INTERNÍ NAVIGACE
HomeVýukové aktivity (Page 4)

Výukové aktivity

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu je prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který tě podporuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci. Tento program absolvovalo již více než 8 milionů úspěšných mladých lidí napříč 140 zeměmi světa. Celosvětově nejvýznamnější program neformálního

Ve středu 27. listopadu 2019 proběhlo na Domově mládeže Integrované střední školy Moravská Třebová školení zaměřené na poskytování první pomoci. Pozvání vychovatelek DM přijaly Pavla Kaderková a Ivana Kantůrková, členky Českého červeného kříže a především pracovnince  Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, výjezdové stanice Moravská Třebová.