INTERNÍ NAVIGACE
HomeŠkolní jídelna

Školní jídelna

OBJEDNÁNÍ STRAVY

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE ŠKOLNÍ JÍDELNY O PRÁZDNINÁCH
1.7. – 13.7.2018 – 8.30 – 12.00 hodin
16.7. – 17.8. 2018 – zavřeno
20.8. – 31.8. 2018 – 8.30 – 14.00 hodin

Vedoucí školní jídelny
Alice Krejčířová

 

Kontakt
telefon : 702 290 915 (+hlasová schránka)
e-mail : jidelna@issmt.cz

 

Výdejní doba do jídlonosičů
11.10 – 11.25 hodin
12.15 – 12.30 hodin
14.00 – 14.15 hodin
Mimo uvedenou dobu je zákaz výdeje do jídlonosičů.
Děkujeme za pochopení

 

Provozní doba kanceláře
9.00 – 14.30 hodin

 

Číslo účtu pro placení stravného
27-1126210227/0100 + variabilní symbol

Platnost ceníku od 1.1.2018
 
OBĚDY – ŽÁCI
   
žáci 07 – 10 let
   24,- Kč
žáci 11 – 14let
  26,- Kč
žáci 15 a více let
  27,- Kč
CELODENNÍ STRAVA – OSTATNÍ
snídaně
  24,- Kč
snídaně – plná cena
  45,30,- Kč
oběd
  27,- Kč
oběd – plná cena
  61,50,- Kč
večeře
  25,- Kč
večeře – plná cena
  55,40,- Kč
V době nepřítomnosti ve škole nebo školském zařízení
se mohou žáci ve školní jídelně stravovat (oběd) za plnou cenu
žáci 07 – 10 let
  58,00,- Kč
žáci 11 – 14 let
  60,00,- Kč
žáci 15 a více let
  61,50,- Kč
STRAVOVÁNÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY
oběd plná cena
  63,- Kč

Icon

Vnitřní řád Školní jídelny 233.94 KB 70 downloads

Vnitřní řád ŠJ 2018 ...

 

Práva a povinnosti strávníků (výňatek z Vnitřního řádu ŠJ)
  • strávníci mají právo na stravování v době jejich pobytu ve škole nebo školském zařízení
  • strávník má právo na informaci o zůstatku na jeho stravovacím účtu.
  • strávníkem se stává ten, kdo řádně vyplní přihlášku ke stravování, zakoupí stravovací čip a splní podmínky stanovené pro bezhotovostní úhradu stravy.
  • počet přijatých strávníků nesmí překročit stanovenou kapacitu jídelny.
  • evidence, objednávání stravy, volba druhých jídel a odhlašování stravy bude prováděno prostřednictvím čipového systému.
  • každý strávník obdrží 1 kus čipu oproti vratné záloze, který bude používat po celou dobu stravování v jídelně.
  • přihlášky a odhlášky stravy či volba druhých jídel je možné provádět nejpozději do 12.00 hod. předcházejícího pracovního dne na objednávkovém terminálu.
  • telefonické odhlašování a přihlašování stravy je možné pouze ve výjimečných případech (nemoc atd.) na čísle 461 311 680.
  • konzumace stravy je povolena pouze v provozovně školního stravování.
  • je zakázáno vydávat stravu do jídlonosičů v řádné výdejní době s výjimkou prvního dne neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (první den nemoci). Zde platí, že oběd bude v průběhu řádné výdejní doby vydán do jídlonosiče pouze po předchozím ohlášení v kanceláři jídelny.