INTERNÍ NAVIGACE
HomeAbsolventi

Absolventi

Úspěšným složením ústní části závěrečných zkoušek zakončila ve středu 21. června své působení na naší škole třída 3. KČZ, sdružující žáky učebních oborů kuchař – číšník a zedník. Žáci třídy společně navštěvovali všeobecně vzdělávací předměty, v teoretické výuka těch odborných stejně jako v odborném výcviku

Důsledky vládních opatření, přijatých v souvislosti s pandemií onemocnění COVID – 19, m. j. již podruhé připravily studenty závěrečných ročníků středních škol o formativní společné zážitky v podobě stužkovacích večírků a maturitních plesů. Jako alespoň malý příspěvek na toto téma lze proto hodnotit počin několika žáků třídy 4.