INTERNÍ NAVIGACE
HomeBPC kartaVybavení odborných učeben i podpora zahraničních aktivit z dotace města

Vybavení odborných učeben i podpora zahraničních aktivit z dotace města

Město Moravská Třebová je aktivním spolupracujícím partnerem naší školy již řadu let. Jednou z aktivit, na které se podílí i finančně je podpora zahraničních odborných stáží a příspěvek na materiální vybavení jednotlivých oborů.

 

DOTACE NA VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN
V roce 2022 jsme uzavřeli smlouvu o poskytnutí dotace na materiální a technické vybavení odborných učeben maturitních i učebních oborů. Dotace ve výši 70.000,-Kč byla použita na nákupy učebních pomůcek pro obory:

Bezpečnostně právní činnost

( speciální lupa, mikroskop, nabíjeci LED svitilny, digitální fotoaparát Canon apod.)

Sociální činnost

(hydraulický zvedák, podložní mísa, tlakoměry apod.)

Gastronomické obory

Themomix Vorwerk- profesionální robot pro mnoho funkcí a režimů vařeníkaramelizace, vaření v páře, emulgace, hnětení, vaření, mletí, řízený ohřev, vaření rýže, mixování, míchání, šlehání, ohřívání, vaření vajec, vážení i sekání

 

DOTACE NA ORGANIZACI ODBORNÉ STÁŽE 

Cílem odborné části vzdělávání na naší škole je zajistit žákům maximální kontakt s podmínkami reálného fungování zařízení a provozoven dle oborového zaměření. Odborné zahraniční stáže slouží ke zvýšení odborných kompetencí žáků v souladu se školním vzdělávacím programem a v neposlední řadě vedou i ke zdokonalení komunikace v cizím jazyce.

 

Tyto zahraniční výjezdy jsou většinou organizovány pod křídly projektů EU ( např. Sokrates, Erasmus+ , Tandem apod.) V letošním roce jsem se pokračovali v realiziaci odlišné formy a sice zajišťování stáží plně v režii školy. Na tyto stáže ( např. i na výměnné stáže s partnerskou hotelovo školou na Slovensku) nám pravidelně město přispívá částkou 10.000,-Kč.

 

Oslovili nás zástupci Spolku přátel Vlaardingenu ( družební město Mor. Třebové) který dlouhodobě rozvíjí vzájemné aktivity obou měst. Předali nám kontakt na zájemce o zprostředkování odborných stáží žáků gastronomických oborů.

 

Po několika měsících příprav, včetně dvou návštěv majitelů hotelu u nás ve škole, odjeli první stážisté (obor Hotelnictví) konce října na první turnus do hotelu Het Ros van Twente v malebném středisku De Lutte. Celkem jsou naplánovány do konce roku 3 turnusy ( pro žáky oborů Kuchař-číšník a Hotelnictví) a další v roce 2023.

 

 

Děkujeme i touto cestou představitelům města za podporu a pomoc s naplňováním odborných cílů vzdělávání a zvyšováním kvality výuky na naší škole.

 

 

Share With: