INTERNÍ NAVIGACE
HomeVýukové aktivity

Výukové aktivity

Na rozdíl od gotiky či baroka není renesance v Českých zemích příliš rozšířený sloh. Je to dáno charakteristikou historického vývoje, především pak Husitskými válkami, které zkomplikovaly a oddálily její recepci ze slunné Itálie a dalších jižních a západních zemí do našich podmínek. Svitavsko a Moravskotřebovsko, neexponované

Při zvládání a predikci dalšího průběhu současné celosvětové pandemie onemocnění COVID-19 hraje velmi důležitou roli matematické modelování. Ve snaze, přiblížit tuto exaktní a náročnou vědní disciplínu široké veřejnosti vznikla na počátku letošního roku KORONA HRA. Strategická simulace, jejímž prostřednictvím si může každý zájemce vyzkoušet řízení

Školy jsou zavřené, už několik týdnů probíhá distanční výuka. Že to nemusí být pouhé vysedávání u počítače nebo studování zaslaných materiálů názorně předvedl kolega Václav Fikar. Začalo to docela nenápadně. Na školní výukovou platformu Google Classroom zveřejnil netradiční výzvu.       A pak se začaly dít věci (výběr

Víkendová expedice žáků, zapojených do projektu DOFE proběhla ve dnech 2.-3. října 2020 v oblasti Bouzovska s cílem ověření tábornických schopností účastníků, překonání osobních limitů: spaní venku, vaření na ohni, chůze za tmy, vytrvalost Citace z  dojmů jednoho z účastníků: Mnoho zážitků, legrace a dobré nálady. Bylo

Jedním z důsledků opatření, přijatých na jaře letošního roku v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 byl preventivní zákaz vstupu cizích osob do zařízení poskytujících sociální služby. Toto opatření tak nejenže znemožnilo návštěvy rodinných příslušníků tam ubytovaných osob, ve svých důsledcích znemožnilo také konání souvislé odborné praxe žáků studijního