných kompetencí. Je to optimální způsob získávání novinek v oboru, výměnu zkušeností a materiálů, pro motivaci žáků ke vzdělávání se. Předání know-how italských odborníků povede k růstu vzdělanosti a větší konkurenceschopnosti našich budoucích absolventů.

 

Mobilita bude realizována v jednom běhu v průběhu měsíců květen a červen 2017 v délce 2 týdnů. Díky projektu vyjede na stáž 12 žáků oboru Sociální činnosti a 18 žáků oboru Hotelnictví .

 

Žáci oboru Hotelnictví absolvují kurzy italské gastronomie ve vzdělávací instituci IAL a poté budou pracovat v provozu vybraných hotelových zařízení na úseku kuchyně, restaurace nebo ubytovací části. Žáci získají ucelené know-how o středomořské gastronomii a servise typických pokrmů a nápojů, rozvinou si své komunikační dovednosti v cizím jazyce, získají zkušenosti z italského prostředí.

 

Kurzy v hotelové škole IAL a v hotelu pod vedením italských šéfkuchařů:

 

Žáci oboru Sociální činnost se budou nejprve seznamovat s praktickými ukázkami zdravé kuchyně a středomořské diety. Dále budou pracovat v domově důchodců pod vedením italských tutorů.

Součástí programu stáže budou kurzy italské gastronomie na cvičných pracovištích přijímající organizace IAL, jež budou obsahovat i lekce dietního stravování a základů zdravé středomořské výživy. Žáci oboru Sociální činnost budou na pracovištích seznámeni s aplikací moderních aktivizačních metod v rámci psychosociální aktivizace seniorů.

 

Kromě pracovní části čekají účastníky stáže i edukativní exkurze a poznávací výlety s degustacemi italských produktů. Díky tomu se účastníci seznámení se s italskou kulturou, mentalitou a okolím, kde stáž proběhne  ( rybí trhy, muzeum soli, tradiční trh s farmářskými produkty, výklad o tradiční výrobě zmrzliny z primárních surovin, exkurze do výrobny vín a olivových olejů, edukační park apod.)

 

Celý projekt je připraven s důrazem na procvičení a rozšíření odborných kompetenci v rámci studovaného oboru a věříme, že bude přínosem pro všechny zúčastněné žáky.

Sdílej :