INTERNÍ NAVIGACE
HomeUČEBNÍ OBORYKUCHAŘ-ČÍŠNÍK

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru : 65-51-H/01
Název RVP : Kuchař-číšník
Název ŠVP : Kuchař-číšník
Délka studia : 3 roky
Dosažené vzdělání : střední vzdělání s výučním listem
Možnost dalšího studia : nástavbové studium k získání maturitního vysvědčení


POPIS UČEBNÍHO OBORU

Příprava v tomto učebním oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku.
Tříletý učební obor je koncipován jako samostatný obor profesní přípravy pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství se všeobecným přehledem po celé oblasti společného stravování a se základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru.


PROFIL ABSOLVENTA

– příprava jídel teplé a studené kuchyně včetně dietních jídel, teplých moučníků, cukrářských výrobků a salátů
– úprava jídel pro běžné a slavnostní příležitosti
– znalost techniky skladování a ošetřování potravin a nápojů
– obsluha hostů při běžných i slavnostních příležitostech
– obsluha technických zařízení ve stravovacích provozech
– technologické zpracování potravin včetně dělení a porcování
– estetická úprava jídla a nápojů k podávání
– znalosti současných trendů v gastronomii
– sestavování nabídkových listů, jídelních a nápojových lístků
– kalkulace a sestavování ceny jídel

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi se po nezbytném zapracování uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb.

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Absolventi učebního oboru, kteří vykonali úspěšně závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu.

Školní vzdělávací program je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě školy

PRAXE

nedílnou součástí vzdělávacího programu učebního oboru Kuchař-číšník je praxe, která je realizována několika způsoby :
odborný výcvik
žáci střídají po celou dobu studia vždy 1 týden teoretického vyučování a 1 týden odborného výcviku. Odborný výcvik zahajují ve školní restauraci FABRIKA Svitavy a později jsou postupně umisťováni na smluvní pracoviště sociálních partnerů školy.
zahraniční praxe
vybraní žáci ů mají možnost strávit část praxe na zahraničních stážích (Německo, Řecko, Kypr, Slovensko), kde pracují v kvalitních gastronomických provozech
gastronomické akce 
součástí praxe je i účast žáků učebních oborů na gastronomických akcích školy pro veřejnost ( rauty, bankety, hostiny apod.)

 

ODBORNÉ KURZY

pro zájemce-žáky je každoročně organizována řada odborných kurzů pod vedením zkušených profesionálních lektorů, kteří v daném oboru dosáhli významných úspěchů :
barmanský kurz
baristický kurz
kurz vyřezávání zeleniny
sommeliérský kurz
kurz studené kuchyně

 

ODBORNÉ SOUTĚŽE

učitelé odborných předmětů a učitelé odborného výcviku připravují nejlepší žáky na účast v odborných gastronomických soutěžích, které jsou organizovány pro žáky středních škol. V těchto soutěžích se naši žáci pravidelně umisťují na předních místech ( gastro Junior, Gastro Mánes, Mladý Sommeliér, Gastro Cup apod.)

Aktuální výsledky z těchto soutěží pravidelně zveřejňujeme v průběhu školního roku na webu školy.

 

EXKURZE

učitelé odborných předmětů organizují každoročně řadu exkurzí do vybraných podniků dle stanoveného učebního plánu. Žáci se tak mají možnost seznámit s reálným provozem špičkových restaurací a hotelů např.v Praze, Brně, Hradci Králové i s gastronomickými provozy (pivovar, masokombinát, pekárna apod.)

 

BESEDY – PŘEDNÁŠKY

jako součást výuky jsou pravidelně zařazovány přednášky a besedy, které vedou lektoří, kteří se danou problematikou zabývají na profesionální úrovni. Zaměření těchto akcí odpovídá školnímu vzdělávacímu programu a zahrnuje širokou oblast souvisejících výukových i výchovných témat řady všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů.

 

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

1.místo  stravovací služby  GASTRO MÁNES Kroměříž

1.místo  kuchař    Mistrovství ČR – kotlíkový guláš Přerov

stříbrné pásmo  kuchař    GASTRO UNIOR Brno- finále mezinárodního mistrovství ČR

stříbrné pásmo  číšník    GASTRO UNIOR Brno- finále mezinárodního mistrovství ČR

zlaté pásmo      číšník    JUNIOR COCTAIL Competition 2015 Kroměříž

1.místo  kuchař,číšník    Gastronomický souboj národů

2.místo  kuchař    MAKRO GASTRO CUP Přerov

2.místo  číšník    MAKRO GASTRO CUP Přerov

stříbrné pásmo  kuchař    GASTRO UNIOR Praha- regionální kolo ČECHY mezinárodního mistrovství ČR

stříbrné pásmo  číšník    GASTRO UNIOR Praha- regionální kolo ČECHY mezinárodního mistrovství ČR

stříbrné pásmo  číšník    BONDUELL CUP  – Moravský kuchař 2015

stříbrné pásmo       kuchař,číšník    OLIMA CUP Olomouc 2014

________________________________

CERTIFIKÁT za nadstandardní výsledky

v přípravě studentů a za nadstandardní vzdělávání v gastronomických oborech

( uděleno Mezinárodní asociací kuchařů a cukrářů )

________________________________

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

zlaté pásmo      kuchař  GASTRO UNIOR Brno – finále mezinárodního mistrovství ČR

zlaté pásmo      číšník  GASTRO UNIOR Brno – finále mezinárodního mistrovství ČR

zlaté pásmo      kuchař  GASTRO UNIOR Praha – regionální kolo ČECHY mezinárodního mistrovství ČR

zlaté pásmo      číšník  GASTRO UNIOR Praha – regionální kolo ČECHY mezinárodního mistrovství ČR ČR

2. místo      hotelnictví  CZECH CARVING CUP České Budějovice

3. místo      číšník  JUNIOR CARVING TŘEBÍČ

TADY TO ŽIJE

Předposlední den roku 2022 se pedagogičtí pracovníci školy společně sešli v odborné učebně ( připravené žáky a učiteli gastro předmětů) ke společnému bilancování. Specifikum naší školy je skutečnost, že realizované aktivity jsou rozptýleny podle oborů. zaměření a tříd a teprve po

Třetí (letošní závěrečný) turnus, složený z dvojice žáků studijního oboru Hotelnictví / Zdravá výživa a sport a jedné žákyně učebního oboru Kuchař - číšník se po celý minulý týden pilně činil a zvládli i pekelné tempo plně obsazeného hotelu. Trojici našich

Není nad to, když dva šikovní studenti ( Zuzka  Mertová a Adam Vašek - žáci 3. ročníku oboru Hotelnictví - zaměření Zdravá výživa a sport ) zúročí získané dovednosti a svůj talent a vytvoří propagační video školy. S nadhledem a humorem

Pokračujeme v reportážích z odborné stáže žáků gastronomických oborů v Holandsku.   Druhý turnus 4 žáků učebního oboru Kuchař-číšník pomalu končí. Jak vidíte z přiložených fotek, práce bylo dost , ale nic, co by naše šampióny zaskočilo. Mají totiž za sebou tvrdou

Město Moravská Třebová je aktivním spolupracujícím partnerem naší školy již řadu let. Jednou z aktivit, na které se podílí i finančně je podpora zahraničních odborných stáží a příspěvek na materiální vybavení jednotlivých oborů.   DOTACE NA VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN V roce 2022 jsme

Již 3. týden úspěšně pokračuje projekt odborných stáží žáků gastronomických oborů v Holandsku. Vybraná destinace je hotel s vysokou úrovní obsluhy a služeb, o čemž svědčí skutečnost, že čtyři roky po sobě vyhrál cenu Zlatý Zoover ( kde např.za rok 2020

Populární Svatomartinské menu nechybělo ve čtvrtek 10. a v pátek 11. listopadu ani v nabídce naší školní restaurace Fabrika. Ve druhém z uvedených dnů pak bylo upravené menu restaurací výjimečně nabízeno také jako večeře.   Na přípravě sezónních delikates tradiční české gastronomie se pod vedením učitelek odborného výcviku Marty

Rozhovor s absolventem naší školy panem Petrem Bui, který se vyučil  oboru kuchař-číšník v roce 2003 a v současnosti je provozním vedoucím dvou regionálních restaurací v Litomyšli a Vysokém Mýtě.

Žáci Integrované střední školy Moravská Třebová se od konce října účastní odborné stáže v hotelu Het Ros van Twente v obci De Lutte v Nizozemsku. Ve stylovém hotelu se stážisté průběžně seznámí se všemi hotelovými provozy, typickými surovinami a zdejší gastronomií. Nedílnou a

Integrovaná střední škola má ve vzdělávací nabídce 3 maturitní obory a 3 učební obory ve 4 oblastech ( gastronomie, bezpečnost, sociální péče a stavebnictví). Tento rozptyl je náročný na organizaci, personální zajištění i materiální zabezpečení. Jak se nám to daří si

Vydařené TECHNOhrátky ohýbaly plech, zdily zeď a voněly bramborovým salátem   „Déte do toho pořádnó ranu!“ radil svéráznou moravskou mluvou zkušený učitel odborného výcviku klempířů a pokrývačů Luboš Grézl školákům, kteří v dílně vyráželi číselné kódy na plechové štítky. Vzápětí dal tichý

ŠKOLNÍ RESTAURACE FABRIKA SVITAVY   Žáci učebního oboru Kuchař-číšník připravili pro zájemce z řad veřejnosti 10. - 11.listopadu 2022 delikatesu v podobě Svatomartinské husičky. Bližší podrobnost najdete v letáčku pod tímto textem. Těšíme se na vaši návštěvu a slibujeme, že si určitě pochutnáte !  

Nedílnou součástí každého školního roku nejen na naší škole je tematický den, věnovaný Ochraně člověka za mimořádných událostí. Jak je v posledních letech zvykem, byla tato akce naplánována ve stejném termínu, jako taktéž každoročně pořádaný Den s Integrovaným záchranným systémem, který

FARMAJÁLES 2022   I v tomto roce se studenti středních škol v Moravské Třebové ( Gymnázium a Letecká střední škola, Integrovaná střední škola a Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO) rozhodli uskutečnit oslavy příchodu jara a oslavit svátek studentů. Vloni

Na XIII. ročníku soutěže odborných škol se zaměřením na gastronomii Gastro Macro Cup v Přerově naše barvy opět skvěle hájila žákyně 3. ročníku učebního oboru kuchař – číšník Zuzana Šafářová. Ve středu 13 dubna zaujalo odbornou porotu ve školní restauraci Bečva

Jedním z cílů vzdělávání je vybavit žáky kompetencemi (hard skills), které budou potřebovat v dalším profesním i osobním životě.  Do této kategorie patří i schopnost psát na klávesnici všemi deseti, rychle a bez chyb. Výuka psaní je součástí předmětu Technika

V pátek 21.ledna 2022 proběhl již třetí Den otevřených dveří. A jak je u nás zvykem (asi si to necháme patentovat), tak opět sněhová kalamita a komplikované možnosti dopravy. I přes tyto podmínky byl zájem žáků i rodičů byl poměrně

Vážení hosté a návštěvnící, ani v této nelehké době Vás neochudíme o oblíbenou „Svatomartinskou  husu“. V prodeji  bude od 11.11.2020 do 13.11.2020.  

Od začátku letošního školního roku je naše škola zapojena do projektu BBC Live Classes, jehož realizaci zajišťuje učitelka anglického jazyka Mgr. Hana Konečná. V prosinci 2019 tak dostali vybraní žáci třídy 3. OMO možnost, otestovat své jazykové znalosti při videokonferenci

Dějištěm slavnostního Galaodpoledne hasičského sportu se stal v sobotu 25. ledna 2020 multifunkční objekt Fabrika ve Svitavách. Součástí akce, kterou dobrovolní hasiči z celé České republiky již tradičně uzavírají sezónu hasičského sportu a jeho nejúspěšnějším zástupcům předávají různá ocenění, byly také dva

[gallery columns="4" link="file" size="medium" ids="7201,7196,7194,7192"] V letošní premiéře TECHNOhrátek se zajišťovaly daktyloskopické stopy, stříhala plechová rybička a míchaly koktejly   Vystřihnout z plechu rybičku, zajistit daktyloskopickou stopu, umíchat koktejl nebo vyskládat část střešní krytiny – to byly jen některé úkoly, které čekaly na

Takzvaná doplňková činnost představuje nedílnou součást života každé střední školy. Služby z oblasti, ve kterých škola vzdělává své žáky mohou za stanovených podmínek využít jednotlivci, firmy a instituce. Škole pak slouží nejen jako doplňkový zdroj příjmů, ale také jako nástroj dalšího

Žáci učebního oboru Kuchař-číšník připravili pro zájemce z řad veřejnosti na pátek  8.11.2019 delikatesu v podobě Svatomartinské husičky. Bližší podrobnost najdete v letáčku pod tímto textem. Těšíme se na vaši návštěvu a slibujeme, že si určitě pochutnáte !  

    Je dlouholetou tradicí, že několik žáků oboru Kuchař-číšník či Hotelnictví navštíví partnerskou školu v Žiaru nad Hronom, kde je zajištěn gastronomický provoz, který umožní uskutečnit odbornou stáž pro české studenty. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Tentokrát na týdenní pobyt odcestovala

Návštěva reprezentačních prostor Pražského hradu Studenti učebních oborů (Kuchař - číšník, Stravovací služby a Klempíř) v květnu, u příležitosti 100. výročí založení Kanceláře prezidenta republiky, nahlédli do mimořádně zpřístupněných reprezentačních prostor Pražského hradu. Nevšední zážitek doplněný odborným komentářem inspiroval také k práci