INTERNÍ NAVIGACE
HomeNovinkyProjektové dny oboru Bezpečnostně právní činnost

Projektové dny oboru Bezpečnostně právní činnost

Projektové dny oboru Bezpečnostně právní činnost

Jednou z věcí, kterými se studium střední odborné školy liší od toho všeobecně zaměřeného je odborná praxe, díky které se žáci školy již v průběhu studia prakticky připravují na výkon budoucího povolání. Kromě školní praxe, které je věnován vždy jeden den v týdnu tak studenti hotelnictví ve 2. a 3. ročníku mají možnost, vyzkoušet si výkon budoucího povolání v restauracích a hotelích, adepti oboru sociální činnost pak navštěvují různá zařízení poskytující sociální služby. Určitou výzvu však představovalo vytvoření koncepce a realizace adekvátního typu praxe pro před dvěma lety zavedený obor bezpečnostně-právní činnost. Profil absolventa oboru, samozřejmě kromě možnosti dalšího studia či jiného odborného směřování předpokládá uplatnění jeho absolventů u ozbrojených složek státu, tedy Policie České republiky, obecních policií, Celní správy, Vězeňské služby, atd. Zajištění praxe u těchto složek samozřejmě není reálné z bezpečnostních, legislativních i dalších důvodů – např. ozbrojení a vycvičení policisté těžko mohou k sobě do vozu naložit šestnáctiletého studenta a přibrat jej k výkonu hlídkové služby. Vhodným řešením pro zajištění odborné praxe se tak nakonec staly tzv. projektové dny, zaměřené na bližší seznámení studentů s prací složek Integrovaného záchranného systému a nácvik tzv. modelových situací včetně vedení patřičné dokumentace. Ve středu 5. dubna tak navštívily třídy 2. OMA a 2. OMB sídlo územního odboru Policie České republiky a sídlo Městské policie ve Svitavách. V úterý 25. a čtvrtek 27. 4. pak proběhl další projektový den přímo v Moravské Třebové. Jeho námětem byla hlídková činnost přímo v ulicích města. Je samozřejmé, že realizace takové akce by nebyla možná bez předchozí konzultace a souhlasu velitele Městské policie Moravská Třebová. Mgr. Václav Fikar v roli operačního důstojníka vyslal v rámci každého z projektových dnů po ranním brífinku do ulic města pětici hlídek (Alfa, Bravo, Čárlí, Delta a Echo). Jejich úkolem byla hlídková služba v přidělených úsecích (rajónech), tipování potenciálně problémových míst, ve kterých je pravděpodobnost většího výskytu přestupků nebo trestné činnosti, vyhodnocování a dokumentace přestupkového jednání v dopravě, nebo proti veřejnému pořádku, atd. O své činnosti si museli studenti vést záznamy a stejně tak s pomocí školních radiostanic udržovat spojení se základnou. Pohyb hlídek v terénu byl navíc ještě monitorován skutečnou hlídkou Městské policie. Odpolední vyučování bylo v rámci projektového dne věnováno transformaci získaných dojmů a poznatků do podoby „Úředních záznamů z hlídkové činnosti“. Správné vyhodnocení získaných informací a jejich převedení do policejní a právní terminologie přitom podle slov samotných studentů nepředstavovalo úplně snadnou záležitost. Na výše popsané projektové dny na konci školního roku ještě navážou další, s jiným odborným zaměřením, včetně třídenního pobytového kursu na turistické základně školy na Milovech.

Sdílej :