INTERNÍ NAVIGACE
HomeMATURITNÍ OBORYBEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru : 68-42-M/01
Název RVP : Bezpečnostně právní činnost
Název ŠVP : Ochrana majetku a osob
Délka studia : 4 roky
Dosažené vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou
Možnost dalšího studia : VOŠ, VŠ


PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent:

– ovládá 2 cizí jazyky a jsou vytvořeny předpoklady pro získání základů jazyků dalších
– rozumí sociálním vztahům, dokáže pracovat se skupinou, je schopen empatie.
– ovládá zdravovědu, umí poskytnout první pomoc, ovládá OČMU
– má odpovídající geografické znalosti, orientuje se v terénu
– chápe principy a zákonitosti vývojové psychologie, forenzní psychologie, sociologie a umí je v praxi použít.
– ovládá normy společenského chování (etiketa)
– ovládá jednání s klientem na profesionální úrovni (analýza problému, jeho řešení a alternativy, věcné a formálně správné zdokumentování problému….)
– orientuje se v činnostech orgánů státní správy a samosprávy
– orientuje se v kriminologii, prevenci a odhalování kriminality
– má znalosti o práci Policie ČR
– je mu vlastní ochrana životního prostředí a udržitelného rozvoje.

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod.

Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky. Absolvent se uplatní např. jako :- bezpečnostní pracovník
– policejní inspektor
– strážník obecní policie
– celník
– bezpečnostní pracovník ve vězeňské službě
– bezpečnostní pracovník justiční stráže

  Školní vzdělávací program je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě školy

  TADY TO ŽIJE

  Při organizaci výuky maturitního oboru Bezpečnostně právní činnost úzce spolupracujeme s Policií ČR na různých úrovních.  Jednou z forem je i možnost pro naše žáky podstoupit fyziotesty určené pro uchazeče o práci u policie. Tato akce se uskutečnila 5.10.2022 pod patronací

  V závěru třetího týdne od zahájení školního roku absolvovali žáci 1. ročníků studijních oborů adaptační kurz. Uskutečnil se od 14. do 16. září 2022 v areálu Autokempu Morava v Mohelnici za účasti 76 žáků ze tříd 1. BČA, 1.BČB a 1. SČH.   Přes nepřízeň

  Do projektu DOFE je naše škola zapojena již pátým rokem. Pod vedením Mgr. Hanky Konečné prošla různými stupni tohoto programu řada žáků, kteří pracovali na splnění cílů, které si v pro svůj rozvoj stanovili. Krajský úřad Pardubického kraje se rozhodl, na

  Žáci tříd druhého a třetího ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost na sklonku loňského školního roku úspěšně realizovali týmovou spolupráci v rámci military outdoor paintballu v Pardubicích. Střelecký drill pod dohledem třídních učitelek nedosáhl sice kvalit vedení předmětu Střelecká příprava, nicméně upevnil

  Nedílnou součástí každého školního roku nejen na naší škole je tematický den, věnovaný Ochraně člověka za mimořádných událostí. Jak je v posledních letech zvykem, byla tato akce naplánována ve stejném termínu, jako taktéž každoročně pořádaný Den s Integrovaným záchranným systémem, který

  Poslední týden školního roku jsme se rozloučili s úžasnou Giannou Hickman (USA), která strávila 10 měsíců na naší škole. Obohatila nejenom řadu hodin výuky anglického jazyka, ale zapojila se také do řady aktivit, které jsou součástí běžného života studentů naší

  Ve čtvrtek 9. června po 11. hodině převzali v krásných reprezentačních prostorách obřadní síně moravskotřebovské radnice svá maturitní vysvědčení z rukou ředitelky školy Mgr. Jany Pekárikové a třídního učitele PaedDr. Vladimíra Nedvěda také úspěšní maturanti a maturantky studijního oboru Bezpečnostně – právní činnost. Úspěšné

  Jedním z vrcholů odborné přípravy žáků studijního oboru Bezpečnostně – právní činnost jsou každoročně ostré střelby z pistolí CZ – 75D ráže 9 milimetrů, tedy stejných zbraní, jaké standardně používá Policie České republiky a další ozbrojené složky našeho státu. Ostrým střelbám samozřejmě

  Jako každy rok ( s vyjímku roků covidových :-), tak i letos probíhají v průběhu června v rekreačním středisku školy na Milovech odborné praxe oboru Bezpečnostně právní činnost. Nácvik komunikace pomocí vysílaček, přesuny v terénu, ošetřování zraněných a spousta dalších dovedností

  Naše škola ( jako jedna ze dvou v Pardubickém kraji) nabízí zájemcům studium maturitního oboru Bezpečnostně právní činnost. Absolventi oboru se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve

  Naše škola přivítala 9. května velmi speciálního hosta, dr. Alexandra Hickmana (USA). Děkujeme studentům 2ZVS za krásný sportovní program, vedoucí učitelce OV Martě Pluháčkové a personálu školní restaurace Fabrika za perfektní a chutné menu a učiteli odborného výcviku Luboši Grézlovi

  Praktické maturitní zkoušky oboru Bezpečnostně právní činnost jsou v plném proudu. Žáci mají za úkol předvést vylosované modelové situace z předmětů Ochrana majetku a osob a Sebeobrana. Pod přísným zrakem garanta oboru Mgr. Václava Fikara se snaží vymáčknout z natrénovaných těl

  Konečně, po několika letech omezení pořádaní hromadných akcí, mohli žáci 4.ročníku navázat na letitou tradici maturitních ročníků - uspořádat maturitní ples. V pátek 25.3.2022 se v sále společnosti Hedva sešli pyšní rodiče, babičky a dědečkové, přátelé i zástupci učitelů a vedení

  16.2. 2022 se konalo školní kolo Soutěže v anglickém jazyce, formát Cambridge University známý jako FCE. First Certificate in English, zkráceně FCE, je zkouška z angličtiny patřící do skupiny Cambridge ESOL zkoušek. Tyto zkoušky jsou uznávány prakticky na všech univerzitách v evropských zemích, stejně jako většinou

  Jedním z cílů vzdělávání je vybavit žáky kompetencemi (hard skills), které budou potřebovat v dalším profesním i osobním životě.  Do této kategorie patří i schopnost psát na klávesnici všemi deseti, rychle a bez chyb. Výuka psaní je součástí předmětu Technika

  Až o stovky nových vojáků a vojákyň ročně plánuje šéfka rezortu obrany Jana Černochová (ODS) posílit dosavadní nábor armády. Její záměr však komplikuje nízká nezaměstnanost a také to, že tisíce nových lidí potřebuje i Policie České republiky. Většina zájemců navíc

  V pátek 21.ledna 2022 proběhl již třetí Den otevřených dveří. A jak je u nás zvykem (asi si to necháme patentovat), tak opět sněhová kalamita a komplikované možnosti dopravy. I přes tyto podmínky byl zájem žáků i rodičů byl poměrně

  Ráno jsme se sešli v Moravské Třebové a společně se vydali do Pardubic, cesta byla dlouhá, ale již v autě panovala skvělá nálada. Jeli s námi pan Cach a pan Dobeš, naši učitelé odborných předmětů, a bavili jsme se o nejrůznějšího

  Po roční přestávce, vynucené uzavřením středních škol v době pandemie koronaviru, se v pondělí 15. listopadu, tedy dva dny před tím, než jsme si jako celé země státním svátkem připomenuli Den boje za svobodu a demokracii na naší škole uskutečnil další ročník

  Ve dnech 7. - 9.června se uskutečnily v areálu školní tělocvičny praktické maturitní zkoušky oboru Bezpečnostně právní činnost. Vylosovaná témata a úkoly ze sebeobrany a modelových situací předvádělo 31 žáků postupně ve dvojicích nebo s figurantem. Jak si vedli můžete posoudit sami

  Víkendová expedice žáků, zapojených do projektu DOFE proběhla ve dnech 2.-3. října 2020 v oblasti Bouzovska s cílem ověření tábornických schopností účastníků, překonání osobních limitů: spaní venku, vaření na ohni, chůze za tmy, vytrvalost Citace z  dojmů jednoho z účastníků: Mnoho zážitků,

  Od pondělí 14. do středy 16. září proběhl v Morava Campu v Mohelnici Adaptační kurz pro 64 žáků prvních ročníků studijních oborů. Album zachycuje aktivity druhého dne kurzu, který byl ve znamení soutěží v různých sportovních disciplínách a zručnosti. Zpočátku izolované planetky

  Koronavirovová krize v jarních měsících letošního roku způsobila mnoho komplikací v běžném životě školy. Jedním z jejích důsledků byla skutečnost, že žáci 3. ročníků studijních oborů nemohli v závěru školního roku vykonat čtrnáctidenní souvislou odbornou praxi. Jako náhradní řešení tak byl pro studenty oboru

  Absolventi oboru Bezpečnostně právní činnost nemusí mít obavu o budoucí zaměstnání. Bezpečnostní složky České republiky řeší trvale potřebu dalších pracovníků  a tato situace bude stejná i v dalších letech.     Momentálně řeší v našem regionu akutní potřebu náboru k Dopravní policii ČR         Zájemci se

  O důstojnou reprezentaci školy na soutěži v silovém čtyřboji, kterou ve středu 26. února hostila Střední policejní škola v Holešově, se zasloužila trojice studentek oboru bezpečnostně – právní činnost. Družstvo, skládající se ze zkušené Karolíny Zobačové (3. OMO) a studentek prvního ročníku