INTERNÍ NAVIGACE
HomeKontakt

Kontakt

BUDOVY ŠKOLY

BUDOVA

Brněnská 1405

9.května 5

Brněnská 1405

Brněnská 1405

Brněnská 1405

J. K. Tyla 6

J. K. Tyla 9

školní restaurace FABRIKA

Brněnská 1405

Svitavská 7

ÚSEK

sekretariát

sborovna

ekonom

mzdová účtárna

pokladna

tělocvična

stavební obory

gastro obory

domov mládeže

školní jídelna

KONTAKT

461 316 322

702 290 914

702 290 898

721 732 296

607 063 916

702 290 913

702 290 912

702 290 916

702 290 911

702 290 915

POMOC ŽÁKŮM

FUNKCE

Výchovná poradkyně

 

Metodik rizikového chování

 

Speciální vzdělávací potřeby

ODPOVĚDNÝ UČITEL/KA

PhDr. Lopourová Marie

 

Mgr. Cvrkalová Jiřina

 

Mgr. Pekáriková Jana

KONTAKT

725 893 578 / m.lopourova(zavináč)issmt.cz

607 063 931 / j.cvrkalova(zavináč)issmt.cz

702 125 691 / j.pekarikova(zavináč)issmt.cz