INTERNÍ NAVIGACE
HomeNovinky

Novinky

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 56112004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon), Opatřením obecné povahy č. j., MSMT - 4061012020-I a podle Volebního řádu školské rady schváleného usnesením Rady Pardubického kraje ze dne

Milí žáci, v přiloženém dokumentu ( viz níže) Vám posíláme základní informace k zahájení školního roku 2024/2025 :   1) organizace prvního dne ve škole 2.9.2024 2) pokyny k zajištění učebnic a učebních pomůcek – dle oborů 3) pokyny k zajištění pracovní ošacení pro obor Kuchař-číšník, Klempíř 4) informace k ubytování

Ve stejném týdnu, kdy probíhala výměnná praxe žáků naší školy v Žiaru nad Hronom, přijela čtveřice žákyň slovenské školy pod vedením mistra odborného výcviku Tomáše Nagyho recipročně k nám. Jejich zážitky z pobytu v České republice a získávání gastronomických zkušeností na pracovištích ve Svitavách a

Ve středu 29. května odpoledne se v obřadní síni moravskotřebovské radnice sešla téměř padesátka úspěšných absolventů naší školy, aby zde z rukou ředitelky školy Mgr. Jany Pekárikové a svých třídních učitelů převzali svá maturitní vysvědčení. Slavnostního aktu se zúčastnili také místostarosta města Moravská Třebová Mgr. Václav Dokoupil