INTERNÍ NAVIGACE
HomeVýukové aktivityPraktická maturitní zkouška oboru Sociální činnost

Praktická maturitní zkouška oboru Sociální činnost

Praktická maturitní zkouška oboru Sociální činnost

Součástí výuky studijního oboru Sociální péče je také předmět Aktivizace a volnočasové činnosti. Studenti tohoto oboru si v něm osvojují celou řadu praktických a polytechnických dovedností, potřebných pro další praxi. Aktivizace patří mezi tzv. základní poskytované činnosti u mnoha typů sociálních služeb a zahrnuje v sobě pestrou škálu aktivit směřujících ke zdokonalení motorických dovedností a pracovních návyků jejich uživatelů. V rámci předmětu jsou vyučovány i různé terapeutické metody, jako je ergoterapie, muzikoterapie, canisterapie, atd. Součástí výuky tohoto předmětu ve čtvrtém ročníku je také zhotovení praktické maturitní práce s použitím některé vyučované techniky. Vzhledem k tomu, že se jedná o domácí úkol, je pak součástí praktické maturitní zkoušky také půl hodiny trvající část, ve které musí adept zhotovením či dokončením výrobku prokázat, že dané techniky opravdu ovládá a že hodnocený výrobek opravdu zhotovil sám. Obrázky v přiložené fotogalerii zachycují maturitní práce letošních maturantek, studentek třídy 4. AD. Jedná se o techniky quilling, decoupage, laminování, pletení z papíru, šití, výroba quet book, enkaustika, origami, práce s různými materiály (lékařské špachtle).

Ve středu a čtvrtek 10. – 11. 5. 2017 skládaly studentky letošního 4. ročníku studijního oboru Sociální činnost v odborné učebně G6 praktickou část maturitní zkoušky. Ta se neobešla bez bedlivého dozoru zkoušejících, Mgr. Jany Pekárikové a Ing. Libuše Muselíkové. Praktická maturitní zkouška trvá 90 minut a skládá se ze 3. částí, rozdělených podle trojice profilujících předmětů. Po úvodním vylosování otázek mají studenti k dispozici 30 minut na písemnou přípravu a výpočty.

V rámci ověření znalosti přímé obslužné péče musí žáci umět zhodnotit zdravotní stav klienta, popsat vybrané nemoci a zdravotní postižení a uvést, jakou pomoc klient potřebuje. Pak podle znění otázky řeší nějakou modelovou situaci, např. prakticky předvede manipulaci a péči o lůžko buď s klientem, nebo bez něho. Další varianta je péče o dítě do 3 let, jeho koupání, přebalování, oblékání a způsoby krmení. Při vylosování jiné otázky je třeba předvést poskytnutí první pomoci, resuscitaci atd. Další částí je zkouška z aktivizace a volnočasových činností, spočívající v praktické ukázce zhotovení  nebo dokončení rozpracovaného výrobku (prokázání praktické znalosti a zvládnutí dané techniky). Ve třetí části, kdy jsou ověřovány znalosti z předmětu sociální zabezpečení, zhodnotí maturant na modelovém příkladu sociální situaci rodiny a rozhodne, na jaké dávky má nárok a v jaké výši. Čas zkoušky je 1,5 hodiny. 1/2 h příprava a řešení výpočtů.

 

Sdílej :