INTERNÍ NAVIGACE
HomePřijímací řízení

Přijímací řízení

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2022

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2022  – ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

KÓDY OBORŮ

 

6842M/01  Bezpečnostně právní činnost
7541M/01  Sociální činnost
6542M/01  Hotelnictví

 

6551H/01  Kuchař.číšník
2355H/01  Klempíř
3667H/01  Zedník

 

 


Kontakt na podrobné informace : sekretariát školy  : 461 316 322 / 607 063 916 / k.hajkova@issmt.cz


 

 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ


Informace jsou průběžně zveřejňovány a aktualizovány :

– na webové stránce MŠMT: www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

– na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání: www.cermat.cz

 

 

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Ve škole je 1. kolo přijímacího řízení do oborů středního vzdělání, zahájeno jeho vyhlášením ředitelem školy pro obory vzdělání bez talentové zkoušky v termínu do 31. ledna

 

 

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Přihláška se podává řediteli školy na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup – viz

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss

 

Termín pro podávání přihlášek pro obory vzdělání bez talentové zkoušky :

do 1. března 2022 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky (přihlášky s růžovým, zeleným a hnědým podtiskem)

Bližší informace k podání a vyplnění přihlášek jsou k dispozici : Přihlášky na střední školu.

 

PŘÍLOHY


 

Formuláře přihlášky na střední školu :

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1


VÝSLEDKY  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ /  MATURITNÍ OBORY / 2.kolo 


 

OBOR VÝSLEDKY
Sociální činnost zde
HT - Hotelnictví a turismus zde

 

 


VÝSLEDKY  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ /  MATURITNÍ OBORY / 1.kolo 

NÁHRADNÍ TERMÍN

 

OBOR VÝSLEDEK
Bezpečnostně právní činnost - NÁHRADNÍ TERMÍN zde

 

 


VÝSLEDKY  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ /  MATURITNÍ OBORY / 1.kolo 

ODVOLACÍ ŘÍZENÍ (autoremedura ředitelky školy)

 

OBOR VÝSLEDEK
Bezpečnostně právní činnost - ODVOLÁNÍ zde

 

 


VÝSLEDKY  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ /  MATURITNÍ OBORY / 1.kolo 


 

OBOR PŘIJAT NEPŘIJAT kapacita NEPŘIJAT nesplnění kritérií
Bezpečnostně právní činnost zde zde zde

 

OBOR VÝSLEDKY
Sociální činnost zde
HT - Hotelnictví a turismus zde
HT - Zdravá výživa a sport zde

 


ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Zápisový lístek je nutno odevzdat nebo zaslat na adresu školy nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků ( tj. do 12.5.2022  )

 


 

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
a/ v souladu s ustanovením Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je místo jméno žáka uvedeno číslo jednací.
b/ Vaše číslo jednací máte uvedeno na pozvánce k přijímacím testům.
c/ v případě, že neznáte číslo jednací nebo již nemáte pozvánku k dispozici- kontaktujte kancelář školy : 607 063 916

 


 

PODÁNI ODVOLÁNÍ
Uchazeč může podat podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).
Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu.

VÝSLEDKY  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ /  UČEBNÍ OBORY / 3.kolo 

 

Kuchař-číšník zde
Klempíř zde

 


ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Zápisový lístek je nutno odevzdat nebo zaslat na adresu školy nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků ( tj. do 15.8.2022  )

 

 

VÝSLEDKY  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ /  UČEBNÍ OBORY / 2.kolo 

 

Kuchař-číšník zde
Klempíř zde

 


ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Zápisový lístek je nutno odevzdat nebo zaslat na adresu školy nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků ( tj. do 15.6.2022  )

 

 

 

VÝSLEDKY  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ /  UČEBNÍ OBORY / 1.kolo 

 

Kuchař-číšník zde
Klempíř zde
Pokrývač zde
Zedník zde

 


ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Zápisový lístek je nutno odevzdat nebo zaslat na adresu školy nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků ( tj. do 6.5.2022  )

 


 

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
a/ v souladu s ustanovením Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je místo jméno žáka uvedeno číslo jednací.
b/ Vaše číslo jednací máte uvedeno na pozvánce k přijímacím testům.
c/ v případě, že neznáte číslo jednací nebo již nemáte pozvánku k dispozici- kontaktujte kancelář školy : 607 063 916

 


 

PODÁNI ODVOLÁNÍ
Uchazeč může podat podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).
Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu.

KRITERIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2022 / 3.KOLO

 

 

UČEBNÍ OBORY

Kriteria přijímacího řízení 2022 – obory H – 3.kolo

 


 

KRITERIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2022 / 2.KOLO

 

MATURITNÍ OBORY

Kriteria přijímacího řízení 2022 – obory M – 2.kolo

 

UČEBNÍ OBORY

Kriteria přijímacího řízení 2022 – obory H – 2.kolo

 


 

KRITERIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2022 / 1.KOLO

 

UČEBNÍ OBORY

Kriteria přijímacího řízení 2022 – obory H

 

MATURITNÍ OBORY

Kriteria přijímacího řízení 2022 – obory M

 

 

 


Podrobné informace k Jednotné přijímací zkoušce 2022
web CERMAT

Kontakt na podrobné informace : sekretariát školy  : 607 063 916 / k.hajkova@issmt.cz

Ikona

Přihláška ke studiu na SŠ (denní) 165.33 KB 289 downloads

...

Vysvětlivky k přihláškám :  – zde –


 

 

odkaz na stránku CERMAT – TISKOPISY PŘIHLÁŠEK

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena.

 

V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první. Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.

 

Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

 

Termín konání pohovoru bude uchazeči zaslán společně s pozvánkou k přijímacímu řízení.

 

 

KRITERIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ / UKRAJINA   – zde –

(Kритерії прийому 2022- 2023 )