INTERNÍ NAVIGACE
HomePřijímací řízení

Přijímací řízení

VYHLÁŠENÍ 3.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

MATURITNÍ OBORY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

 

Ve 3.kole přijímacího řízení žáci nekonají přijímací zkoušku a jsou přijímáni na základě prospěchu ze základní školy (viz Kriteria přijímacího řízení)

Termín pro podání přihlášek : do 26.5.2017

 

UČEBNÍ OBORY

65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
23-55-H/01 KLEMPÍŘ

 


Termín pro podání přihlášek : do 26.5.2017

 

VÝSLEDKY / 2. KOLO


Zápisový lístek je nutno odevzdat nebo zaslat na adresu školy do 10 dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen.

 

PRAVIDLA PRO ODVOLÁNÍ
Žáci, kteří nebyli přijati a splnili kritéria přijímacího řízení mohou podat odvolání proti nepřijetí.
V takovém případě ředitel školy rozhodne o přijetí v rámci své pravomoci až do výše volných míst.

 

POSTUP PŘI NEPŘIJETÍ (žák nesplnil kriteria přijímacího řízení)
Žák si může podat Přihlášku do 2.kola přijímacího řízení.
Termín vyhlášení 3.kola je zveřejněn na webu školy.

 

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
a/ v souladu s ustanovením Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je místo jméno žáka uvedeno číslo jednací.
b/ Vaše číslo jednací máte uvedeno na pozvánce k přijímacím testům.
c/ v případě, že neznáte číslo jednací nebo již nemáte pozvánku k dipozici- kontaktujte sekretariát školy : 461 316 322

 

KONTAKT
v případě potřeby kontaktujte sekretariát školy ( 461 316 322 nebo info@issmt.cz )

Icon

SČ - přijímací řízení - 2.kolo 131.58 KB 25 downloads

...

 

 

Zápisový lístek je nutno odevzdat nebo zaslat na adresu školy do 10 dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen.

 

PRAVIDLA PRO ODVOLÁNÍ
Žáci, kteří nebyli přijati a splnili kritéria přijímacího řízení mohou podat odvolání proti nepřijetí.
V takovém případě ředitel školy rozhodne o přijetí v rámci své pravomoci až do výše volných míst.

 

POSTUP PŘI NEPŘIJETÍ (žák nesplnil kriteria přijímacího řízení)
Žák si může podat Přihlášku do 2.kola přijímacího řízení.
Termín vyhlášení 3.kola je zveřejněn na webu školy.

 

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
a/ v souladu s ustanovením Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je místo jméno žáka uvedeno číslo jednací.
b/ Vaše číslo jednací máte uvedeno na pozvánce k přijímacím testům.
c/ v případě, že neznáte číslo jednací nebo již nemáte pozvánku k dipozici- kontaktujte sekretariát školy : 461 316 322
KONTAKT
v případě potřeby kontaktujte sekretariát školy ( 461 316 322 nebo info@issmt.cz )

VÝSLEDKY / 1. KOLO

 


Zápisový lístek je nutno odevzdat nebo zaslat na adresu školy do 10 dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen.

 

PRAVIDLA PRO ODVOLÁNÍ
Žáci, kteří nebyli přijati a splnili kritéria přijímacího řízení mohou podat odvolání proti nepřijetí.
V takovém případě ředitel školy rozhodne o přijetí v rámci své pravomoci až do výše volných míst.

 

POSTUP PŘI NEPŘIJETÍ (žák nesplnil kriteria přijímacího řízení)
Žák si může podat Přihlášku do 2.kola přijímacího řízení.
Termín vyhlášení 2.kola bude zveřejněn na webu školy.

 

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
a/ v souladu s ustanovením Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je místo jméno žáka uvedeno číslo jednací.
b/ Vaše číslo jednací máte uvedeno na pozvánce k přijímacím testům.
c/ v případě, že neznáte číslo jednací nebo již nemáte pozvánku k dipozici- kontaktujte sekretariát školy : 461 316 322

 

KONTAKT
v případě potřeby kontaktujte sekretariát školy ( 461 316 322 nebo info@issmt.cz )

 


 

 

Zápisový lístek je nutno odevzdat nebo zaslat na adresu školy do 10 dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen.

 

PRAVIDLA PRO ODVOLÁNÍ
Žáci, kteří nebyli přijati a splnili kritéria přijímacího řízení mohou podat odvolání proti nepřijetí.
V takovém případě ředitel školy rozhodne o přijetí v rámci své pravomoci až do výše volných míst.

 

POSTUP PŘI NEPŘIJETÍ (žák nesplnil kriteria přijímacího řízení)
Žák si může podat Přihlášku do 2.kola přijímacího řízení.
Termín vyhlášení 2.kola bude zveřejněn na webu školy.

 

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
a/ v souladu s ustanovením Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je místo jméno žáka uvedeno číslo jednací.
b/ Vaše číslo jednací máte uvedeno na pozvánce k přijímacím testům.
c/ v případě, že neznáte číslo jednací nebo již nemáte pozvánku k dipozici- kontaktujte sekretariát školy : 461 316 322
KONTAKT
v případě potřeby kontaktujte sekretariát školy ( 461 316 322 nebo info@issmt.cz )

Icon

Přijímací řízení-1.kolo-HT 164.33 KB 20 downloads

...

 


 

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
a/ v souladu s ustanovením Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je místo jméno žáka uvedeno číslo jednací.
b/ Vaše číslo jednací máte uvedeno na pozvánce k přijímacím testům.
c/ v případě, že neznáte číslo jednací nebo již nemáte pozvánku k dipozici- kontaktujte sekretariát školy : 461 316 322

 

KONTAKT
v případě potřeby kontaktujte sekretariát školy ( 461 316 322 nebo info@issmt.cz )

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – UČEBNÍ OBORY ( 1.kolo )

 

1.kolo
SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ
 SPLNĚNÍ / NESPLNĚNÍ KRITERIÍ
Kuchař-číšník
 – zde –
– zde –
Klempíř
 – zde –
– zde –
Stravovací služby
 – zde –
– zde –
Pokrývač
 – zde –
obor se neotevírá
Zedník
 – zde –
obor se neotevírá
Zápisový lístek je nutno odevzdat nebo zaslat na adresu školy do 10 dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen.

 


VYHLÁŠENÍ 2.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ           viz záložka 2.kolo


 

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
a/ v souladu s ustanovením Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je místo jméno žáka uvedeno číslo jednací.
b/ Vaše číslo jednací máte uvedeno na Rozhodnutí o nekonání přijímacích zkoušek a bude uvedeno na Rozhodnutí o přijetí.
c/ v případě, že neznáte číslo jednací nebo již nemáte dokumenty k dipozici- kontaktujte sekretariát školy : 461 316 322

VYHLÁŠENÍ 3.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – UČEBNÍ OBORY
TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŚEK DO : do 26.5.2017

KONTAKT
v případě potřeby kontaktujte sekretariát školy ( 461 316 322 nebo info@issmt.cz )

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

VYHLÁŠENÍ 3.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – UČEBNÍ OBORY
TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŚEK DO : do 26.5.2017

KONTAKT
v případě potřeby kontaktujte sekretariát školy ( 461 316 322 nebo info@issmt.cz )

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2017  – ZÁKLADNÍ INFORMACE

 


 

KRITERIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017

 

Icon

SČ - přijímací řízení - 2.kolo 131.58 KB 25 downloads

...
Icon

Přijímací řízení-1.kolo-HT 164.33 KB 20 downloads

...

  Přijímací řízení se skládá ze 3 bodovaných částí :

   

  a/ výsledek testů z JČ a MAT
  (počet bodů dosažených při testech: z matematiky a českého jazyka a literatury – minimální bodová hranice pro přijetí je 20 bodů v součtu obou předmětů )

  b/ hodnocení na vysvědčení z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
  (průměr známek ze základní školy za první pololetí posledního ročníku je přepočítán na body)
  Maximální počet  je 35 bodů.

  c/ bodové hodnocení dalších skutečností
  (výsledky soutěží, zájmová činnost, účast na DOD školy, účast na Přijímacích zkouškách nanečisto, účast na přípravných kurzech atd.).
  Maximální počet je 30 bodů.

   

  1. termín konání testů : 12.4.2017 ( platí pro školu uvedenou na 1.místě )
  2. termín konání testů : 19.4.2017 ( platí pro školu uvedenou na 2.místě )

   

  V rámci přijímacího řízení žák uplatní lepší výsledek.

  Podrobné informace k Jednotné přijímací zkoušce 2017
  web CERMAT

  Kontakt na podrobné informace : sekretariát školy 461 316 322 / info@issmt.cz

  Icon

  Přihláška na střední školu 260.18 KB 66 downloads

  formulář přihlášky na SŠ - denní studium ...

  Icon

  Přihláška na SŠ - příklad 441.37 KB 53 downloads

  vzor vyplnění přihlášky na SŠ ...

   

  Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

   

  Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§ 60a odst. 6 zákona č. 561/2001 Sb., v platném znění).

   

  Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).