INTERNÍ NAVIGACE
HomeMATURITNÍ OBORYHOTELNICTVÍ A TURISMUS

HOTELNICTVÍ A TURISMUS

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru : 65-42-M/01
Název RVP : Hotelnictví
Název ŠVP : Hotelnictví a turismus
Délka studia : 4 roky
Dosažené vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou
Možnost dalšího studia : VOŠ, VŠ


PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent:
ovládá dva světové jazyky a je schopen komunikovat v těchto jazycích
osvojil si podstatu tržní ekonomiky, pochopil principy a druhy podnikání
osvojil si základy daňové politiky a tvorby cen
ovládá základní účetnictví
má vědomosti o potravinách, nápojích a zásadách správné výživy
ovládá přípravu pokrmů a pravidla obsluhy, zná gastronomická pravidla
ovládá základy psychologie a pravidla společenského chování
osvojil si dovednost kultivovaného písemného vyjadřování v hotelové administrativě a obchodní korespondenci
umí řešit provozní situace v hotelovém zařízení na úseku ubytovacím, stravovacím, technickém, ekonomickém, personálním
má znalost geografie ČR a domácího i zahraničního cestovního ruchu
zná strukturu turistických služeb a má základní dovednosti nezbytné k jejich provozování


MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi se uplatňují ve středních obchodně provozních a obchodně ekonomických funkcích v hotelích, podnicích a organizacích veřejného a účelového stravování, v ubytovacích, lázeňských a rekreačních zařízeních, v cestovních kancelářích, akciových, soukromých i státních podnicích. Jedná se o funkce provozní, recepční, technolog, kontrolní pracovník, pracovník obchodního nebo ekonomického útvaru, pracovník cestovní kanceláře a dalších institucí organizující turistické služby, podnikatel v hostinských činnostech a v ubytovacích službách.
Po získání praxe mají absolventi možnost uplatnit se v těchto oblastech jako řídící pracovníci nebo samostatní podnikatelé.

Školní vzdělávací program je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě školy

PRAXE

nedílnou součástí vzdělávacího programu studijního oboru Hotelnictví a turismus je praxe, která je realizována několika způsoby :
a/ vyučovací předmět
b/ předmět Praxe je začleněn do učebního plánu od 3.a 4.ročníku
c/ odborná praxe uskutečňována v několika týdenních blocích od 1.ročníku
d/ možnost strávit část praxe na zahraničních stážích (Itálie, Německo, Řecko, Kypr, Slovensko) v kvalitních gastronomických provozech
e/ gastronomické akce
f/ součástí praxe je i účast žáků na gastronomických akcích školy pro veřejnost ( rauty, bankety, hostiny apod.)

ODBORNÉ KURZY

pro zájemce-žáky je každoročně organizována řada odborných kurzů pod vedením zkušených profesionálních lektorů, kteří v daném oboru dosáhli významných úspěchů :
barmanský kurz
baristický kurz
kurz vyřezávání zeleniny
sommeliérský kurz
kurz studené kuchyně

ODBORNÉ SOUTĚŽE

učitelé odborných předmětů připravují nejlepší žáky na účast v odborných gastronomických soutěžích, které jsou organizovány pro žáky středních škol. V těchto soutěžích se naši žáci pravidelně umisťují na předních místech ( Gastro Junior, Gastro Mánes, Mladý Sommeliér, Gastro Cup, Birell Cup apod.)

Aktuální výsledky z těchto soutěží pravidelně zveřejňujeme v průběhu školního roku na webu školy v sekci Novinky zde

EXKURZE

učitelé odborných předmětů organizují každoročně řadu exkurzí do vybraných podniků dle stanoveného učebního plánu. Žáci se tak mají možnost seznámit s reálným provozem špičkových restaurací a hotelů např.v Praze, Brně, Hradci Králové i s gastronomickými provozy (pivovar, masokombinát, pekárna apod.)

BESEDY – PŘEDNÁŠKY

jako součást výuky jsou pravidelně zařazovány přednášky a besedy, které vedou lektoří, kteří se danou problematikou zabývají na profesionální úrovni. Zaměření těchto akcí odpovídá školnímu vzdělávacímu programu, zahrnuje širokou oblast souvisejících obecných i odborných kompetencí v řadě předmětů (cizí jazyky, občanská nauka, ekonomika, dějepis, odborné předměty apod.)

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

1.místo  stravovací služby  GASTRO MÁNES Kroměříž

1.místo  kuchař    Mistrovství ČR – kotlíkový guláš Přerov

stříbrné pásmo  kuchař    GASTRO UNIOR Brno- finále mezinárodního mistrovství ČR

stříbrné pásmo  číšník    GASTRO UNIOR Brno- finále mezinárodního mistrovství ČR

zlaté pásmo      číšník    JUNIOR COCTAIL Competition 2015 Kroměříž

1.místo  kuchař,číšník    Gastronomický souboj národů

2.místo  kuchař    MAKRO GASTRO CUP Přerov

2.místo  číšník    MAKRO GASTRO CUP Přerov

stříbrné pásmo  kuchař    GASTRO UNIOR Praha- regionální kolo ČECHY mezinárodního mistrovství ČR

stříbrné pásmo  číšník    GASTRO UNIOR Praha- regionální kolo ČECHY mezinárodního mistrovství ČR

stříbrné pásmo  číšník    BONDUELL CUP  – Moravský kuchař 2015

stříbrné pásmo       kuchař,číšník    OLIMA CUP Olomouc 2014

________________________________

CERTIFIKÁT za nadstandardní výsledky

v přípravě studentů a za nadstandardní vzdělávání v gastronomických oborech

( uděleno Mezinárodní asociací kuchařů a cukrářů )

________________________________

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

zlaté pásmo      kuchař  GASTRO UNIOR Brno – finále mezinárodního mistrovství ČR

zlaté pásmo      číšník  GASTRO UNIOR Brno – finále mezinárodního mistrovství ČR

zlaté pásmo      kuchař  GASTRO UNIOR Praha – regionální kolo ČECHY mezinárodního mistrovství ČR

zlaté pásmo      číšník  GASTRO UNIOR Praha – regionální kolo ČECHY mezinárodního mistrovství ČR ČR

2. místo      hotelnictví  CZECH CARVING CUP České Budějovice

3. místo      číšník  JUNIOR CARVING TŘEBÍČ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ : https://www.infoabsolvent.cz/

TADY TO ŽIJE

Jmenuji se Adam Vašek a jsem žákem třídy 3. ZVS. Rád bych se s vámi podělil o můj úspěch. V únoru tohoto roku jsem se díky paní učitelce Mgr. Aleně Báčové dozvěděl o literární soutěži v Jičíně. Netrvalo dlouho a

V závěru třetího týdne od zahájení školního roku absolvovali žáci 1. ročníků studijních oborů adaptační kurz. Uskutečnil se od 14. do 16. září 2022 v areálu Autokempu Morava v Mohelnici za účasti 76 žáků ze tříd 1. BČA, 1.BČB a 1. SČH.   Přes nepřízeň

Do projektu DOFE je naše škola zapojena již pátým rokem. Pod vedením Mgr. Hanky Konečné prošla různými stupni tohoto programu řada žáků, kteří pracovali na splnění cílů, které si v pro svůj rozvoj stanovili. Krajský úřad Pardubického kraje se rozhodl, na

Ve středu 29. června 2022 třídy 2. ZVS a 2. SČ společně s paní učitelkou Mgr. Kateřinou Flassigovou a panem učitelem PhDr. Pavlem Petrem navštívili Institut Paměti národa v Pardubicích. Na úvod nám pracovnice Institutu představila, kdo jsou a co

Nedílnou součástí každého školního roku nejen na naší škole je tematický den, věnovaný Ochraně člověka za mimořádných událostí. Jak je v posledních letech zvykem, byla tato akce naplánována ve stejném termínu, jako taktéž každoročně pořádaný Den s Integrovaným záchranným systémem, který

Poslední týden školního roku jsme se rozloučili s úžasnou Giannou Hickman (USA), která strávila 10 měsíců na naší škole. Obohatila nejenom řadu hodin výuky anglického jazyka, ale zapojila se také do řady aktivit, které jsou součástí běžného života studentů naší

V úterý 31. května jsme s naší třídou 2. ZVS jeli na exkurzi do Prahy. Před osmou hodinou ráno jsme se všichni setkali na nádraží v České Třebové a po klidné cestě vlakem dorazili do cíle.  Naším záměrem bylo projít Prahu

V pátek 27. května 2022 naše třída 2. ZVS (zdravá výživa a sport v hotelnictví) uspořádala akci pro mladší ročník stejného oboru. Cílem bylo zorganizovat program zaměřený na sport. S dohledem a pomocí Mgr. Víta Kastnera se nám podařilo realizovat

Jednou z aktivit, probíhajících v letošním školním roce na naší škole v rámci výzvy Šablony II je tandemová výuka. Při její realizaci mj. spojili své síly učitel dějepisu PhDr. Pavel Petr a benjamínek našeho učitelského sboru, češtinářka Mgr. Kateřina Flassigová,

Naše škola přivítala 9. května velmi speciálního hosta, dr. Alexandra Hickmana (USA). Děkujeme studentům 2ZVS za krásný sportovní program, vedoucí učitelce OV Martě Pluháčkové a personálu školní restaurace Fabrika za perfektní a chutné menu a učiteli odborného výcviku Luboši Grézlovi

FARMAJÁLES 2022   I v tomto roce se studenti středních škol v Moravské Třebové ( Gymnázium a Letecká střední škola, Integrovaná střední škola a Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO) rozhodli uskutečnit oslavy příchodu jara a oslavit svátek studentů. Vloni

Učitelé a studenti ISŠMT, v rámci programu DOFe jsme si pro Vás se Zuzi Mertová připravili školní časopis. Budeme moc rádi, když se na něj podíváte popř. vyplníte dotazník na konci článku. Děkujeme a přejeme hezký zbytek dne ! Časopis najdete na webu

16.2. 2022 se konalo školní kolo Soutěže v anglickém jazyce, formát Cambridge University známý jako FCE. First Certificate in English, zkráceně FCE, je zkouška z angličtiny patřící do skupiny Cambridge ESOL zkoušek. Tyto zkoušky jsou uznávány prakticky na všech univerzitách v evropských zemích, stejně jako většinou

Jedním z cílů vzdělávání je vybavit žáky kompetencemi (hard skills), které budou potřebovat v dalším profesním i osobním životě.  Do této kategorie patří i schopnost psát na klávesnici všemi deseti, rychle a bez chyb. Výuka psaní je součástí předmětu Technika

V pátek 21.ledna 2022 proběhl již třetí Den otevřených dveří. A jak je u nás zvykem (asi si to necháme patentovat), tak opět sněhová kalamita a komplikované možnosti dopravy. I přes tyto podmínky byl zájem žáků i rodičů byl poměrně

[gallery columns="4" link="file" size="medium" ids="7201,7196,7194,7192"] V letošní premiéře TECHNOhrátek se zajišťovaly daktyloskopické stopy, stříhala plechová rybička a míchaly koktejly   Vystřihnout z plechu rybičku, zajistit daktyloskopickou stopu, umíchat koktejl nebo vyskládat část střešní krytiny – to byly jen některé úkoly, které čekaly na

Takzvaná doplňková činnost představuje nedílnou součást života každé střední školy. Služby z oblasti, ve kterých škola vzdělává své žáky mohou za stanovených podmínek využít jednotlivci, firmy a instituce. Škole pak slouží nejen jako doplňkový zdroj příjmů, ale také jako nástroj dalšího

Žáci učebního oboru Kuchař-číšník připravili pro zájemce z řad veřejnosti na pátek  8.11.2019 delikatesu v podobě Svatomartinské husičky. Bližší podrobnost najdete v letáčku pod tímto textem. Těšíme se na vaši návštěvu a slibujeme, že si určitě pochutnáte !  

  Svět kolem nás se neustále mění a škola jako instituce zajišťující vzdělávání pro příští generace musí na tyto změny reagovat. Proto jsme připravili 2 nové varianty maturitního oboru   65-42-M/01 HOTELNICTVÍ.   Od 1.9.2019 tedy můžeme zájemcům o studium nabídnout 3 varianty  / zaměření :     HOTELNICTVÍ

    Je dlouholetou tradicí, že několik žáků oboru Kuchař-číšník či Hotelnictví navštíví partnerskou školu v Žiaru nad Hronom, kde je zajištěn gastronomický provoz, který umožní uskutečnit odbornou stáž pro české studenty. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Tentokrát na týdenní pobyt odcestovala