INTERNÍ NAVIGACE
HomeSČ karta

SČ karta

Jedním z důsledků opatření, přijatých na jaře letošního roku v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 byl preventivní zákaz vstupu cizích osob do zařízení poskytujících sociální služby. Toto opatření tak nejenže znemožnilo návštěvy rodinných příslušníků tam ubytovaných osob, ve svých důsledcích znemožnilo také konání souvislé odborné praxe žáků studijního

[gallery columns="4" link="file" size="medium" ids="7201,7196,7194,7192"] V letošní premiéře TECHNOhrátek se zajišťovaly daktyloskopické stopy, stříhala plechová rybička a míchaly koktejly   Vystřihnout z plechu rybičku, zajistit daktyloskopickou stopu, umíchat koktejl nebo vyskládat část střešní krytiny – to byly jen některé úkoly, které čekaly na účastníky letošních, premiérových TECHNOhrátek Pardubického

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu je prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který tě podporuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci. Tento program absolvovalo již více než 8 milionů úspěšných mladých lidí napříč 140 zeměmi světa. Celosvětově nejvýznamnější program neformálního