INTERNÍ NAVIGACE
HomeO školeOrganizace školního roku

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023 /2024


 

V přiloženém dokumentu jsou uvedeny základní termíny školního vyučování, prázdnin.

Termíny pedagogických rad, schůzek s rodiči, maturit a závěrečných zkoušek, dnů otevřených dveří apod. pro tento školní rok budou upřesněny.
Škola si vyhrazuje právo termíny upravit z organizačních či jiných vážných důvodů.

 


 

 

Organizace školního roku 2023/2024 – základní informace : – zde –

 
PLÁN PRÁCE – PEDAGOGICKÉ RADY                        
ŘÁDNÉ PEDAGOGICKÉ RADY                   
Pedagogická rada zahajovací
přípravný týden
dle úseků
Pedagogická rada / 1.čtvrtletí
středa
22.11.2023 ve 14.15 hod.
Pedagogická rada / 1. pololetí
pátek
26.01.2024 ve 14.15 hod.
Pedagogická rada / 3.čtvrtletí
středa
17.04.2024 ve 14.15 hod.
Pedagogická rada / závěrečná pro maturitní obory
pátek
26.04.2024 ve 07.30 hod.
Pedagogická rada / závěrečná pro učební obory
středa
29.05.2024 ve 07.30 hod.
Pedagogická rada / 2. pololetí
pátek
21.06.2024 ve 14.15 hod.

 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŔÍ
pátek
 10.11.2023
 08.00 – 17.00 hodin
pátek
  08.12.2023
  08.00 – 17.00 hodin
pátek
  12.1.2024
  08.00 – 17.00 hodin

 
                ŘEDITELSKÉ VOLNO                     
                       pátek  29.9.2023        

 
PLÁN TŘÍDNÍCH SCHŮZEK
 čtvrtek
  23.11.2023
  od 15.00 hodin pro všechny ročníky
 čtvrtek
  18.04.2024
  od 15.00 hodin pro všechny ročníky