INTERNÍ NAVIGACE
HomeAbsolventiMiroslav Smolej / SČ

Miroslav Smolej / SČ

Miroslav Smolej / SČ

ISŠ Moravská Třebová, obor Sociální péče – sociálněsprávní činnost jsem studoval v letech 2003-2007. Studium tohoto oboru mi přineslo mj. pochopení systému sociálního zabezpečení v ČR a seznámení s metodami práce v různých sférách sociální činnosti. Tyto znalosti jsem mohl v rámci souvislé praxe aplikovat do pracovního prostředí v různých sociálních institucích.

Administrativní a výpočetní dovednosti získané studiem využívám v každodenním životě. Na velmi dobré úrovni je výuka cizích jazyků (u mě konkrétně němčina) a výuka bloku odborných předmětů (Sociální péče, Sociální zabezpečení). Na vstřícný a ochotný přístup učitelů k nám studentům vzpomínám rád dodnes. Velký vliv na rozvoj mých sociálních kompetencí měla právě tato škola.

Po absolvování střední školy jsem začal působit v základní škole jako asistent pedagoga pro sociokultruně znevýhodněné děti. Nyní administruji evropské projekty financované evropskými sociálními fondy, v rámci nichž se věnuji žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na odpoledním doučování či v aktivitách zaměřených na finanční gramotnost, volbu budoucího povolání, rozvoj praktických kompetencí v různých institucích a situacích.

Podílím se na tvoření a realizaci individuálních vzdělávacích plánů. V rámci socioterapeutických dílen pro rodiče a žáky trávíme víkendové i jednodenní pobyty v domě na půli cesty.  Částečně vykonávám i pedagogickou činnost, ve které jsem se našel, proto jsem zahájil dálkově studium pedagogické fakulty. Svou profesní budoucnost vidím v nadšeném učiteli :)

Na ISŠ Moravská Třebová velmi rád vzpomínám. Naprosto splnila mé očekávání.

Share With: