INTERNÍ NAVIGACE
HomeNovinky (Page 6)

Novinky

V naší školní jídelně pracují obětaví a zapálení kuchaři a kuchařky, kteří vaří s nápaditě, zdravě a s láskou. 8.ledna 2024 se na základě výsledků dosažených na soutěži „Nejlepší kuchařka/kuchař roku 2023 ve společném stravování“ konalo v sídle Pardubického kraje setkání účastníků této soutěže ze školních

Školní besídky, projekce filmů, tematické exkurze nebo sportovní turnaje. Právě tyto a další zajímavé a z náplně běžných školních dnů vybočující akce náleží podle nepsaných tradic k činnostem, kterými si školy a jejich žáci obvykle krátí poslední dny čekání na Vánoce či hlavní prázdniny. Nejinak tomu bylo

S cílem poznat nejen křesťanskou duchovní tradici Vánoc, ale také seznámit se s neinstitucionalizovanými formami sociální péče vyrazila v pátek 22. prosince 2023, tedy v poslední den výuky před vánočními prázdninami, hned trojice tříd studijního oboru sociální činnost na návštěvu moravskotřebovského kláštera bratří Františkánů. Žáky

V adventním čase, v pátek 8. prosince, otevřela naše škola opět své prostory zájemcům o studium. To je v nadcházejícím školním roce 2024/2025 nabízeno v celkem třech studijních a 4 učebních oborech. Jednotlivé obory, a především jejich zázemí v podobě odborných učeben byly zájemcům prezentovány v obou školních budovách, nahlédnout pak