INTERNÍ NAVIGACE

KLEMPÍŘ

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru : 23-55-H/01
Název RVP : Klempíř
Název ŠVP : Klempíř
Délka studia : 3 roky
Dosažené vzdělání : střední vzdělání s výučním listem
Možnost dalšího studia : nástavbové studium k získání maturitního vysvědčení


POPIS UČEBNÍHO OBORU

žáci se v tomto oboru učí ručnímu a strojnímu dělení a tváření jemných ocelových plechů, plechů z neželezných kovů a profilového materiálu menších průřezů, zhotovování výrobků z těchto materiálů, jejich spojování a sestavování.
Zhotovování a sestavování klempířských stavebních výrobků, částí vzduchotechnických zařízení staveb. Opláštění izolací potrubí apod. Osazování těchto výrobků na stavbách a jejich opravy.


PROFIL ABSOLVENTA

Po ukončení přípravy v učebním oboru klempíř-stavební výroba a po úspěšném vykonávání závěrečné zkoušky má absolvent základní teoretické znalosti o používaných materiálech, technologických a pracovních postupech a dovede vykonávat základní klempířské práce. V souladu s potřebami podnikatelské sféry jsou žáci učebního oboru klempíř také seznámeni se základními materiály, technologickými a pracovními postupy používanými pro práce na střechách v souvisejících obrech pokrývač a tesař.
V odborném výcviku získají dovednosti v provádění jednoduchých pokrývačských a tesařských prací na střechách.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent je schopen vykonávat činnosti související s povoláním stavební klempíř. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Absolventi učebního oboru, kteří vykonali úspěšně závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu.

Školní vzdělávací program je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě školy

PRAXE

nedílnou součástí vzdělávacího programu stavebních učebních oborů je praxe, která je realizována v rámci odborného výcviku několika způsoby:

organizace odborného výcviku
žáci střídají po celou dobu studia vždy 1 týden teoretického vyučování a 1 týden odborného výcviku
výuka ve školních dílnách
odborný výcvik zahajují ve školních dílnách, které jsou zařízeny odpovídajícím strojním vybavením a učebními pomůckami
smluvní pracoviště
později jsou postupně umisťováni na smluvní pracoviště sociálních partnerů školy – odborných stavebních firem
práce na zakázkách
vykonají praxi formou skupinové výuky pod vedením učutele odborného výcviku na stavebních zakázkách v regionu..

ODBORNÉ KURZY

pro žáky jsou organizovány odborné semináře, kurzy apod. dle aktuální nabídky a s cílem seznámit žáky s moderními trendy jejich oboru.

ODBORNÉ SOUTĚŽE

učitelé odborných předmětů připravují nejlepší žáky na účast v odborných soutěžích, které jsou organizovány pro žáky středních škol. V konkurenci ostatních odborných škol se naši žáci pravidelně umisťují na předních místech ( Zlaté české ručičky, Skills apod.)

Aktuální výsledky z těchto soutěží pravidelně zveřejňujeme v průběhu školního roku na webu školy.

EXKURZE

učitelé odborných předmětů organizují exkurze do vybraných firem a podniků dle stanoveného učebního plánu. Žáci se tak mají možnost seznámit s reálným provozem odborných firem, výrobců materiálů, zúčastnit se stavebních veletrhů regionálního i republikového významu.

BESEDY – PŘEDNÁŠKY

jako součást výuky jsou pravidelně zařazovány přednášky a besedy, které vedou lektoří, kteří se danou problematikou zabývají na profesionální úrovni. Zaměření těchto akcí odpovídá školnímu vzdělávacímu programu, zahrnuje širokou oblast souvisejících obecných i odborných kompetencí z řady předmětů.

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

1.místo      Klempíř    Finále ČR v odborných dovednostech žáků oboru Klempíř

3.místo      Zedník    Mezinárodní soutěž odborných dovedností SKILL 2014

2.místo      Klempíř    České kolo odborných dovedností Stochov oboru Klempíř

3.místo      Pokrývač    České kolo odborných dovedností oboru Stochov Pokrývač

 


ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY – resort stavebnictví –Nejlepší Klempíř v ČR

 

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

1.místo  Pokrývač  ZLATÉ RUČIČKY-  nejlepší řemeslník ČR z odborných škol

1. místo  Pokrývač  Soutěž odborných dovedností (region ČECHY)

2. místo  Klempíř  Soutěž odborných dovedností (region ČECHY)

2. místo  Pokrývač  Mezinárodní mistrovství ČR stavebních oborů

2. místo  Klempíř  Mezinárodní mistrovství ČR stavebních oborů

 


ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY  – resort stavebnictví –Nejlepší Pokrývač v ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ : https://www.infoabsolvent.cz/

TADY TO ŽIJE

Stárneme, kdo se o nás postará? Trend, kdy starších přibývá rychleji než nově narozených, v Česku podle Úřadu práce ČR trvá už několik let. A stejně tak i nedostatek pracovních sil v sociální oblasti. V příštích třech až pěti letech to podle

Jedna z mnoha aktivit vedoucích ke zkvalitnění podmínek pro výuku, do které se naše škola zapojila, je projekt I-KAP II. V rámci tohoto projektu jsme zajistili v další etapě vybavení pro pracoviště dílen stavebních oborů, konkrétně pro klempíř : Ohýbací stroj

Není nad to, když dva šikovní studenti ( Zuzka  Mertová a Adam Vašek - žáci 3. ročníku oboru Hotelnictví - zaměření Zdravá výživa a sport ) zúročí získané dovednosti a svůj talent a vytvoří propagační video školy. S nadhledem a humorem

Vydařené TECHNOhrátky ohýbaly plech, zdily zeď a voněly bramborovým salátem   „Déte do toho pořádnó ranu!“ radil svéráznou moravskou mluvou zkušený učitel odborného výcviku klempířů a pokrývačů Luboš Grézl školákům, kteří v dílně vyráželi číselné kódy na plechové štítky. Vzápětí dal tichý

Na burze středních škol ve Svitavách jsme 20.10.2022 prezentovali maturitní i učební obory již tradičně. Naše expozice byla v permanentním obležení a učitelé i žáci jednotlivých oborů prezentovali, předváděli, odpovídali, vysvětlovali bez přestávky celý den. S řadou zájemců se určitě ještě uvidíme

Nedílnou součástí každého školního roku nejen na naší škole je tematický den, věnovaný Ochraně člověka za mimořádných událostí. Jak je v posledních letech zvykem, byla tato akce naplánována ve stejném termínu, jako taktéž každoročně pořádaný Den s Integrovaným záchranným systémem, který

FARMAJÁLES 2022   I v tomto roce se studenti středních škol v Moravské Třebové ( Gymnázium a Letecká střední škola, Integrovaná střední škola a Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO) rozhodli uskutečnit oslavy příchodu jara a oslavit svátek studentů. Vloni

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE II PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ   Integrovaná střední škola Moravská Třebová je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této

Přirozenou součástí života odborné školy je každodenní kontakt s praxí. Tedy i s materiály a technologiemi používanými v oblastech, na které je ten či onen školou vyučovaný studijní nebo učební obor zaměřen.   Žáci třídy 3. KČL, učebního oboru klempíř, tak měli spolu se svým

V pátek 21.ledna 2022 proběhl již třetí Den otevřených dveří. A jak je u nás zvykem (asi si to necháme patentovat), tak opět sněhová kalamita a komplikované možnosti dopravy. I přes tyto podmínky byl zájem žáků i rodičů byl poměrně

České kolo odborných dovedností oborů vzdělání klempíř hostila ve dnech 15. – 17. ledna letošního roku Střední škola služeb a řemesel v Kladně – Stochově. Zástupci naší školy, Josef Knap a Ondřej Schulz zde v náročné konkurenci osmi družstev získali krásné druhé

V prvním výukovém týdnu po Vánočních prázdninách proběhlo v areálu školních dílen na ulici J. K. Tyla v Moravské Třebové dvoudenní školení klempířů, zaměřené na provádění plechových drážkových (falcovaných) krytin. Akci pro nás uspořádala firma VM Zinc, jeden z největších dodavatelů titanzinkových plechů a

[gallery columns="4" link="file" size="medium" ids="7201,7196,7194,7192"] V letošní premiéře TECHNOhrátek se zajišťovaly daktyloskopické stopy, stříhala plechová rybička a míchaly koktejly   Vystřihnout z plechu rybičku, zajistit daktyloskopickou stopu, umíchat koktejl nebo vyskládat část střešní krytiny – to byly jen některé úkoly, které čekaly na

Ve čtvrtek 28. listopadu navštívili žáci 1. a 2. ročníku oboru klempíř Střední školu stavební v Jihlavě. Zde si prohlédli moderní areál dílen, ve kterém je realizován odborný výcvik žáků této školy. Dále viděli moderně zařízené prostory pro teoretickou výuku. Pedagogové

                      [gallery size="medium" link="file" ids="6868,6866,6867,6869,6870,6871"]