INTERNÍ NAVIGACE
HomeOpravné ročníkové zkoušky

Opravné ročníkové zkoušky

OPRAVNÉ ROČNÍKOVÉ ZKOUŠKY

 

OPRAVNÉ ROČNÍKOVÉ ZKOUŠKY 2020  ( komisionální )

 

25.8.2020 (úterý) /  Brněnská / 09.00 hodin

Informační technologie

Anglický jazyk

Psychologie 

 

26.8.2020 (středa) / Brněnská / 08.30 hodin

Matematika

Český jazyk             

 


 

 

POZNÁMKA

Školský zákon, Část čtvrtá, Hlava I, § 69

(7) Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.

 

VYHLÁŠKA č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

(2) Komisionální zkoušku (opravná zkouška) může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.

(3) Komisionální zkoušku (opravná zkouška) může žák ve druhém pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelem školy dřívější termín; v případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy.