INTERNÍ NAVIGACE
HomeUČEBNÍ OBORYSTRAVOVACÍ SLUŽBY

STRAVOVACÍ SLUŽBY

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru : 65-51-E/01
Název RVP : Stravovací a ubytovací služby
Název ŠVP : Stravovací služby
Délka studia : 3 roky
Dosažené vzdělání : střední vzdělání s výučním listem
Možnost dalšího studia : nástavbové studium k získání maturitního vysvědčení


POPIS UČEBNÍHO OBORU

Obor Stravovací služby je určen převážně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Cílem vzdělávací programu tohoto učebního oboru je, aby obsah přípravy žáků tvořil organický celek vědomostí, znalostí a praktických dovedností s ohledem na jejich soukromý a občanský život a na speciální požadavky odborné přípravy pro budoucí povolání.
Žáci se připravují na jednoduché práce při výrobě a podávání pokrmů. Žáci jsou vychováváni tak, aby byli schopni se uplatnit na trhu práce a začlenit se do společnosti na základě zvládnutí vybraných činností profese, a aby si vypěstovali kladný vztah k práci.


PROFIL ABSOLVENTA

Charakteristické rysy a schopnosti
– provádí předběžnou úpravu surovin a potravin
– správně ošetřuje, uskladňuje, případně konzervuje potraviny
– bezpečně manipuluje se stroji a ostatním kuchyňským zařízením
– zná technologické postupy při přípravě jídel a nápojů podle platných předpisů a při uplatňování zásad správné výživy
– umí připravit základní polévky, omáčky, přílohy a bezmasé pokrmy
– umí základní tepelné úpravy jatečního masa, drůbeže a ryb
– umí připravit základní výrobky studené kuchyně, jednoduché moučníky a dietní pokrmy
– ovládá technickou i estetickou stránku expedice pokrmů a nápojů
– ovládá základy jednoduché obsluhy
– ovládá úklidové práce na pracovišti a v provozu
Absolvent je schopen po příslušné praxi vykonávat i náročnější kuchařské práce.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Učební obor Stravovací služby připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání kuchař. Absolventi se uplatní v zařízeních poskytujících stravovací služby.

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Absolventi učebního oboru, kteří vykonali úspěšně závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu.

Školní vzdělávací program je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě školy

PRAXE

nedílnou součástí vzdělávacího programu učebního oboru Stravovací služby je praxe, která je realizována několika způsoby :
odborný výcvik
žáci střídají po celou dobu studia vždy 1 týden teoretického vyučování a 1 týden odborného výcviku. Odborný výcvik zahajují ve cvičné školní kuchyni, později jsou zařazováni na odborné pracoviště gastronomických oborů.

gastronomické akce 
součástí praxe je i účast žáků učebních oborů na gastronomických akcích školy pro veřejnost ( rauty, bankety, hostiny apod.)

 

ODBORNÉ KURZY

pro zájemce z řad žáků gastronomických oborů je každoročně organizována řada odborných kurzů pod vedením zkušených profesionálních lektorů, kteří v daném oboru dosáhli významných úspěchů :
barmanský kurz
baristický kurz
kurz vyřezávání zeleniny
sommeliérský kurz
kurz studené kuchyně

 

ODBORNÉ SOUTĚŽE

učitelé odborných předmětů a učitelé odborného výcviku připravují nejlepší žáky na účast v odborných gastronomických soutěžích, které jsou organizovány pro žáky středních škol. V těchto soutěžích se naši žáci pravidelně umisťují na předních místech ( např. Gastro Mánes Kroměříž apod.)

Aktuální výsledky z těchto soutěží pravidelně zveřejňujeme v průběhu školního roku na webu školy.

 

EXKURZE

učitelé odborných předmětů organizují každoročně řadu exkurzí do vybraných podniků dle stanoveného učebního plánu. Žáci se tak mají možnost seznámit s reálným provozem špičkových restaurací a hotelů např.v Praze, Brně, Hradci Králové i s gastronomickými provozy (pivovar, masokombinát, pekárna apod.)

 

BESEDY – PŘEDNÁŠKY

jako součást výuky jsou pravidelně zařazovány přednášky a besedy, které vedou lektoří, kteří se danou problematikou zabývají na profesionální úrovni. Zaměření těchto akcí odpovídá školnímu vzdělávacímu programu a zahrnuje širokou oblast souvisejících témat.

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

1.místo  stravovací služby  GASTRO MÁNES Kroměříž

1.místo  kuchař    Mistrovství ČR – kotlíkový guláš Přerov

stříbrné pásmo  kuchař    GASTRO UNIOR Brno- finále mezinárodního mistrovství ČR

stříbrné pásmo  číšník    GASTRO UNIOR Brno- finále mezinárodního mistrovství ČR

zlaté pásmo      číšník    JUNIOR COCTAIL Competition 2015 Kroměříž

1.místo  kuchař,číšník    Gastronomický souboj národů

2.místo  kuchař    MAKRO GASTRO CUP Přerov

2.místo  číšník    MAKRO GASTRO CUP Přerov

stříbrné pásmo  kuchař    GASTRO UNIOR Praha- regionální kolo ČECHY mezinárodního mistrovství ČR

stříbrné pásmo  číšník    GASTRO UNIOR Praha- regionální kolo ČECHY mezinárodního mistrovství ČR

stříbrné pásmo  číšník    BONDUELL CUP  – Moravský kuchař 2015

stříbrné pásmo       kuchař,číšník    OLIMA CUP Olomouc 2014

________________________________

CERTIFIKÁT za nadstandardní výsledky

v přípravě studentů a za nadstandardní vzdělávání v gastronomických oborech

( uděleno Mezinárodní asociací kuchařů a cukrářů )

________________________________

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

zlaté pásmo      kuchař  GASTRO UNIOR Brno – finále mezinárodního mistrovství ČR

zlaté pásmo      číšník  GASTRO UNIOR Brno – finále mezinárodního mistrovství ČR

zlaté pásmo      kuchař  GASTRO UNIOR Praha – regionální kolo ČECHY mezinárodního mistrovství ČR

zlaté pásmo      číšník  GASTRO UNIOR Praha – regionální kolo ČECHY mezinárodního mistrovství ČR ČR

2. místo      hotelnictví  CZECH CARVING CUP České Budějovice

3. místo      číšník  JUNIOR CARVING TŘEBÍČ