INTERNÍ NAVIGACE
HomeMaturitní zkouška

Maturitní zkouška

DŮLEŽITÉ INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE   


 

MZ 2024 – jarní termín

Termín podání přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období je nejpozději do 1. prosince 2023.

 


odkaz  na web CERMAT  ( vše podstatné najdete tam ) 

 


 

 

Přihláška k maturitní zkoušce se podává ředitelce školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou. Pro jarní zkušební období 2024 je nutné odevzdat přihlášku nejpozději do 1. prosince 2023, pro podzimní zkušební období pak nejpozději do 25. června 2024.

 

V přihlášce je nutné uvést všechny povinné údaje o žákovi, škole a zvolených zkušebních předmětech (nepovinné údaje jsou v tiskopisu označeny vysvětlivkou). Žáci, kteří žádají o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení, a žáci, kteří žádají o úpravu podmínek konání zkoušek z českého jazyka a literatury, matematiky a matematiky rozšiřující v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona, vyznačují svou žádost na druhé straně přihlášky.

 


PŘIHLÁŠKA K MZ / stáhnutí ze serveru CERMAT/
Přihláška k maturitní zkoušce  [PDF, 403 kB]

 

Webové stránky CERMAT

TERMÍNY MZ 2024 / jarní termín

 

Termín odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
–  1.12.2023 pro jarní termín
–  25.6.2024 pro podzimní termín

 


Termín odevzdání seznamu literárních děl
–  do 31.3.2024 – pro jarní zkušební období
–  do 30. 6.2024 – pro podzimní zkušební období

Termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2023
2. – 7.5.2024

Zkoušky konané písemnou formou z ČJ a cizího jazyka
03.04.2024 /  Český jazyk a literatura ( písemné práce se budou psát rukopisně)
18.04.2024 /   Anglický jazyk

 

Zkoušky konané formou praktické zkoušky 
6. – 10.5.2024 / dle rozpisu

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období (ústní)
4OMA / 20.5. – 22.5.2024 / dle rozpisu
4OMB / 22.5. – 24.5.2024 / dle rozpisu

 

 


 

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2024 / dokumenty

 

MZ 2024 – BPČ – Témata MZ (komplet)
MZ 2024 – BPČ – Podrobnosti o délce a způsobu konání praktické zkoušky
MZ 2024 – BPČ – Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části
MZ 2024 – BPČ – ČJ – písemná práce
MZ 2024 – BPČ – AJ – písemná práce
MZ 2024 – BPČ – Školní seznam literárních děl
MZ 2024 – BPC – Seznam literatury – formulář
MZ 2024 – Sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka

 

 


 

 

KRITERIA HODNOCENÍ MZ 2024

 

Kriteria hodnocení profilové části MZ 2024 pro obor Bezpečnostně právní činnost  

 

AJ / Kriteria hodnocení profilové části MZ 2024  :  zde
ČJ / Kriteria hodnocení profilové části MZ 2024  :  zde
Odborná profilová : zde

TERMÍNY MZ 2024 / jarní termín

 

Termín odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
–  1.12.2023 pro jarní termín
–  25.6.2024 pro podzimní termín

 


Termín odevzdání seznamu literárních děl
–  do 31.3.2024 – pro jarní zkušební období
–  do 30. 6.2024 – pro podzimní zkušební období

Termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2023
2. – 7.5.2024

Zkoušky konané písemnou formou z ČJ a cizího jazyka
03.04.2024 /  Český jazyk a literatura ( písemné práce se budou psát rukopisně)
18.04.2024 /   Anglický jazyk

 

Zkoušky konané formou praktické zkoušky 
6. – 10.5.2024 / dle rozpisu

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období (ústní)
22. 5 – 24.5.2024 / dle rozpisu

 


 

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2024 / dokumenty

 

MZ 2024 – SČ – Témata MZ (komplet)
MZ 2024 – SČ – Podrobnosti o délce a způsobu konání praktické zkoušky
MZ 2024 – SČ – Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části
MZ 2024 – SČ – ČJ – písemná práce
MZ 2024 – SČ – AJ – písemná práce
MZ 2024 – SČ – Školní seznam literárních děl
MZ 2024- SČ – Seznam literatury – formulář
MZ 2024 – Sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka

 

 


 

 

KRITERIA HODNOCENÍ MZ 2024

 

Kriteria hodnocení profilové části MZ 2024 pro obor Sociální činnost  

 

AJ / Kriteria hodnocení profilové části MZ 2024  :  zde
ČJ / Kriteria hodnocení profilové části MZ 2024  :  zde
Odborná profilová : zde

TERMÍNY MZ 2024 / jarní termín

 

Termín odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
–  1.12.2023 pro jarní termín
–  25.6.2024 pro podzimní termín

 


Termín odevzdání seznamu literárních děl
–  do 31.3.2024 – pro jarní zkušební období
–  do 30. 6.2024 – pro podzimní zkušební období

Termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2023
2. – 7.5.2024

Zkoušky konané písemnou formou z ČJ a cizího jazyka
03.04.2024 /  Český jazyk a literatura ( písemné práce se budou psát rukopisně)
18.04.2024 /   Anglický jazyk

 

Zkoušky konané formou praktické zkoušky 
6. – 10.5.2024 / dle rozpisu

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období (ústní)
od 20.5. – 21.5.2024 / dle rozpisu

 


 

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2024 / dokumenty

 

MZ 2024 – ZVS – Témata MZ (komplet)
MZ 2024 – ZVS – Podrobnosti o délce a způsobu konání praktické zkoušky
MZ 2024 – ZVS – Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části
MZ 2024 – ZVS – ČJ – písemná práce
MZ 2024 – ZVS – AJ – písemná práce
MZ 2024 – ZVS – Školní seznam literárních děl
MZ 2024 – ZVS – Seznam literatury – formulář
MZ 2024 – Sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka

 

 


 

 

KRITERIA HODNOCENÍ MZ 2024

 

Kriteria hodnocení profilové části MZ 2024 pro obor Hotelnictví / ZVS

 

AJ / Kriteria hodnocení profilové části MZ 2024  :  zde
ČJ / Kriteria hodnocení profilové části MZ 2024  :  zde
Odborná profilová : zde

EUROPASS – dodatek k Vysvědčení o maturitní zkoušce

 


EUROPASS KE STAŽENÍ 2023

 
INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE   / NÁHRADNÍ, OPRAVNÝ TERMÍN / PODZIM 2023


BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

 

písemná zkouška : – – – 

praktická zkouška : 8.9.2023 / 08.00 / tělocvična / nástup 15 min. před zahájením

ústní zkouška  :  14.9.2023 / 07.30 / Brněnská 1405 / / nástup 15 min. před zahájením

 


 

SOCIÁLNÍ ČINNOST

 

písemná zkouška  : – – –

praktická zkouška : 7.9.2023 / 08.00 / Brněnská 1405 / / nástup 15 min. před zahájením

ústní zkouška : 14.9.2023 / 08.00 / Brněnská 1405 / / nástup 15 min. před zahájením