INTERNÍ NAVIGACE
HomeMaturitní zkouška

Maturitní zkouška

DŮLEŽITÉ INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE   


 

odkaz  na web CERMAT  ( vše podstatné najdete tam ) 

 


 

 

PŘIHLÁŠKA K MZ / stáhnutí ze serveru školy/ – zde –

 

Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou. Pro jarní zkušební období 2022 je nutné odevzdat přihlášku nejpozději do 1. prosince 2022, pro podzimní zkušební období pak nejpozději do 26. června 2023.

 

V přihlášce je nutné uvést všechny povinné údaje o žákovi, škole a zvolených zkušebních předmětech (nepovinné údaje jsou v tiskopisu označeny vysvětlivkou). Žáci, kteří žádají o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení, a žáci, kteří žádají o úpravu podmínek konání zkoušek z českého jazyka a literatury, matematiky a matematiky rozšiřující v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona, vyznačují svou žádost na druhé straně přihlášky.

 


PŘIHLÁŠKA K MZ / stáhnutí ze serveru CERMAT/
Přihláška k maturitní zkoušce  [PDF, 403 kB]

 

Webové stránky CERMAT

TERMÍNY MZ 2023 / jarní termín

 

Termín odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
–  do 1.12.2022 pro jarní termín
–  do 25.6.2023 pro podzimní termín

 


Termín odevzdání seznamu literárních děl
–  do 31.3.2023 – pro jarní zkušební období
–  do 30. 6.2023 – pro podzimní zkušební období

Termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2023
2. 5 – 5.5. 2023

Zkoušky konané písemnou formou z ČJ a cizího jazyka
4. 4. 2023 /  Český jazyk a literatura ( písemné práce se budou psát rukopisně)
5. 4. 2023 /   Anglický jazyk

 

Zkoušky konané formou praktické zkoušky 
9. – 12.5.2023 / dle rozpisu

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období (ústní)
22. – 26.5.2023 / dle rozpisu

 


 

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2023 / dokumenty

 

MZ 2023 – BPČ – Témata MZ (komplet)
MZ 2023 – BPČ – Podrobnosti o délce a způsobu konání praktické zkoušky
MZ 2023 – BPČ – Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části
MZ 2023 – BPČ – ČJ – písemná práce
MZ 2023 – BPČ – AJ – písemná práce
MZ 2023 – BPČ – Školní seznam literárních děl
MZ 2023 – BPC – Seznam literatury – formulář

 

 


 

 

KRITERIA HODNOCENÍ MZ 2023

 

Kriteria hodnocení profilové části MZ 2022 pro obor Bezpečnostně právní činnost  

 

AJ

ČJ

TERMÍNY MZ 2023 / jarní termín

 

Termín odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
–  do 1.12.2022 pro jarní termín
–  do 25.6.2023 pro podzimní termín

 


Termín odevzdání seznamu literárních děl
–  do 31.3.2023 – pro jarní zkušební období
–  do 30. 6.2023 – pro podzimní zkušební období

Termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2023
2. 5 – 5.5. 2023

Zkoušky konané písemnou formou z ČJ a cizího jazyka
4. 4. 2023 /  Český jazyk a literatura ( písemné práce se budou psát rukopisně)
5. 4. 2023 /   Anglický jazyk

 

Zkoušky konané formou praktické zkoušky 
9. – 12.5.2023 / dle rozpisu

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období (ústní)
22. – 24.5.2023

 


 

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2023 / dokumenty

 

MZ 2023 – SČ – Témata MZ (komplet)
MZ 2023 – SČ – Podrobnosti o délce a způsobu konání praktické zkoušky
MZ 2023 – SČ – Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části
MZ 2023 – SČ – ČJ – písemná práce
MZ 2023 – SČ – AJ – písemná práce
MZ 2023 – SČ – Školní seznam literárních děl
MZ 2023 – SČ – Seznam literatury – formulář

 

 


 

 

KRITERIA HODNOCENÍ MZ 2023

 

Kriteria hodnocení profilové části MZ 2022 pro obor Sociální činnost  

 

AJ

ČJ

INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE   / NÁHRADNÍ, OPRAVNÝ TERMÍN / PODZIM 2022


BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

 

písemná zkouška : 2.9.2022 / 08.00 / Brněnská 1405

praktická zkouška : 5.9.2022 / 08.00 / tělocvična

ústní zkouška  :  7.9.2022 / 09.30 / Brněnská 1405

 


 

SOCIÁLNÍ ČINNOST

 

písemná zkouška (AJ) : 7.9.2022 / 08.00 / Brněnská 1405

praktická zkouška : 9.9.2022 / 08.00 / Brněnská 1405

ústní zkouška : 12.9.2022 / 09.30 / Brněnská 1405

EUROPASS – dodatek k Vysvědčení o maturitní zkoušce

 


EUROPASS KE STAŽENÍ 2023