INTERNÍ NAVIGACE
HomeMATURITNÍ OBORYBEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru : 68-42-M/01
Název RVP : Bezpečnostně právní činnost
Název ŠVP : Ochrana majetku a osob
Délka studia : 4 roky
Dosažené vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou
Možnost dalšího studia : VOŠ, VŠ


PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent:

– ovládá 2 cizí jazyky a jsou vytvořeny předpoklady pro získání základů jazyků dalších
– rozumí sociálním vztahům, dokáže pracovat se skupinou, je schopen empatie.
– ovládá zdravovědu, umí poskytnout první pomoc, ovládá OČMU
– má odpovídající geografické znalosti, orientuje se v terénu
– chápe principy a zákonitosti vývojové psychologie, forenzní psychologie, sociologie a umí je v praxi použít.
– ovládá normy společenského chování (etiketa)
– ovládá jednání s klientem na profesionální úrovni (analýza problému, jeho řešení a alternativy, věcné a formálně správné zdokumentování problému….)
– orientuje se v činnostech orgánů státní správy a samosprávy
– orientuje se v kriminologii, prevenci a odhalování kriminality
– má znalosti o práci Policie ČR
– je mu vlastní ochrana životního prostředí a udržitelného rozvoje.

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod.

Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky. Absolvent se uplatní např. jako :- bezpečnostní pracovník
– policejní inspektor
– strážník obecní policie
– celník
– bezpečnostní pracovník ve vězeňské službě
– bezpečnostní pracovník justiční stráže

  Školní vzdělávací program je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě školy

  TADY TO ŽIJE

  V průběhu března letošního roku absolvovali žáci 3. ročníku studijního oboru bezpečnostně právní činnost exkurzi na Odboru dopravy Městského úřadu v Moravské Třebové. Exkurze byla vhodným doplněním výuky předmětu dopravní příprava. Naši třeťáci měli možnost, seznámit se v reálných podmínkách s agendou

  Ve středu 27. března se na naší škole uskutečnil již tradiční závod O pohár ředitelky školy v suchém biatlonu škol s oborem BPČ. Letos se jej zúčastnili pouze studenti naší školy a SZŠ z Hranic na Moravě což ale rozhodně

  Na střelnici v Třešti nedaleko Jihlavy se v úterý 26. března uskutečnil druhý ročník celostátního střeleckého přeboru škol s bezpečnostně právním zaměřením Grand Prix 2024. Letos mohla každá škola vyslat pouze jedno smíšené družstvo, celkem se zúčastnilo 15 škol doslova

  Jednou z mála pozitivních součástí dědictví covidu a s ním souvisejícího osvojení si principů distanční výuky je existence mnoha on-line soutěží, kterých se pod vedením svých vyučujících účastní také žáci naší školy. Do hned dvou těchto aktivit se v posledních

  V úterý 28. března vyslala naše škola dvojici družstev, tvořených pečlivě vybranými žáky 3. ročníku studijního oboru bezpečnostně-právní činnost, aby změřili své síly v oborové střelecké soutěži Grand Prix 2023 pořádané školou Trivis Jihlava na střelnici v Třešti. V silné konkurenci

  Ve středu 22. března proběhl na naší škole hojně obsazený závod smíšených dvojic v suchém biatlonu pro obory BPČ.   Letos se jej zúčastnilo rekordních 12 dvojic studentů a jejich doprovodu z Holešova, Pardubic, Hranic na Moravě, Jihlavy a samozřejmě z naší školy.   Soutěž se

  Stárneme, kdo se o nás postará? Trend, kdy starších přibývá rychleji než nově narozených, v Česku podle Úřadu práce ČR trvá už několik let. A stejně tak i nedostatek pracovních sil v sociální oblasti. V příštích třech až pěti letech to podle

  Globální oteplování trochu přibrzdily úpěnlivé modlitby lyžařů, kteří vyrazili ve dvou vlnách na letošní lyžařské výcvikové kurzy. Trochu se lyžovalo, trochu vycházkovalo, nálada po celou dobu perfektní a a zpátky se vracela parta studentů, kteří už se nemohli dočkat, až

  Součástí odborné výuky studijního oboru bezpečnostně – právní činnost jsou mj. projektové dny, připravované a realizované ve spolupráci s odborníky z praxe. Ve středu 14. prosince 2022 tak na naši školu zavítala trojice příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, územního odboru

  Předposlední den roku 2022 se pedagogičtí pracovníci školy společně sešli v odborné učebně ( připravené žáky a učiteli gastro předmětů) ke společnému bilancování. Specifikum naší školy je skutečnost, že realizované aktivity jsou rozptýleny podle oborů. zaměření a tříd a teprve po

  V úterý 30. listopadu 2022 se trojice žáků, vybraných z řad závěrečných ročníku studijního oboru Bezpečnostně právní činnost, v Pardubicích zúčastnila letošního ročníku odborné soutěže Mladý kriminalista. Tato akce, pořádané pardubickou Střední průmyslovou školou chemickou, je zařazena do každoročního plánu aktivit

  Ve dnech 5.-6.12.2022 se uskutečnil v tělocvičně naší školy floorbalový turnaj.  Družstva chlapců a děvčat složená ze zástupců středních škol urputně bojovala o každý míček z a bouřlivého povzbuzování svých spolužáků.   Naše lvice bojovaly jak o život a pod vedením svého

  V úterý 30. listopadu 2022 se trojice žáků, vybraných z řad závěrečných ročníku studijního oboru bezpečnostně právní činnost, v Pardubicích zúčastnila letošního ročníku odborné soutěže Mladý kriminalista. Této akce, pořádané pardubickou Střední průmyslovou školou chemickou, se účastníme každý rok.   Družstvo naší školy ve složení

  K dlouhodobým partnerům naší školy patří také Eurocentrum Pardubice. Jeho stálé nabídky na uspořádání bezplatných přednášek o Evropské unii se v průběhu listopadu rozhodli využít naši učitelé společenskovědních předmětů, Bc. Jan Paukert a PhDr. Pavel Petr.   Ve čtvrtek 24. listopadu tak do Moravské

  Není nad to, když dva šikovní studenti ( Zuzka  Mertová a Adam Vašek - žáci 3. ročníku oboru Hotelnictví - zaměření Zdravá výživa a sport ) zúročí získané dovednosti a svůj talent a vytvoří propagační video školy. S nadhledem a humorem

  V termínu 28.11. – 2.12.2022 se účastní třída 2.OMA se svým třídním učitelem Liborem Podhorným ( obor Bezpečnostně právní činnost) studijního pobytu v Německu v městečku Bahratal. Tento projektový týden probíhá v rámci aktivity „One Week For Future“ vždy současně

  Ve středu 23. listopadu měla celá "starší polovina" žáků studijního oboru bezpečnostně – právní činnost, tedy třídy 3. OMA, 3. OMB, 4. OMA a 4. OMB jedinečnou možnost absolvovat projektový den v budově Krajského soudu v Hradci Králové.   Studenti měli možnost

  Město Moravská Třebová je aktivním spolupracujícím partnerem naší školy již řadu let. Jednou z aktivit, na které se podílí i finančně je podpora zahraničních odborných stáží a příspěvek na materiální vybavení jednotlivých oborů.   DOTACE NA VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN V roce 2022 jsme

  „Získat nové zkušenosti, rozšířit si obzory, porovnat své schopnosti a znalosti s žáky dalších středních škol“. Tak vidí Daniel Franke a Lukáš Kaděra, žáci 2. ročníku studijního oboru bezpečnostně-právní činnost důvody své účasti na simulaci Rozhoduj o Evropě – Staň se na

  11.11.2022 se uskutečnila zásadní akce maturitního roku, první ze série maturitních plesů a to třídy 4OMB (Bezpečnostně právní činnost). Nápaditě vyzdobené prostory multikulturního centra Fabrika přivítaly kromě maturantů také jejich rodiče, příbuzné, přátele, známé a v neposlední řadě i početný houf

  V termínu 31.10. – 4.11.2022 se účastní třída 3.OMAse svoují třídní učitelka Jiřinou Cvrkalovou ( obor Bezpečnostně právní činnost) studijního pobytu v Německu v městečku Bahratal. Tento projektový týden probíhá v rámci aktivity „One Week For Future“ vždy současně pro

  Vydařené TECHNOhrátky ohýbaly plech, zdily zeď a voněly bramborovým salátem   „Déte do toho pořádnó ranu!“ radil svéráznou moravskou mluvou zkušený učitel odborného výcviku klempířů a pokrývačů Luboš Grézl školákům, kteří v dílně vyráželi číselné kódy na plechové štítky. Vzápětí dal tichý

  Na burze středních škol ve Svitavách jsme 20.10.2022 prezentovali maturitní i učební obory již tradičně. Naše expozice byla v permanentním obležení a učitelé i žáci jednotlivých oborů prezentovali, předváděli, odpovídali, vysvětlovali bez přestávky celý den. S řadou zájemců se určitě ještě uvidíme

  Při organizaci výuky maturitního oboru Bezpečnostně právní činnost úzce spolupracujeme s Policií ČR na různých úrovních.  Jednou z forem je i možnost pro naše žáky podstoupit fyziotesty určené pro uchazeče o práci u policie. Tato akce se uskutečnila 5.10.2022 pod patronací

  V závěru třetího týdne od zahájení školního roku absolvovali žáci 1. ročníků studijních oborů adaptační kurz. Uskutečnil se od 14. do 16. září 2022 v areálu Autokempu Morava v Mohelnici za účasti 76 žáků ze tříd 1. BČA, 1.BČB a 1. SČH.   Přes nepřízeň