INTERNÍ NAVIGACE
HomePřijímací řízení

Přijímací řízení

VYHLÁŠENÍ 3.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

AKTUÁLNÍ INFORMACE – volná kapacita je pro obory :
2355H/01  Klempíř
6551H/01  Kuchař-číšník
6551E/01  Stravovací služby

Termín pro podání přihlášek do 2.kola Přijímacího řízení pro učební obory  : průběžně
Informace : telefon : 461 316 322 / mail : info@issmt.cz

Icon
Kritéria přijímacího řízení - 2.kolo a další - obory H
Icon
Kritéria přijímacího řízení - 2.kolo a další - obory E

bude zveřejněno

Icon

Přihláška na střední školu 260.18 KB 136 downloads

formulář přihlášky na SŠ - denní studium ...

Icon

Přihláška na SŠ - příklad 441.37 KB 119 downloads

vzor vyplnění přihlášky na SŠ ...

 

2.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ / KRITERIA, VÝSLEDKY

7541M/01  SOCIÁLNÍ ČINNOST

 

Icon
Sociální činnost-přijat-2kolo-2018
Icon
Sociální činnost-splnil-2kolo-2018

 

6551H/01  KUCHAŘ-ČÍŠNÍK

 

Icon
Kuchař-číšník-přijat-2kolo-2018
Icon
Kuchař-číšník-splnil-2kolo-2018

AKTUÁLNÍ INFORMACE
KAPACITA OBORU BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST JE (ke dni 16.5.2018) JIŽ NAPLNĚNA !

Termín pro podání přihlášek do 2.kola Přijímacího řízení pro maturitní obory  : do 18.5.2018
Informace : telefon : 461 316 322 / mail : info@issmt.cz

Icon
Kritéria přijímacího řízení - 2.kolo - obory M

Termín pro podání přihlášek do 3.kola Přijímacího řízení pro učební obory  : do 10.5.2018
Informace : telefon : 461 316 322 / mail : info@issmt.cz

Icon
Kritéria přijímacího řízení - 2.kolo a další - obory H
Icon
Kritéria přijímacího řízení - 2.kolo a další - obory E

Icon

Přihláška na střední školu 260.18 KB 136 downloads

formulář přihlášky na SŠ - denní studium ...

Icon

Přihláška na SŠ - příklad 441.37 KB 119 downloads

vzor vyplnění přihlášky na SŠ ...

 

VÝSLEDKY / 1. KOLO

Icon
OMO-přijat
Icon
OMO-splnil

 


Zápisový lístek je nutno odevzdat nebo zaslat na adresu školy do 10 dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen.

 

PRAVIDLA PRO ODVOLÁNÍ
Žáci, kteří nebyli přijati a splnili kritéria přijímacího řízení mohou podat odvolání proti nepřijetí.
V takovém případě ředitel školy rozhodne o přijetí v rámci své pravomoci až do výše volných míst.

 

POSTUP PŘI NEPŘIJETÍ (žák nesplnil kriteria přijímacího řízení)
Žák si může podat Přihlášku do 2.kola přijímacího řízení.
Termín vyhlášení 2.kola bude zveřejněn na webu školy.

 

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
a/ v souladu s ustanovením Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je místo jméno žáka uvedeno číslo jednací.
b/ Vaše číslo jednací máte uvedeno na pozvánce k přijímacím testům.
c/ v případě, že neznáte číslo jednací nebo již nemáte pozvánku k dipozici- kontaktujte sekretariát školy : 461 316 322

 

KONTAKT
v případě potřeby kontaktujte sekretariát školy ( 461 316 322 nebo info@issmt.cz )

Icon
SČ-přijat
Icon
SČ-splnil

 


 

 

Zápisový lístek je nutno odevzdat nebo zaslat na adresu školy do 10 dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen.

 

PRAVIDLA PRO ODVOLÁNÍ
Žáci, kteří nebyli přijati a splnili kritéria přijímacího řízení mohou podat odvolání proti nepřijetí.
V takovém případě ředitel školy rozhodne o přijetí v rámci své pravomoci až do výše volných míst.

 

POSTUP PŘI NEPŘIJETÍ (žák nesplnil kriteria přijímacího řízení)
Žák si může podat Přihlášku do 2.kola přijímacího řízení.
Termín vyhlášení 2.kola bude zveřejněn na webu školy.

 

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
a/ v souladu s ustanovením Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je místo jméno žáka uvedeno číslo jednací.
b/ Vaše číslo jednací máte uvedeno na pozvánce k přijímacím testům.
c/ v případě, že neznáte číslo jednací nebo již nemáte pozvánku k dipozici- kontaktujte sekretariát školy : 461 316 322
KONTAKT
v případě potřeby kontaktujte sekretariát školy ( 461 316 322 nebo info@issmt.cz )

Icon
HT-obor se neotvírá

 

Obor se neotvírá pro malý počet uchazečů k otevření třídy

Uchazečům může škola nabídnout studium v maturitních oborech:
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
75-41-M/01 Sociální činnost
V případě zájmu kontaktujte školu na tel. 461316322 nebo na mail: info@issmt.cz

 


 

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
a/ v souladu s ustanovením Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je místo jméno žáka uvedeno číslo jednací.
b/ Vaše číslo jednací máte uvedeno na pozvánce k přijímacím testům.
c/ v případě, že neznáte číslo jednací nebo již nemáte pozvánku k dipozici- kontaktujte sekretariát školy : 461 316 322

 

KONTAKT
v případě potřeby kontaktujte sekretariát školy ( 461 316 322 nebo info@issmt.cz )

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – UČEBNÍ OBORY ( 1.kolo )

 

1.kolo
SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ
 SPLNĚNÍ / NESPLNĚNÍ KRITERIÍ
Kuchař-číšník
 – zde –
– zde –
Klempíř
 – zde –
– zde –
Stravovací služby
 – zde –
– zde –
Pokrývač
 – zde –
obor se neotevírá
Zedník
 – zde –
obor se neotevírá
Zápisový lístek je nutno odevzdat nebo zaslat na adresu školy do 10 dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen.

 


VYHLÁŠENÍ 2.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ           viz záložka 2.kolo


 

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
a/ v souladu s ustanovením Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je místo jméno žáka uvedeno číslo jednací.
b/ Vaše číslo jednací máte uvedeno na Rozhodnutí o nekonání přijímacích zkoušek a bude uvedeno na Rozhodnutí o přijetí.
c/ v případě, že neznáte číslo jednací nebo již nemáte dokumenty k dipozici- kontaktujte sekretariát školy : 461 316 322

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2018  – ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Jednotná přijímací zkouška 2018 – aktuální informace zde

 

Termín pro podání přihlášky pro 1.kolo : nejpozději do 1.března 2018

 


 

KRITERIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2018 / 1.KOLO

 

   


  Přijímací řízení se skládá ze 3 bodovaných částí :

   

  a/ výsledek testů z JČ a MAT
  (počet bodů dosažených při testech: z matematiky a českého jazyka a literatury – minimální bodová hranice pro přijetí je 20 bodů v součtu obou předmětů )
  b/ hodnocení na vysvědčení z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
  (průměr známek ze základní školy za první pololetí posledního ročníku je přepočítán na body)
  Maximální počet  je 45 bodů.
  c/ bodové hodnocení dalších skutečností
  (výsledky soutěží, zájmová činnost, účast na DOD školy, účast na Přijímacích zkouškách nanečisto, účast na přípravných kurzech atd.).
  Maximální počet je 20 bodů.

   

  1. termín konání testů : 12.4.2018 ( platí pro školu uvedenou na 1.místě )
  2. termín konání testů : 16.4.2018 ( platí pro školu uvedenou na 2.místě )

   

  V rámci přijímacího řízení žák uplatní lepší výsledek.

  Podrobné informace k Jednotné přijímací zkoušce 2018
  web CERMAT

  Kontakt na podrobné informace : sekretariát školy 461 316 322 / info@issmt.cz

  Icon

  Přihláška na střední školu 260.18 KB 136 downloads

  formulář přihlášky na SŠ - denní studium ...

  Icon

  Přihláška na SŠ - příklad 441.37 KB 119 downloads

  vzor vyplnění přihlášky na SŠ ...

   

  Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

   

  Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§ 60a odst. 6 zákona č. 561/2001 Sb., v platném znění).

   

  Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).