INTERNÍ NAVIGACE

Duben 2024

Poslední zvonění oboru Bezpečnostně právní činnost Poslední zvonění je tradiční studentská aktivita na českých středních školách a gymnáziích, která se obvykle odehrává před zahájením maturitních zkoušek. Typicky probíhá poslední den běžné výuky maturitních ročníků, kdy si studenti převezmou vysvědčení za neúplný ročník a dříve, než se

Křížový vrch se Schody mrtvých, křížovou cestou, dominantním barokním sousoším Kalvárie, hřbitovem a kostelem Povýšení sv. Kříže představuje významnou dominantu Moravské Třebové i okolní krajiny. Památkově chráněný renesančně–barokní areál má díky tomu své místo také v životě naší školy. Na jaře roku 2021, v době

V pátek 12. a v pondělí 15. dubna se na Integrované střední škole uskutečnily Projektové dny environmentální výchovy, osvěty a vzdělávání spojené s celorepublikovou výzvou Ukliďme Česko. Žáci posbírali odpadky ve vymezené oblasti, navštívili Sběrné suroviny a autovrakoviště Karla Plisky, následovala prohlídka sběrného dvora a překladiště komunálního odpadu s

V průběhu března letošního roku absolvovali žáci 3. ročníku studijního oboru bezpečnostně právní činnost exkurzi na Odboru dopravy Městského úřadu v Moravské Třebové. Exkurze byla vhodným doplněním výuky předmětu dopravní příprava. Naši třeťáci měli možnost, seznámit se v reálných podmínkách s agendou odboru dopravy, mohli vidět, jak