INTERNÍ NAVIGACE
HomeVýukové aktivity

Výukové aktivity

Koronavirovová krize v jarních měsících letošního roku způsobila mnoho komplikací v běžném životě školy. Jedním z jejích důsledků byla skutečnost, že žáci 3. ročníků studijních oborů nemohli v závěru školního roku vykonat čtrnáctidenní souvislou odbornou praxi. Jako náhradní řešení tak byl pro studenty oboru bezpečnostně-právní činnost vytvořen koncept blokové

Připomínáme podzimní termíny maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky   MATURITNÍ ZKOUŠKA   praktická zkouška 14.9.2020 /  08.00   obor SČ / Brněnská 1405 obor BPČ / tělocvična   ústní zkouška 17.9.2020 / 07.45 Brněnská 1405   C23,C24   ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA   písemná 07.9.2020 / 08.00 /Brněnská 1405 praktická 09.-11.9.2020 / 07.00 / Fabrika Svitavy ústní 21.9.2020  /  08.00 / Brněnská 1405  

25.8.2020 (úterý) Informační techn.     Brněnská / 09.00 hod. Anglický jazyk          Brněnská / 9.00 hod. Psychologie              Brněnská / 09.00 hod.   26.8.2019 (středa) Matematika               Brněnská / 08.30 hod. Český jazyk               Brněnská / 08.00 hod.   POZNÁMKA opravné zkoušky jsou komisionální v jeden den může žák konat pouze 1 opravnou zkoušku v případě nejasností kontaktujte obratem

Od začátku letošního školního roku je naše škola zapojena do projektu BBC Live Classes, jehož realizaci zajišťuje učitelka anglického jazyka Mgr. Hana Konečná. V úterý 10. prosince 2019 tak dostali vybraní žáci třídy 3. OMO možnost, otestovat své jazykové znalosti při videokonferenci s tématem soulad turismu s

Navzdory nepříznivému chladnému a deštivému počasí se dnes v areálu naší školy na Brněnské ulici v Moravské Třebové konal závod v nezvyklé sportovní disciplíně - suchém biatlonu. Soupeření dvoučlenných smíšených hlídek tedy chyběl sníh, specializované sportovní malorážky zastoupily školní vzduchovky a lyže nahradily běžecké boty.