INTERNÍ NAVIGACE
HomeCertifikát kvality výuky

Certifikát kvality výuky

PODMÍNKY UDĚLENÍ

Dne 29. září 2014 v Hotelu InterContinental Prague převzala Integrovaná střední škola Moravská Třebová na slavnostním setkání certifikát udělovaný odborným školám, které dosahují nadstandardních výsledků v přípravě svých studentů na gastronomické obory a mají nadstandardní vzdělávání v gastronomických oborech.

 

Asociace kuchařů a cukrářů České republiky ve spolupráci se Světovou asociací kuchařů a cukrářů (WACS) se rozhodla každoročně vyhlašovat a oceňovat prestižní gastronomické a hotelové školy v České republice. Přihlásit se může jakákoliv gastronomická a hotelová škola, která je členem AKC ČR a dosáhla se svými studenty vynikajících výsledků nejen v oblasti vzdělávání, odborných praxí, ale obdržela také zlaté medaile na nejprestižnějších soutěžích v České republice či na soutěžích pořádané Světovou asociací kuchařů – The World Association of Chefs Societies.

 

Certifikaci schvaluje představenstvo AKC ČR, které poté příslušným školám vydává certifikát kvality s dobou platnosti tři roky. Certifikáty si z rukou prezidenta AKC ČR Bc. Miroslava Kubece převzalo celkem 9 škol z České republiky.

 

Asociace kuchařů a cukrářů ČR má v dlouhodobém plánu napomáhat odborným školám a pomáhat jim zvyšovat jejich odbornou úroveň. Účelem certifikace je zvýhodnit tyto školy nejen na trhu práce, ale také je zviditelnit před ostatními gastronomickými školami v České republice. Asociace kuchařů a cukrářů bude tyto školy uvádět na svých internetových stránkách jako partnerské instituce, které nabízejí nadstandardní vzdělání v gastronomických oborech.
Certifikovaná škola se poté může ucházet o nejvyšší stupeň certifikace WACS – Recognition of Quality Culinary Education u Světové Asociace kuchařů (The World Association of Chefs Societies).

CERTIFIKÁT