INTERNÍ NAVIGACE
HomeDomov mládeže

Domov mládeže

Cena za ubytování na Domově mládeže je 1.200,- Kč/měsíc

 

Ubytovaný žák má právo
– používat přidělený pokoj s příslušenstvím
– využívat veškerého zařízení DM určeného pro žáky
– účastnit se zájmových činností a dalších akcí pořádaných DM
– požadovat základní vybavení přiděleného pokoje a pravidelnou výměnu ložního prádla
– podávat návrhy a připomínky ke všem oblastem života DM

 

Ubytovaný žák je povinen
– dodržovat ustanovení DŘ a řídit se pokyny pedagogických pracovníků DM
– šetrně zacházet s inventářem DM, současně platí zákaz jeho přemísťování
– udržovat pořádek a čistotu na pokoji a v prostorách DM
– uschovat vyšší částky peněz [nad 200,- Kč] u vychovatele
– umožnit prohlídku osobních věcí (skříň) při podezření z krádeže na DM a při podezření ohrožení zdraví a bezpečnosti žáků
– seznámit vychovatele se zdravotním stavem žáka

 

Opuštění Domova mládeže
Ubytovaný žák má právo opustit prostory DM pouze se souhlasem vychovatele :
1. ročníky … do 20.00 hodin
2. ročníky … do 20.30 hodin
3. ročníky … do 21.00 hodin
zletilí žáci … do 21.30 hodin
Skupinový vychovatel má možnost rozhodnout o udělení častějších vycházek.

 

Odjezdy z Domova mládeže
Odjezdy z DM v průběhu týdne povoluje vychovatel na základě písemné nebo telefonické žádosti rodičů. V případě onemocnění žák opustí Domov mládeže v nejkratším možném termínu. Výjimky povoluje pouze vedoucí vychovatel.

 

Stravování
Žáci ubytovaní na DM jsou povinni se celodenně stravovat v jídelně školy. Úhrada stravování se řídí určenými pravidly.

Školní vzdělávací program Domova mládeže je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě školy