INTERNÍ NAVIGACE
Home2024

Duben 2024

Křížový vrch se Schody mrtvých, křížovou cestou, dominantním barokním sousoším Kalvárie, hřbitovem a kostelem Povýšení sv. Kříže představuje významnou dominantu Moravské Třebové i okolní krajiny. Památkově chráněný renesančně–barokní areál má díky tomu své místo také v životě naší školy. Na jaře roku 2021, v době

V pátek 12. a v pondělí 15. dubna se na Integrované střední škole uskutečnily Projektové dny environmentální výchovy, osvěty a vzdělávání spojené s celorepublikovou výzvou Ukliďme Česko. Žáci posbírali odpadky ve vymezené oblasti, navštívili Sběrné suroviny a autovrakoviště Karla Plisky, následovala prohlídka sběrného dvora a překladiště komunálního odpadu s

V průběhu března letošního roku absolvovali žáci 3. ročníku studijního oboru bezpečnostně právní činnost exkurzi na Odboru dopravy Městského úřadu v Moravské Třebové. Exkurze byla vhodným doplněním výuky předmětu dopravní příprava. Naši třeťáci měli možnost, seznámit se v reálných podmínkách s agendou odboru dopravy, mohli vidět, jak

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia podle § 85 školského zákona. Aktuální informace k celkové podobě přijímacího řízení naleznete na webových stránkách přihlášky na střední a

Příchod jarního počasí znamená mimo jiné každým rokem také ukončení plesové sezóny. Tak jako v minulých letech se také letos na spokojenosti návštěvníků plesů a společenských akcí přípravou občerstvení podíleli žáci gastronomických oborů naší školy. V sobotu 2. března připravili žáci v prostorách školní restaurace Fabrika raut v rámci