INTERNÍ NAVIGACE

GDPR

GDPR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Integrovaná střední škola Moravská Třebová, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“), jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).
Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748 (dále jen „pověřenec“).

Osoba určená pro jednání za pověřence je: pan JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

 

Kontaktními údaji pověřence jsou:
1. ID datové schránky 5b36car
2. Adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
3. Telefonní číslo: 732 464 854, 732 657 386, 733 281 378
4. E-mail: poverenec@gdprdoskol.cz

Ikona
Prohlášení o ochraně osobních údajů