INTERNÍ NAVIGACE
HomeO školeKopie dokladů o vzdělání

Kopie dokladů o vzdělání

Směrnice školy o vydávání stejnopisů / opisů dokladů o vzdělání

 


Žádost o vyhotovení stejnopisů / opisů dokladů o vzdělání

 


 

Informace k vydávání

 

1/ vyplněnou žádost přineste osobně na sekretariát školy
nebo
2/ vyplněnou žádost pošlete mailem na adresu : info@issmt.cz
3/ telefonicky si domluvte návštěvu k převzetí dokladu ( mobil 607 063 916 )