INTERNÍ NAVIGACE
HomeŠkolní jídelna

Školní jídelna

Jídelna ISŠ MT – platnost od 4.3.2024 / nové URL jídelny: 

https://strav.nasejidelna.cz/0360  

 


Aplikace pro Android – Google Play iCanteen (z-ware)
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.zware.icanteenapp


Aplikace pro iPhone – Appstore : iCanteen (z-ware)

https://apps.apple.com/cz/app/icanteen/id6448286773

 

OBJEDNÁNÍ STRAVY

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Kontakt
telefon : 702 290 915 (+hlasová schránka)
e-mail : jidelna@issmt.cz

 

Výdejní doba do jídlonosičů
11.10 – 11.25 hodin
Mimo uvedenou dobu je zákaz výdeje do jídlonosičů.
Děkujeme za pochopení

 

Provozní doba kanceláře
11.00 – 14.00 hodin

 

Číslo účtu pro placení stravného
27-1126210227/0100 + variabilní symbol

 

CENÍK STRAVNÉHO OD 1.1.2024

 

a) Finanční normativ na oběd (úplata)
věková skupina 
cena oběda/den
žáci 7 – 10 let
31,00 Kč
žáci 11 – 14 let
33,00 Kč
žáci 15 a více let
34,00 Kč

 

 

 

 b) Finanční normativ na celodenní stravování
 
žáci 15 a více let
 
 
 
denně
oběd
34,00 Kč
snídaně
26,00 Kč
večeře
29,00 Kč

 

 

Práva a povinnosti strávníků (výňatek z Vnitřního řádu ŠJ)
  • strávníci mají právo na stravování v době jejich pobytu ve škole nebo školském zařízení
  • strávník má právo na informaci o zůstatku na jeho stravovacím účtu.
  • strávníkem se stává ten, kdo řádně vyplní přihlášku ke stravování, zakoupí stravovací čip a splní podmínky stanovené pro bezhotovostní úhradu stravy.
  • počet přijatých strávníků nesmí překročit stanovenou kapacitu jídelny.
  • evidence, objednávání stravy, volba druhých jídel a odhlašování stravy bude prováděno prostřednictvím čipového systému.
  • každý strávník obdrží 1 kus čipu oproti vratné záloze, který bude používat po celou dobu stravování v jídelně.
  • přihlášky a odhlášky stravy či volba druhých jídel je možné provádět nejpozději do 12.00 hod. předcházejícího pracovního dne na objednávkovém terminálu.
  • telefonické odhlašování a přihlašování stravy je možné pouze ve výjimečných případech (nemoc atd.) na čísle 461 311 680.
  • konzumace stravy je povolena pouze v provozovně školního stravování.
  • je zakázáno vydávat stravu do jídlonosičů v řádné výdejní době s výjimkou prvního dne neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (první den nemoci). Zde platí, že oběd bude v průběhu řádné výdejní doby vydán do jídlonosiče pouze po předchozím ohlášení v kanceláři jídelny.