INTERNÍ NAVIGACE
HomeNovinkyMistrovské umění našich žáků – raut pro 500 osob

Mistrovské umění našich žáků – raut pro 500 osob

Mistrovské umění našich žáků – raut pro 500 osob

Ukázkou gastronomického umění i organizačních schopností jak žáků učebního oboru kuchař-číšník, tak učitelek odborného výcviku učňovského střediska – školní restaurace Fabrika byl raut pro 500 osob, realizovaný v rámci reprezentačního plesu svitavské společnosti Qanto. Na jeho dvoudenní přípravě se pod vedením Ivy Novákové a odborným dohledem mistrových Marty Šimáškové a Veroniky Švichké podíleli žáci a žákyně všech tří ročníků našeho na gastronomii zaměřeného učebního oboru, v průběhu sobotního večera pak hosty obsluhovala sehraná skupinka chlapců a dívek ze 3. ročníku. Ukázky rautového občerstvení, které se z velké části zrodilo pod šikovnýma rukama našich žáků v kuchyni školní restaurace Fabrika, zachycují přiložené fotografie.

 

Sdílej :