INTERNÍ NAVIGACE
HomeBPC kartaProjektový den na Krajském soudu v Hradci Králové

Projektový den na Krajském soudu v Hradci Králové

Ve středu 23. listopadu měla celá „starší polovina“ žáků studijního oboru bezpečnostně – právní činnost, tedy třídy 3. OMA, 3. OMB, 4. OMA a 4. OMB jedinečnou možnost absolvovat projektový den v budově Krajského soudu v Hradci Králové.

 

Studenti měli možnost v reálné praxi seznámit se  s prací justiční stráže- v návaznosti na předmět Bezpečnostní činnost ( téma Vězeňská a justiční stráž) :

– byli seznámeni s pravidly vstupu do budovy soudu ( jaké předměty se nesmí vnášet do budovy soudu a jak se v prostorách budovy chovat)

– podrobili se vstupní bezpečnostní prohlídce a prohlídce vnášených věcí( bezpečnostní rám, rentgen  obsahu baťohů a kabelek).

– byli seznámeni s chováním v jednací síni

– účastnili se hlavního líčení –  shlédnutí jednoho stadia trestního řízení (projednávanou věcí byla výroba a distribuce omamně psychotropních látek a ohrožování mravní výchovy mládeže spáchanou ve spolupachatelství ve formách účastnenství -organizátorství)

– v praxi byli svědky projednávání různých stadií trestné činnosti

– ověřili si i používání pojmů v rámci kategorizace trestných činů jako je přečin a zločin, průběh u hlavního líčení (seznámení s projednávanou věcí, kontrola účasti stran , přednes obžaloby státním zástupcem, výslechy obžalovaných k osobním poměrům, prohlášení viny ze strany obžalovaných,

– v praxi si mohli ověřit soulad Listiny základních práv a svobod – uplatnění práva na soudní a jinou právní ochranu.

 

Zbývá jen dodat, že tuto početnou ekipu do Hradce Králové ve dvou autobusech dovezli a celým projektovým dnem provázeli zkušení matadoři oboru, učitelé práva a odborných předmětů Mgr. Iva Diblíková, PhDr. Marie Lopourová, Mgr. Stanislav Dobeš a Mgr. Petr Kadlec.


Share With: