INTERNÍ NAVIGACE
HomeO školeVeřejné zakázky

Veřejné zakázky

ZÁKLADNÍ INFORMACE

VÝZVA

k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

 

Zadavatel – Integrovaná střední škola Moravská Třebová tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Výměna osvětlení za LED v budově školy – ulice 9.května

 

 

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 4. 12. 2023 do 10:00 hodin.
Nabídky je možno podat poštou na adresu sídla zadavatele nebo osobně na sekretariát školy zadavatele v pracovních dnech od 7:30 do 14:00 :
Integrovaná střední škola Moravská Třebová
Brněnská 1405/41, Předměstí
571 01 Moravská Třebová

 

PŘÍLOHY
Výzva -Výměna osvětlení 9.květen
Příloha č.1 – Krycí list
Příloha č.2 – Čestné prohlášeni
Příloha č.3 – Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami
Příloha č.4 – Smlouva
Příloha č.5 – Specifikace a položkový rozpočet

 

ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Výsledek výběrového řízení  –  ke stažení  :   zde –

VÝZVA

k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

 

Zadavatel – Integrovaná střední škola Moravská Třebová tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava střešního pláště budovy D

 

 

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 23. 8. 2021 do 10:00 hodin.
Nabídky je možno podat poštou na adresu sídla zadavatele nebo po telefonické dohodě ( tel. 604 503 522 ) osobně na sekretariát školy zadavatele:
Integrovaná střední škola Moravská Třebová Brněnská 1405/41 571 01 Moravská Třebová

 

PŘÍLOHY
Výzva – Oprava střešního pláště budovy D
Příloha č. 1     Krycí list
Příloha č. 2     Čestné prohlášení
Příloha č. 3     Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami
Příloha č. 4     Návrh smlouvy
Příloha č. 5     Položkový rozpočet poptávkový
Příloha č. 6     Výkresy střechy
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Výsledek výběrového řízení  –  ke stažení   zde –

 

 


 

 

 

VÝZVA

k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ( ZRUŠENO )

 

Zadavatel – Integrovaná střední škola Moravská Třebová tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava střešního pláště budovy D

 

 

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 3. 8. 2021 do 10:00 hodin.
Nabídky je možno podat poštou na adresu sídla zadavatele nebo po telefonické dohodě ( tel. 604 503 522 ) osobně na sekretariát školy zadavatele:
Integrovaná střední škola Moravská Třebová Brněnská 1405/41 571 01 Moravská Třebová

PŘÍLOHY
Výzva – Oprava střešního pláště budovy D
Příloha č. 1     Krycí list
Příloha č. 2     Čestné prohlášení
Příloha č. 3     Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami
Příloha č. 4     Návrh smlouvy
Příloha č. 5     Položkový rozpočet poptávkový
Příloha č. 6     Výkresy střechy
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Výběrové řízení na tuto zakázku bylo zrušeno, ( ke stažení – zde – )