INTERNÍ NAVIGACE
HomeŠkolní jídelna

Školní jídelna

OBJEDNÁNÍ STRAVY
Vedoucí školní jídelny
Alice Krejčířová

 

Kontakt
telefon : 702 290 915 (+hlasová schránka)
e-mail : jidelna@issmt.cz

 

Výdejní doba do jídlonosičů
11.10 – 11.25 hodin
12.15 – 12.30 hodin
14.00 – 14.15 hodin
Mimo uvedenou dobu je zákaz výdeje do jídlonosičů.
Děkujeme za pochopení

 

Provozní doba kanceláře
9.00 – 14.30 hodin

 

Číslo účtu pro placení stravného
27-1126210227/0100 + variabilní symbol

OBĚDY – žáci
žáci 07 – 10 let : 22,-Kč
žáci 11 – 14 let : 24,-
žáci 15 a více let :  25,-

 

CELODENNÍ STRAVA – ostatní
snídaně : 22,-
snídaně plná cena : 38,30-Kč
oběd : 25,-
oběd plná cena : 54,-
večeře : 23,-
večeře plná cena : 46,90 

 

V době nepřítomnosti ve škole nebo školském zařízení
se mohou žáci ve školní jídelně stravovat (oběd) za plnou cenu
žáci 07 – 10 let “ 50,50 
žáci 11 – 14 let : 52,50
žáci 15 a více let : 54,-

 

STRAVOVÁNÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY
oběd plná cena : 63,-

Icon

Vnitřní řád Školní jídelny 139.87 KB 43 downloads

Vnitřní řád ŠJ 2017 ...

 

Práva a povinnosti strávníků (výňatek z Vnitřního řádu ŠJ)
  • strávníci mají právo na stravování v době jejich pobytu ve škole nebo školském zařízení
  • strávník má právo na informaci o zůstatku na jeho stravovacím účtu.
  • strávníkem se stává ten, kdo řádně vyplní přihlášku ke stravování, zakoupí stravovací čip a splní podmínky stanovené pro bezhotovostní úhradu stravy.
  • počet přijatých strávníků nesmí překročit stanovenou kapacitu jídelny.
  • evidence, objednávání stravy, volba druhých jídel a odhlašování stravy bude prováděno prostřednictvím čipového systému.
  • každý strávník obdrží 1 kus čipu oproti vratné záloze, který bude používat po celou dobu stravování v jídelně.
  • přihlášky a odhlášky stravy či volba druhých jídel je možné provádět nejpozději do 12.00 hod. předcházejícího pracovního dne na objednávkovém terminálu.
  • telefonické odhlašování a přihlašování stravy je možné pouze ve výjimečných případech (nemoc atd.) na čísle 461 311 680.
  • konzumace stravy je povolena pouze v provozovně školního stravování.
  • je zakázáno vydávat stravu do jídlonosičů v řádné výdejní době s výjimkou prvního dne neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (první den nemoci). Zde platí, že oběd bude v průběhu řádné výdejní doby vydán do jídlonosiče pouze po předchozím ohlášení v kanceláři jídelny.