INTERNÍ NAVIGACE
HomeO školeZahraniční spolupráce

Zahraniční spolupráce

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ
ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ
Projekt bude realizován v období 2017 – 2018

Projekt je zaměřen na jedno z kombinace následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech :
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Cílová skupina :
pedagogičtí pracovníci, vedoucí pracovníci školy a žáci

Aktivity :
– vzdělávání pedagogických pracovníků školy
– zapojení odborníků z praxe ve vyučování
– stáž pracovníků ve firmách
– tandemová výuka
– doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
– koordinace spolupráce školy a zaměstanvatelů


projekt2ERASMUS+ Mobilita žáků v odborném vzdělávání (2017)
ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ OBORŮ HOTELNICTVÍ A SOCIÁLNÍ ČINNOST

Projekt bude realizován v jednom běhu v termínu 21.05. – 03.06.2017. V tomto období vyjede do Itálie 10 žáků oboru Sociální činnosti a 20 žáků oboru Hotelnictví + 2 doprovodné osoby.
Žáci oboru Sociální činnost se budou nejprve seznamovat s praktickými ukázkami zdravé kuchyně a středomořské diety. Dále budou pracovat v místním Domově pro seniory pod vedením italských tutorů.
Žáci oboru Hotelnictví absolvují kurzy italské gastronomie ve vzdělávací instituci IAL a poté budou pracovat v provozu vybraných hotelových zařízení na úseku kuchyně, restaurace nebo ubytovací části.
Účastníci odborné stáže získají ucelené know-how o středomořské gastronomii a servise typických pokrmů a nápojů, rozvinou si své komunikační dovednosti v cizím jazyce, získají zkušenosti z italského prostředí.

 


 

projekt2LEONARDO DA VINCI – Mobility IVT (EU) 2011-2013
ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ŽÁKŮ SOCIÁLNÍCH A GASTRONOMICKÝCH OBORŮ 

Projekt podporoval mezinárodní spolupráci mezi střední odbornou školou z ČR a odbornými pracovišti sociální péče a hotely v Německu (Lipsko-Sasko).
Cíle projektu :
– získání konkrétních zahraničních pracovních zkušeností v oblasti studovaného oboru ( Hotelnictví, Kuchař-číšník, Sociální péče)
– seznámení s moderními trendy v uvedených oborech a jejich následné využití v teoretickém i praktickém vyučování
– nácvik práce žáků s moderními pracovními pomůckami a přístroji
– procvičení cizojazyčné komunikace v oblasti odborné terminologie
– rozšíření výukových učebních plánů o nové pracovní postupy,nové učební pomůcky
– rozvoj osobnostních kvalit žáků (zodpovědnost,samostatnost, reakce na krizové situace,hodnotová orientace)

 


 

projekt2LEONARDO DA VINCI – Mobility IVT (EU) 2009-2011
VYUŽITÍ MODERNÍCH TRENDŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE VE VÝUCE

Projekt podporoval mezinárodní spolupráci mezi střední odbornou školou z ČR a odbornými pracoviští sociální péče v Německu (Lipsko-Sasko).

Cíle projektu :

– získání konkrétních zkušeností v péči o klienty-seniory v jiné zemi EU
– seznámení s moderními trendy v oblasti sociální péče a jejich následné využití v teoretickém i praktickém vyučování
– nácvik práce žáků s moderními kompenzačními a rehabilitačními pomůckami
– procvičení cizojazyčné komunikace v oblasti odborné terminologie
– rozšíření výukových učebních plánů o nové pracovní postupy,nové učební pomůcky
– rozvoj osobnostních kvalit žáků (zodpovědnost,samostatnost, reakce na krizové situace,hodnotová orientace)

 


projekt4
COMENIUS – SOCRATES (EU) 2005-2007
New Learning in Europe – What makes students learn better
NOVÉ METODY UČENÍ V EVROPĚ – JAK LZE UČIT JEŠTĚ LÉPE
mezinárodní projekt EU, na kterém spolupracovala ISŠ Moravská Třebová se školami z Německa (Pocking, Saarbrucken), Rakouska ( Wien) a Holandska (Vlaardingen). Během práce na jednotlivých projektech poznali žáci i učitelé, že mohou touto formou zlepšit metody výuky, vyměnit si nové zkušenosti a spolupracovat s žáky zahraničních škol. Školním koordinátorem projektů byl zástupce ředitele, za výsledky projektů odpovídali jednotliví učitelé.
Cíle projektu :

– aktivizovat učitele při hledání moderních forem výuky
– podpořit aktivitu a samostatný přístup žáků k výuce
– zkvalitnit výuku jazyků a odborných předmětů
– využít ICT v ostatních předmětech
– vytvořit vlastní učební pomůcky a metodické materiály
– navázat kontakty s partnerskými školami s cílem výměny zkušeností a informací

ITÁLIE

 

Projekt ERASMUS+ bude realizován v roce 2017. Do Itálie vycestuje 30 žáků oborů Sociální činnosti a Hotelnictví. Žáci Sociální činnost se budou seznamovat s praktickými ukázkami zdravé kuchyně a středomořské diety. Dále budou pracovat v místním Domově pro seniory pod vedením italských tutorů. Žáci Hotelnictví absolvují kurzy italské gastronomie a poté budou pracovat v provozu vybraných hotelových zařízení na úseku kuchyně, restaurace nebo ubytovací části.

 

NĚMECKO

 

V rámci programu LEONARDO jsme realizovali projekt s názvem “ Zvyšování odborných kompetencí žáků v oboru Sociální péče a oboru Gastronomie“ Projekt měl za cíl umožnit několika skupinám žákům oborů Sociální péče, Hotelnictví a turismus a Kuchař-číšník odbornou měsíční stáž na pracovištích v Německu. Žáci sociálních oborů budou pracovali ve 6 sociálních institucích a žáci gastronomických oborů v místních hotelích a restauracích.

 

SLOVENSKO

 

Výměnná praxe žáků studijních oborů Hotelnictví a turismus a učebních oborů Kuchař – Číšník probíhá na pracovištích ( škola + mezinárodní hotel) Střední odborné školy Žiar nad Hronom ve dvou termínech ( říjen a duben). V rámci tohoto pobytu mají žáci možnost předvést své znalosti a dovednosti např. na Dnech české kuchyně, která v místě organizuje hostitelská škola.

 

ŘECKO

 

Praxe žáků studijních oborů Hotelnictví a turismus a učebních oborů Kuchař – Číšník probíhala v ubytovacích a stravovacích komplexech na pevnině (Chalkidiki) i řeckých ostrovech (Korfu). Žáci měli možnost během 3 měsíční praxe poznat práci v různých pozicích v kvalitních zařízeních s mezinárodní klientelou.

Istion Club Hotel   Portes Palace Hotel

 

KYPR

 

Pro zkvalitnění odborné praxe se podařilo zajistit odborné stáže vybraných žáků gastro oborů na Kypru. Stáž probíhala v letních měsících v hotelech sítě ATLANTICA HOTELS & RESORTS**** Cílem stáže bylo procvičení praktických, jazykových i odborných kompetencí v prostředí kvalitního mezinárodního hotelu.

Integrovaná střední škola Moravská Třebová

organizuje každoročně zahraniční výjezdy žáků. Jedná se o akce od jednodenních výjezdů do okolních zemí až po 10 denní studijní pobyty v hostitelských rodinách. Cílem pobytu v těchto zemích je procvičení jazykových schopnosti i poznávání života místních obyvatel. Vybraní žáci mají možnost vykonat i část své odborné praxe na odborných pracovištích v zemích EU.

 

2016 – ANGLIE
2015 – NĚMECKO
2014 – FRANCIE, ANGLIE
2013 – ANGLIE
2012 – ANGLIE
2011 – FRANCIE
2010 – ANGLIE
2009 – ŠVÝCARSKO
2008 – SKANDINÁVIE (Švédsko, Norsko )
2007 – IRSKO
2006 – HOLANDSKO
2005 – ANGLIE, SKOTSKO
2004 – CHORVATSKO