INTERNÍ NAVIGACE

  JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (obor BPČ)        do 3. května 2021 zbývá  :

NOVINKY

M I M O Ř Á D N É  O P A T Ř E N Í  MZ ČR ( Příloha č.1 usnesení vlády ze dne

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro obor 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost   1/ TERMÍNY A ČAS 1. termín 3. května 2021 / na zkoušku se dostavte v 8.00 hodin 2. termín 4.

V září ve škole přivítáme čtyřiadvacetiletou Giannu Confer, asistentku mezivládní česko-americké organizace Komise J. Williama Fulbrighta. Gianna vystudovala bakalářský obor Angličtina – Španělština a nyní pokračuje v

Od 12.4.2021 změna výdejní doby do jídlonosičů   11.15 - 11.45 hod.  /  distanční výuka – cizí strávníci     12.00 - 13.00 hod.  /  pouze pro ZŠ Kostelní náměstí v prezenční

Na rozdíl od gotiky či baroka není renesance v Českých zemích příliš rozšířený sloh. Je to dáno charakteristikou historického vývoje, především pak Husitskými válkami, které zkomplikovaly a

Při zvládání a predikci dalšího průběhu současné celosvětové pandemie onemocnění COVID-19 hraje velmi důležitou roli matematické modelování. Ve snaze, přiblížit tuto exaktní a náročnou vědní disciplínu

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY  * Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:   Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:   1. řádný

Milí žáci, vážení rodiče, současná doba je velmi turbulentní (jak praví klasik) a tudíž i situace s organizací přijímacího řízení se neustále mění. Chceme Vás touto cestou informovat,

MŠMT PŘEDSTAVILO DALŠÍ ÚPRAVY MATURITNÍCH ZKOUŠEK   Praha, 10. března 2021 - Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes na tiskovém brífinku představil úpravy maturitních zkoušek. „Debata

ZDROJ : https://www.msmt.cz/aplikace-csi-pomuze-pri-priprave-na-prijimaci-a-maturitni   1/ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA   Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací zkoušky Žáci 9.ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací

SOCIÁLNÍ PARTNEŘI ŠKOLY