INTERNÍ NAVIGACE
HomeŠkolní jídelna

Školní jídelna

PRAVIDLA VÝDEJE STRAVY DO JÍDLONOSIČŮ

Vážení strávníci,
v souladu s dodržováním hygienických předpisů nastane od 1.1.2020 změna výdejní doby stravy do jídlonosičů :
obědy budou vydávány do vlastních nádob pouze v době  11.05 – 11.25 hodin
Mimo tuto stanovenou dobu bude možné vydat pokrm do :

menu boxů za poplatek 5,-Kč / 1 box

případně běžným způsobem na talíře a strávník si jej může u stolu dát do jídlonosiče.

 

Prosíme o respektování nových pravidel. Věřte, že vše je v zájmu snížení rizik nežádoucí kontaminace pokrmů při výdeji.
Chráníme tím Vás a Vaše děti.

 

Děkujeme za pochopení.

OBJEDNÁNÍ STRAVY
Kontakt
telefon : 702 290 915 (+hlasová schránka)
e-mail : jidelna@issmt.cz

 

Výdejní doba do jídlonosičů
11.10 – 11.25 hodin
Mimo uvedenou dobu je zákaz výdeje do jídlonosičů.
Děkujeme za pochopení

 

Provozní doba kanceláře
11.00 – 14.30 hodin

 

Číslo účtu pro placení stravného
27-1126210227/0100 + variabilní symbol

Platnost ceníku od 1.2.2019
 
OBĚDY – ŽÁCI
   
žáci 07 – 10 let
   26,- Kč
žáci 11 – 14let
  28,- Kč
žáci 15 a více let
  29,- Kč
CELODENNÍ STRAVA – OSTATNÍ
snídaně
  26,- Kč
snídaně – plná cena
  47,30,- Kč
oběd
  29,- Kč
oběd – plná cena
  63,50,- Kč
večeře
  27,- Kč
večeře – plná cena
  57,40,- Kč
V době nepřítomnosti ve škole nebo školském zařízení
se mohou žáci ve školní jídelně stravovat (oběd) za plnou cenu
žáci 07 – 10 let
  60,00,- Kč
žáci 11 – 14 let
  62,00,- Kč
žáci 15 a více let
  63,50,- Kč
STRAVOVÁNÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY
oběd plná cena
  70,50,- Kč

 

Práva a povinnosti strávníků (výňatek z Vnitřního řádu ŠJ)
  • strávníci mají právo na stravování v době jejich pobytu ve škole nebo školském zařízení
  • strávník má právo na informaci o zůstatku na jeho stravovacím účtu.
  • strávníkem se stává ten, kdo řádně vyplní přihlášku ke stravování, zakoupí stravovací čip a splní podmínky stanovené pro bezhotovostní úhradu stravy.
  • počet přijatých strávníků nesmí překročit stanovenou kapacitu jídelny.
  • evidence, objednávání stravy, volba druhých jídel a odhlašování stravy bude prováděno prostřednictvím čipového systému.
  • každý strávník obdrží 1 kus čipu oproti vratné záloze, který bude používat po celou dobu stravování v jídelně.
  • přihlášky a odhlášky stravy či volba druhých jídel je možné provádět nejpozději do 12.00 hod. předcházejícího pracovního dne na objednávkovém terminálu.
  • telefonické odhlašování a přihlašování stravy je možné pouze ve výjimečných případech (nemoc atd.) na čísle 461 311 680.
  • konzumace stravy je povolena pouze v provozovně školního stravování.
  • je zakázáno vydávat stravu do jídlonosičů v řádné výdejní době s výjimkou prvního dne neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (první den nemoci). Zde platí, že oběd bude v průběhu řádné výdejní doby vydán do jídlonosiče pouze po předchozím ohlášení v kanceláři jídelny.