INTERNÍ NAVIGACE
HomeArchív článků

Archív článků

Adaptační kurz pro 1. ročníky

Od středy 20. do pátku 22. září 2023 proběhl v Morava Campu v Mohelnici adaptační kurz pro první ročníky maturitních oborů naší školy. Kurzu se zúčastnilo celkem 77 žáků tříd 1. BČA, 1. BČB, 1. HT a 1.SČ v doprovodu svých třídních učitelů Mgr. Petra Kadlece, MBA, Mgr. Aleny Báčové, Mgr. Soni Markové a Mgr. Kateřiny Burešové.… ...
celý text

Avantgardní pokrmy české kuchyně / obor Kuchař-číšník

Průběžnou snahou školy je neusnout na vavřínech a průběžně zajišťovat přísun informací a zkušeností z moderní české gastronomie do výuky ve škole.   Z tohoto důvodu byli vysláni dva pedagogové a dvě žákyně 2. a 3. ročníku oboru Kuchař-číšník na odbornou stáž v Rožnově pod Radhoštěm. Zde měli možnost zažít přípravu a také ochutnat tradiční… ...
celý text

Slavnostní zahájení školního roku

Reprezentativní prostory dvorany Městského muzea v Moravské Třebové se v pondělí 4. září 2023 staly dějištěm slavnostního zahájení školního roku. Žáky šesti nových tříd prvních ročníků a jejich blízké jako první oslovila z pódia ředitelka školy Mgr. Jana Pekáriková. Po jejím projevu si vzali slovo také zástupce ředitelky, Mgr. Libor Čáp a vedoucí učitelka odborného výcviku Marta Pluháčková. Slavnostní uvítání přitom… ...
celý text

Námětové cvičení Policie ČR na ulici 9. května

Ve středu 13. září proběhlo v suterénu a přízemí nově zrekonstruované školní budovy na ulici 9. května námětové cvičení Policie České republiky. Škola v rámci dlouhodobé spolupráce poskytla své prostory pro výcvik prvosledových hlídek při zákroku proti nebezpečnému pachateli. Kromě toho se do něj v roli figurantů zapojili také žáci několika tříd studijního oboru bezpečnostně – právní činnost.… ...
celý text

Policejní testy fyzické zdatnosti nanečisto

Už potřetí za sebou uspořádala Policie České republiky v rámci svých náborových aktivit na školním hřišti ZŠ Palackého v Moravské Třebové akci s názvem Fyzické testy na nečisto. Kromě zájemců z řad veřejnosti poměřila 5. září 2023 v krásném, slunečném počasí své síly s policejními tabulkami také řada žáků maturitních ročníků studijního oboru bezpečnostně – právní činnost. Rok… ...
celý text

Školení „Ochrana měkkých cílů“

V minulém školním roce došlo na jedné z pardubických středních škol k pokusu o teroristický útok, spáchanému jedním z žáků školy. Tragická událost, která si ve finále vyžádala život útočníkem náhodně vybraného člověka a na jejímž konci dobrovolně zemřel i útočník sám vyústila v celou řadu opatření, jejichž cílem je to, aby byly školy a… ...
celý text

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU / informace pro žáky

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU / 1.ročníky   Den               :             4. září 2023 Místo             :             dvorana Muzea Moravská Třebová, Svitavská18 Čas               :             9.00 hodin Program       : 09.00 – 09.45 slavnostní zahájení školního roku 09.45 – 10.00 přesun do školy 10.00 – 11.00 základní informace od třídních učitelů     INFORMACE PRO UBYTOVANÉ ŽÁKY 1. ROČNÍKŮ Vše potřebné najdete na tomto… ...
celý text

OPRAVNÉ ROČNÍKOVÉ ZKOUŠKY/ ODLOŽENÉ KLASIFIKACE 2023

Milí žáci, připomínáme termíny konání ročníkových opravných zkoušek a odložených klasifikací (srpen 2023) :   1/ OPRAVNÉ ROČNÍKOVÉ ZKOUŠKY   28.8.2023 ( pondělí ) / Brněnská / 09.00 hod Matematika Český jazyk Stolničení   29.8.2023 (úterý) / Brněnská / 09.00 hod Psychologie Právo   2/ ODLOŽENÉ KLASIFIKACE   29.8.2023 ( úterý ) / tělocvična 08.00 / Tělesná… ...
celý text

Naše skvělé učitelky si nedají pokoj ani o prázdninách

Ani v létě angličtináři nezahálejí. Skvělé paní učitelky Hana Konečná a Lenka Vystavělová se zúčastnily P.A.R.K. Summer School for Teachers 2023. Mezi přednášejícími byli např. Daniela Clarke, Radka Malá, Šárka Cox nebo David Fisher. V září pak obě plánují pilotování nového kurzu pro žáky Gateway to the World ve spolupráci s nakladatelstvím Macmillan a mnoho… ...
celý text

ISŠ přeje krásné prázdniny a pohodové léto!

V pátek 23. června odpoledne se všichni pedagogičtí zaměstnanci školy sešli na závěrečné pedagogické radě. Její jednání přitom není pouhým zhodnocením končícího školního roku a bilancováním výkonů jednotlivých žáků a tříd v jeho druhém pololetí, ale také vítanou příležitostí k osobnímu setkání pracovníků jednotlivých úseků školy. Společně se zde setkávají a o problémech ve výchovně –… ...
celý text

Střelecký den 3. ročníků

Předmět střelecká příprava, zařazený podle učebního plánu ve 3. ročníku studia, představuje jednu z velice atraktivních součástí odborné přípravy žáků studijního oboru bezpečnostně – právní činnost. Žáci se v něm v průběhu roku pod vedením zkušených a dlouholetou službou v bezpečnostních sborech a ozbrojených složkách České republiky prošlých profesionálů naučí používat a bezpečně ovládat krátké střelné zbraně, v našem případě… ...
celý text

Přednáška paní Blanky Muškové z Úřadu práce ČR

První vyučovací hodina posledního týdne školního roku, tedy pondělí 26. června, byla ve třídě 2. KČZ věnována přednášce paní Blanky Muškové. Pracovnice moravskotřebovské pobočky Úřadu práce České republiky přišla k žákům učebních oborů kuchař číšník a zedník na závěr tematického celku "člověk a svět práce", jehož jednotlivá témata probírali v minulém pololetí v hodinách občanské nauky.… ...
celý text

Odborná exkurze v Alzheimer Home Pardubice

Na začátku června měla třída 3. SČ možnost navštívit Alzheimer Home Pardubice. Špičkové zařízení kombinující zdravotní a sociální péči poskytuje své služby 24 hodin denně. Žáci měli možnost, prohlédnout si moderní zařízení pro osoby s různými typy demencí. Děkujeme naší bývalé žačce, absolventce studijního oboru sociální činnost Katce Murinové, která v zařízení pracuje a která… ...
celý text

Závěrečné ústní zkoušky a 15 úspěšných absolventů učebních oborů ISŠ

Úspěšným složením ústní části závěrečných zkoušek zakončila ve středu 21. června své působení na naší škole třída 3. KČZ, sdružující žáky učebních oborů kuchař – číšník a zedník. Žáci třídy společně navštěvovali všeobecně vzdělávací předměty, v teoretické výuka těch odborných stejně jako v odborném výcviku však každý z oborů pochopitelně fungoval po své linii. Tomu… ...
celý text

Řemeslo má zlaté dno – závěrečné zkoušky učebních oborů

Tak jako je květen dobou maturit, přichází v červnu čas závěrečných zkoušek učebních oborů. V letošním školním roce k nim postoupilo 5 žáků oboru zedník a 10 budoucích kuchařů – číšníků. Závěrečná zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části. Zatímco její úvodní i závěrečná část se koná ve škole, praktické zkoušky učňovských oborů probíhají v reálném pracovním… ...
celý text

Mediální tvorba žáků

Kromě aktivit zahrnutých ve výukových plánech se kreativita našich žáků odráží i v jejich samostatných projektech, na kterých se podílí z vlastní iniciativy. Pro prezentaci výstupů byla na webu školy zřízena speciální stránka, kam budeme postupně ukládat jejich výtvory :   Můžete posoudit sami :  https://www.issmt.cz/medialni-tvorba-zaku   ...
celý text