INTERNÍ NAVIGACE
HomeArchív článků

Archív článků

Žáci ISŠ v roli komparzu České televize

Křížový vrch se Schody mrtvých, křížovou cestou, dominantním barokním sousoším Kalvárie, hřbitovem a kostelem Povýšení sv. Kříže představuje významnou dominantu Moravské Třebové i okolní krajiny. Památkově chráněný renesančně–barokní areál má díky tomu své místo také v životě naší školy. Na jaře roku 2021, v době covidové distanční výuky, odsud PhDr. Pavel Petr živě vysílal hodiny…...
celý text

Projektové dny environmentální výchovy „Ukliďme Česko“

V pátek 12. a v pondělí 15. dubna se na Integrované střední škole uskutečnily Projektové dny environmentální výchovy, osvěty a vzdělávání spojené s celorepublikovou výzvou Ukliďme Česko. Žáci posbírali odpadky ve vymezené oblasti, navštívili Sběrné suroviny a autovrakoviště Karla Plisky, následovala prohlídka sběrného dvora a překladiště komunálního odpadu s komunitní kompostárnou v doprovodu jednatele Technických služeb Ing. Pavla…...
celý text

Exkurze žáků oboru BČP na Odboru dopravy

V průběhu března letošního roku absolvovali žáci 3. ročníku studijního oboru bezpečnostně právní činnost exkurzi na Odboru dopravy Městského úřadu v Moravské Třebové. Exkurze byla vhodným doplněním výuky předmětu dopravní příprava. Naši třeťáci měli možnost, seznámit se v reálných podmínkách s agendou odboru dopravy, mohli vidět, jak funguje Registr řidičů a co je nutné předložit při podání…...
celý text

O pohár ředitelky školy v suchém biatlonu

Ve středu 27. března se na naší škole uskutečnil již tradiční závod O pohár ředitelky školy v suchém biatlonu škol s oborem BPČ. Letos se jej zúčastnili pouze studenti naší školy a SZŠ z Hranic na Moravě což ale rozhodně neubralo klání na kvalitě   Počasí nám letos opět „přálo“ a silný vítr, který se…...
celý text

Přijímací zkoušky 2024 / základní informace

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia podle § 85 školského zákona. Aktuální informace k celkové podobě přijímacího řízení naleznete na webových stránkách přihlášky na střední a na stránkách MŠMT    Kdy se jednotná přijímací zkouška bude…...
celý text

Ohlédnutí za jarní plesovou sezónou

Příchod jarního počasí znamená mimo jiné každým rokem také ukončení plesové sezóny. Tak jako v minulých letech se také letos na spokojenosti návštěvníků plesů a společenských akcí přípravou občerstvení podíleli žáci gastronomických oborů naší školy. V sobotu 2. března připravili žáci v prostorách školní restaurace Fabrika raut v rámci Plesu města Svitavy. V sobotu 24. března se ve svitavském multifunkčním…...
celý text

Opětovný úspěch žáků oboru BPČ v celostátní střelecké soutěži

Na střelnici v Třešti nedaleko Jihlavy se v úterý 26. března uskutečnil druhý ročník celostátního střeleckého přeboru škol s bezpečnostně právním zaměřením Grand Prix 2024. Letos mohla každá škola vyslat pouze jedno smíšené družstvo, celkem se zúčastnilo 15 škol doslova z celé republiky od Karlových Varů až po Brno. K vidění byla družstva ze všech…...
celý text

Školní kolo soutěže Matematický klokan

V pátek 22. března letošního roku proběhlo na naší škole školní kolo mezinárodní soutěže Matematický klokan. V kategoriích Junior a Student, které mohla naše škola obsadit vzhledem k věku svých žáků poměřilo své síly a schopnosti celkem 40 soutěžících ze všech 4 ročníků studijních oborů naší školy.   V kategorii Junior, zahrnující 1. a 2. ročník střední školy obsadil 1. místo Daniel Pekárik (třída…...
celý text

MORAVSKOTŘEBOVSKÝ AMOS 2024

MORAVSKOTŘEBOVSKÝ AMOS / NEJOBLÍBENĚJŠÍ UČITEL Dne 21.3.2023 proběhlo v sále kulturního zařízení Písek v Moravské Třebové slavnostní setkání pedagogických pracovníků všech škol u příležitosti Mezinárodního dne učitelů. Při této příležitosti byli oceněni nejoblíbenější učitelé z jednotlivých škol a školských zařízení, kteří v této tradiční anketě mezi žáky získali nejvíce bodů.   Na naší škole se…...
celý text

Krajské kolo silového čtyřboje

Dne 7. 3. 2024 se družstva chlapců a dívek naší školy zúčastnila krajského kola v silovém čtyřboji v tělocvičně  gymnázia Moravská Třebová. Děvčata soutěžila v disciplínách -hod medicinbalem, šplh, trojskok a leh-sed. Náš tým ve složení Skalická, Šišánová, Boháčová a Maiwaldová se umístil na třetím místě a Tereza Skalická obsadila v celkovém hodnocení jednotlivců 3. místo. Chlapci  (…...
celý text

Přednáška odborníka z Úřadu práce ČR

Ve středu 6. března 2024 se v rámci hodiny občanské nauky ve 2. ročníku učebních oborů kuchař-číšník a klempíř uskutečnila přednáška ředitelky Kontaktního pracoviště ÚP v Moravské Třebové Ing. Mgr. Vladimíry Kantoříkové. V rámci přednášky paní ředitelka mimo jiné představila služby ÚP ČR a současně žákům poskytla informace o možnostech jejich uplatnění na trhu práce. Současně byli žáci…...
celý text

Cvičné střelby žáků oboru BPČ

Poslední dvě únorové středy patřily na ISŠ Moravská Třebová cvičným střelbám žáků studijního oboru bezpečnostně právní činnost. Na střelnici Svazu branných sportů v Moravské Třebové se tak nejprve 21. února objevila třída 3. OMA, následovaná 28. 2. paralelní 3. OMB. Výcvik s krátkou střelnou zbraní je dle ŠVP oboru zařazen právě do třetího ročníku a realizován…...
celý text

Odborná exkurze žáků 2. ročníku ve Svitavách

V úterý 20. února 2024 vyrazila dvojice tříd studijního oboru bezpečnostně právní činnost na celodenní odbornou exkurzi do nedalekých Svitav. Žáci druhých ročníků postupně navštívili budovu Okresního soudu ve Svitavách a následně i výjezdovou základnu JPO 1. stupně HZS Pardubického kraje.   Exkurze v budově soudu byla zaměřena především na ochranu objektu a činnost Justiční stráže. Hned u vstupu do soudní…...
celý text

Jedna z forem práce s nadanými žáky na naší škole

  PŘÍPRAVNÝ KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA NA CAMBRIDGE ZKOUŠKY NA ÚROVNI B2/C1   KDY: středa odpoledne (březen až květen 2024) PŘIHLÁŠKY: mailem na l.vystavelova@issmt.cz do 27.2.2024 VÍCE INFO: web školy / FB školy / Hana Konečná/ Lenka Vystavělová   Na základě přihlášek na školní kolo soutěže v anglickém jazyce byli osloveni vybraní žáci s nabídkou přípravného…...
celý text

Duke Of Edinburgh Award / slavnostní předání diplomů

V pondělí 5. 2. 2024 si pro zasloužená ocenění na slavnostní ceremonii mezinárodního programu DofE přijeli čtyři účastníci bronzové úrovně. Diplom a odznak si tak domů vezou žáci 2. ročníku SČ i BČA, a to Barbora Lebišová, Vendula Otevřelová, Tereza Vaníčková a Daniel Pekárik. Zítra bude dodatečně předán diplom i páté účastnici Adéle Lapáčkové ze…...
celý text

Opakovací schody

Jedna z mnoha aktivit naší kolegyně Lenky Vystavělové, učitelky anglického jazyka, byla instalace polepů na schody školy. Žáci tak mají slovní zásobu a časování sloves neustále před očima a neuniknou , byť podvědomému, opakování ani o přestávkách.   Doufejme, že tato iniciativa přinese své ovoce i ve formě zlepšujících se známek v hodinách angličtiny.  …...
celý text