INTERNÍ NAVIGACE
HomeAbsolventiPetr Slezák / BPČ

Petr Slezák / BPČ

Petr Slezák / BPČ

 

Na studentská léta na Integrované střední škole v Moravské Třebové vzpomínám velmi pozitivně. Studoval jsem obor Bezpečnostně právní činnost – ochrana osob a majetku a úspěšně jsem jej absolvoval v roce 2019. Tento obor nebyl nový nejen pro mě, ale i pro celou školu, protože v té době byl obor na škole čerstvě otevřen.

Nejspíš to bude znít trošku nečekaně, ale už od prvního ročníku se odborné předměty staly mojí velkou zálibou. Nejvíce jsem si oblíbil sebeobranu, taktiku, střeleckou přípravu, ale také právo, kterému je důležité rozumět jak pro výkon služby, tak i v normální práci. Obor Vám dá skvělou přípravu nejenom pro službu u bezpečnostních složek, ale i jako průpravu do „civilního“ života.

Během 4 let jsme se zúčastnili hned několika praxí, mimo jiné i vícedenní praxe, kde se řešily různé modelové situace, ať už krizové (pátrání po nezvěstné osobě), či rutinní (základní kontroly osob a jiné). Určitě bychom mohli říct, že to, co se student naučí v lavici teoreticky, může poté využít i v praxi. Mimo jiné se studenti 3. ročníku účastní odborné praxe u jimi vybraného bezpečnostního sboru nebo jiné soukromé instituce, která má spojitost s oborem, což vnímám jako velké pozitivum.

Kdybych měl popsat výhody a nevýhody oboru, tak výhody budou s přehledem převažovat. Mezi pozitivní stránky počítám například již výše zmíněné propojení teorie a praxe nebo vyučování odborných předmětů bývalými profesionály z bezpečnostních složek, kteří sloužili ať už u Policie České republiky, tak u Armády České republiky. A myslím, že tito odborníci mají rozhodně co předat dále. Výuka odborných předmětů probíhá tak, že většina látky je vysvětlována na příbězích z praxe, takže pochopení učiva není problém. Další výhodou je již uvedená příprava k výkonu u bezpečnostních složek a v neposlední řadě i velmi kvalitní příprava ke studiu na vysoké škole.

Nevím, jestli bych toto zařadil do výhod nebo nevýhod, ale studium může být občas náročné, s tím ale musí člověk počítat kdekoliv 😊.

Závěrem bych chtěl říct, že mě osobně škola, ale také lidé v ní, dali hodnoty, směr, kudy se ubírat dále, cenné zkušenosti a také nespočet pevných přátelství. Nyní již druhým rokem studuji na Fakultě vojenského leadershipu Univerzity obrany a spoustu vědomostí jsem využil už teď (např. právo, střeleckou přípravu, taktiku, a dokonce i řadu znalostí ze střežení objektů a stanovišť).

 

Na „Integrovku“ velmi rád vzpomínám a jsem šťastný, že jsem se rozhodl studovat právě tam. Neměnil bych.

 

 

Petr „Slezy“ Slezák, maturant 2019, student 2. ročníku Univerzity obrany v Brně, hodnost desátník

Share With: