INTERNÍ NAVIGACE

POKRÝVAČ

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru : 36-69-H/01
Název RVP : Pokrývač
Název ŠVP : Pokrývač
Délka studia : 3 roky
Dosažené vzdělání : střední vzdělání s výučním listem
Možnost dalšího studia : nástavbové studium k získání maturitního vysvědčení


POPIS UČEBNÍHO OBORU

-orientovat se v normách a technické dokumentaci pro pokládání a opravy krytin střech a střešních konstrukcí
-volit správný postup práce, nástrojů a materiálu pro pokládání a opravy krytin střech a střešních konstrukcí
-ručně pokládat tašek a další střešní krytiny
-ručně pokládat a opravovat střech z vlnitých desek, laminátů nebo velkorozměrových desek
-ručně rozebírat a opravovat krytiny střech všech druhů
-řezat, pokládat a upevňovat krytiny a izolační materiály
-fixovat spoje, okraje a podpory
-pokrývat a opravovat střechy zvláštních tvarů (např. kuželové, jehlanové)


PROFIL ABSOLVENTA

Charakteristické rysy a schopnosti
-zná základní pokrývačské materiály
-má přehled o pracovním nářadí, pomůckách mechanizačních zařízeních používaných v oboru
-dovede třídit a připravovat pokrývačské materiály ke zpracování
-používá základní projektové a technické dokumentace střech
-volí správný technologický a pracovní postup a organizaci pracoviště při krytí šikmých a plochých střech různými druhy krytin

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent oboru je schopen po příslušné praxi samostatně vykonávat pokrývačské práce na šikmých a plochých střechách.

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Absolventi učebního oboru Pokrývač, kteří vykonali úspěšně závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu ukončených maturitní zkouškou.

Školní vzdělávací program je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě školy

PRAXE

nedílnou součástí vzdělávacího programu stavebních učebních oborů je praxe, která je realizována v rámci odborného výcviku několika způsoby:

organizace odborného výcviku
žáci střídají po celou dobu studia vždy 1 týden teoretického vyučování a 1 týden odborného výcviku
výuka ve školních dílnách
odborný výcvik zahajují ve školních dílnách, které jsou zařízeny odpovídajícím strojním vybavením a učebními pomůckami
smluvní pracoviště
později jsou postupně umisťováni na smluvní pracoviště sociálních partnerů školy – odborných stavebních firem
práce na zakázkách
vykonají praxi formou skupinové výuky pod vedením učutele odborného výcviku na stavebních zakázkách v regionu..

ODBORNÉ KURZY

pro žáky jsou organizovány odborné semináře, kurzy apod. dle aktuální nabídky a s cílem seznámit žáky s moderními trendy jejich oboru.

ODBORNÉ SOUTĚŽE

učitelé odborných předmětů připravují nejlepší žáky na účast v odborných soutěžích, které jsou organizovány pro žáky středních škol. V konkurenci ostatních odborných škol se naši žáci pravidelně umisťují na předních místech ( Zlaté české ručičky, Skills apod.)

Aktuální výsledky z těchto soutěží pravidelně zveřejňujeme v průběhu školního roku na webu školy.

EXKURZE

učitelé odborných předmětů organizují exkurze do vybraných firem a podniků dle stanoveného učebního plánu. Žáci se tak mají možnost seznámit s reálným provozem odborných firem, výrobců materiálů, zúčastnit se stavebních veletrhů regionálního i republikového významu.

BESEDY – PŘEDNÁŠKY

jako součást výuky jsou pravidelně zařazovány přednášky a besedy, které vedou lektoří, kteří se danou problematikou zabývají na profesionální úrovni. Zaměření těchto akcí odpovídá školnímu vzdělávacímu programu, zahrnuje širokou oblast souvisejících obecných i odborných kompetencí z řady předmětů.

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

 

1.místo      Klempíř    Finále ČR v odborných dovednostech žáků oboru Klempíř

3.místo      Zedník    Mezinárodní soutěž odborných dovedností SKILL 2014

2.místo      Klempíř    České kolo odborných dovedností Stochov oboru Klempíř

3.místo      Pokrývač    České kolo odborných dovedností oboru Stochov Pokrývač

 


ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY – resort stavebnictví –Nejlepší Klempíř v ČR

 

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

1.místo  Pokrývač  ZLATÉ RUČIČKY-  nejlepší řemeslník ČR z odborných škol

1. místo  Pokrývač  Soutěž odborných dovedností (region ČECHY)

2. místo  Klempíř  Soutěž odborných dovedností (region ČECHY)

2. místo  Pokrývač  Mezinárodní mistrovství ČR stavebních oborů

2. místo  Klempíř  Mezinárodní mistrovství ČR stavebních oborů

 


ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY  – resort stavebnictví –Nejlepší Pokrývač v ČR