INTERNÍ NAVIGACE

  TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLU      do 1.3.2020 zbývá  :

NOVINKY

Vážení rodiče, milí žáci, v tomto školním roce se opět uskuteční na všech středních školách jednotné přijímací zkoušky na studijní obory s maturitou. Testové úlohy budou realizovány ze

V tomto školním roce organizujeme dva lyžařské výcvikové kurzy. Ještě se někteří žáci 1.ročníku oboru BPČ nestačili vzpamatovat ze Silvestra a už nastupovali před školou do

I pro žáky učebního oboru Stravovací služby organizujeme řadu mimoškolních aktivit. Na samém závěru prosince se zúčastnili dvou výjezdových aktivit. Pod vedením učitele odborných předmětů Mgr.Kastnera

Ve čtvrtek 19. 12. vyrazil florbalový tým naší školy, tvořený žáky oboru bezpečnostně-právní činnost, na žákovský turnaj středních škol s tímto zaměřením do Hranic na Moravě.

Milí žáci, v průběhu měsíců ledna a února 2020 budeme pro zájemce organizovat 2 aktivity, které by Vám mohli pomoci pro úspěšné složení přijímací zkoušky : 1/  Přijímací

Dne 10. prosince vybraní žáci 3.ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost otestovali své jazykové znalosti ve video konferenci s tématem souladu turismu s přírodou. Pod taktovkou učitelky AJ

Svatý Mikuláš, který v podvečer 5. prosince navštívil žáky a žákyně ubytované na domově mládeže naší školy, měl do čeho nadělovat. Vedoucí vychovatelka Renata Částková jim totiž

Takzvaná doplňková činnost představuje nedílnou součást života každé střední školy. Služby z oblasti, ve kterých škola vzdělává své žáky mohou za stanovených podmínek využít jednotlivci, firmy a

Ve čtvrtek 28. listopadu navštívili žáci 1. a 2. ročníku oboru klempíř Střední školu stavební v Jihlavě. Zde si prohlédli moderní areál dílen, ve kterém je realizován

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu je prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který tě podporuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a

SOCIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI ŠKOLY