INTERNÍ NAVIGACE
HomeBPC karta

BPC karta

Víkendová expedice žáků, zapojených do projektu DOFE proběhla ve dnech 2.-3. října 2020 v oblasti Bouzovska s cílem ověření tábornických schopností účastníků, překonání osobních limitů: spaní venku, vaření na ohni, chůze za tmy, vytrvalost Citace z  dojmů jednoho z účastníků: Mnoho zážitků, legrace a dobré nálady. Bylo

Koronavirovová krize v jarních měsících letošního roku způsobila mnoho komplikací v běžném životě školy. Jedním z jejích důsledků byla skutečnost, že žáci 3. ročníků studijních oborů nemohli v závěru školního roku vykonat čtrnáctidenní souvislou odbornou praxi. Jako náhradní řešení tak byl pro studenty oboru bezpečnostně-právní činnost vytvořen koncept blokové

Absolventi oboru Bezpečnostně právní činnost nemusí mít obavu o budoucí zaměstnání. Bezpečnostní složky České republiky řeší trvale potřebu dalších pracovníků  a tato situace bude stejná i v dalších letech.     Momentálně řeší v našem regionu akutní potřebu náboru k Dopravní policii ČR         Zájemci se mohou kontaktovat na uvedených adresách

O důstojnou reprezentaci školy na soutěži v silovém čtyřboji, kterou ve středu 26. února hostila Střední policejní škola v Holešově, se zasloužila trojice studentek oboru bezpečnostně – právní činnost. Družstvo, skládající se ze zkušené Karolíny Zobačové (3. OMO) a studentek prvního ročníku Venduly Eliášové a Lenky Sršňové