INTERNÍ NAVIGACE
HomeKontakt

Kontakt

BUDOVY ŠKOLY

BUDOVA

Brněnská 1405

9.května 5

Brněnská 1405

Brněnská 1405

Brněnská 1405

J. K. Tyla 6

J. K. Tyla 9

školní restaurace FABRIKA

Brněnská 1405

Svitavská 7

ÚSEK

sekretariát

sborovna

ekonom

mzdová účtárna

pokladna

tělocvična

stavební obory

gastro obory

domov mládeže

školní jídelna

KONTAKT

461 316 322

702 290 914

702 290 898

721 732 296

607 063 916

702 290 913

702 290 912

702 290 916

702 290 911

702 290 915

POMOC ŽÁKŮM

FUNKCE

Výchovná poradkyně

Metodik rizikového chování

ODPOVĚDNÝ UČITEL/KA

PhDr. Lopourová Marie

Mgr. Cvrkalová JIřina

KONTAKT

725 893 578

607 063 931