INTERNÍ NAVIGACE
HomeThe Duke Of Edinburgh´s Award

The Duke Of Edinburgh´s Award

 

 

 

 

ISŠ Moravská Třebová certifikovaným centrem programu The Duke of Edinburgh Award

 

 

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu v České republice již 25 let motivuje mladé lidi k osobnímu rozvoji v oblastech talentu, sportu a dobrovolnictví.  Každou z úrovní, které se liší délkou trvání (bronzová, stříbrná a zlatá) završuje dobrodružná expedice. V osvědčeném programu je zapojeno více než 140 zemí celého světa. V Pardubickém kraji je  v současné době činných 10 center: 6 státních škol, 1 soukromá, 2 dětské domovy a v neposlední řadě Univerzita Pardubice.

ISŠ Moravská Třebová se s necelou desítkou studentů zapojila do programu  v lednu r. 2018. V dalším roce se počet účastníků ztrojnásobil, také díky pravidelným setkáním s  regionálním vedoucím pro Pardubický kraj, kterým je v současnosti Mgr. Lisa Kořinek. V duchu vrstevnického učení se pracuje s prezentacemi samotných účastníků programu, například při prezentaci cvičné a ostré expedice v jednotlivých třídách. Pořádají se pravidelné výstavy fotodokumentace. V prosinci 2018 bronzovou úroveň ukončilo 7 účastníků, v následujícím roce 6. Na podzim r. 2020 bude oceněno 5 účastníků bronzové úrovně a 1 stříbrné.

Národní agentura DofE studenty Integrované střední školy Moravská Třebová pravidelně zařazuje do kulturních programů, jako například taneční vystoupení Adély Hrouzkové a Michaely Novotné na slavnostním večeru pro sponzory a podporovatele programu, za účasti britského velvyslance His Excellency Nicholase Archera. Pomohli jsme uspořádat konferenci pro ředitele škol na Krajském úřadě Olomouckého kraje. Úspěšné je centrum také ve výběrových řízeních. V červnu 2019 byl přiznán grant na rozvoj a propagaci střediska, ve výši 6.500 Kč,  za který bylo pořízeno expediční vybavení. V červenci 2019 byla vedoucí střediska Hana Konečná ve výběrovém řízení spolu s dalšími 2 vedoucími delegována za Českou republiku do programu Erasmus + (International Exchange and Training for Award leaders with Interactvie Workshops), konaném ve Vilniusu na podzim r. 2019. V rámci konference vedoucí centra navázala také kontakty pro studentské výměny či spolupráci na programech Erasmus+. V roce 2020 středisko získává z fondu DofE 5.000,- na profesní rozvoj vedoucího střediska.

 

Žáci prvních ročníků naší školy dostali v pondělí 9. října možnost, blíže se seznámit s mezinárodním programem DofE. Ten na naší škole funguje již šestým rokem.

Hned dvě cvičné expedice vyslalo v pátek 21. dubna do terénu při škole působící středisko DoFE. Zatímco ta první, vedená Mgr. Hanou Konečnou zamířila na pomezí Litomyšlska

V posledním týdnu  ledna bilancovali účastníci programu DOFE na naší škole se svými vedoucími a regionální manažerkou Lisou Kořínek, M.A. Většina studentů, zapojených do programu, zdárně

Do projektu DOFE je naše škola zapojena již pátým rokem. Pod vedením Mgr. Hanky Konečné prošla různými stupni tohoto programu řada žáků, kteří pracovali na

Naše bývalá studentka Andrea Hartmanová, a současná účastnice bronzové skupiny DOFE, sestříhala výstižné video z cvičné expedice v Přírodním parku Orlice, 29.-30.4.2022, se kterým se

Každý úspěšný absolvent programu DOFE se na závěr uzavřené jedné etapy  účastní slavnostního předávání certifikátu a odznaku. Ceremonie probíhá za účasti patronů DOFE a dalších

Již pět let působí na naší škole středisko The Duke of Edinburg Award Czech Republic. V poslední březnový den letošního roku se dostalo velkého ocenění jeho

7.12 2021 měl být dnem bronzové a stříbrné ceremonie DOFE na Krajském úřadě v Pardubicích. Jmenovitě pro stříbrnou Zuzanu Ševčíkovou (obor SČ) a Kláru Bártovou

Cvičná expedice DofE byla super zážitek Ve dnech 14.–15. 5. 2021 se konala cvičná expedice  studentů druhých ročníků naší školy a zároveň bronzových účastníků The Duke

AKTUALITA / POZVÁNKA NA ON-LINE CEREMONII DOFE 📌 Kdy? 16.prosince 2020 📌 Od kolika? 15:00-16:30 📌 Kde všude lze ceremonii sledovat?   WEB https://www.dofe.cz/online-ceremonie FACEBOOK https://www.facebook.com/events/395922295184128/permalink/395922301850794?notif_id=1607089557605145¬if_t=page_post_reaction&ref=notif   YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCt9sP8Y7KtQj18D8fXDTMJQ?view_as=subscriber   A NA CO SE MŮŽETE NA CEREMONII TĚŠIT

Víkendová expedice žáků, zapojených do projektu DOFE proběhla ve dnech 2.-3. října 2020 v oblasti Bouzovska s cílem ověření tábornických schopností účastníků, překonání osobních limitů:

Pro účastníky Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu se s příchodem karantény způsob práce nezměnil. Program je konci­povaný jako průsečík rozvoje v oblasti těla, ducha a


 

 


 

 

The Duke of Edinburgh Award motivuje k osobnímu rozvoji, dociluje komplexního rozvoje schopností a dovedností skrze dlouhodobé a pravidelné aktivity. Žáci školy mají možnost rozvíjet své schopnosti i v rámci volného času, v mnohých případech i na internátě školy. V neposlední řadě je tato činnost vhodným a účinným preventivním programem patologických jevů mládeže, otevírá možnosti dalšího vývoje také velmi nadaným žákům.  Účastníci programu získávají mezinárodně uznávaný certifikát a ve středisku DofE pokračují a dál šíří své zkušenosti i přes to, že postoupili na vyšší stupeň vzdělávání.

 

 

Mgr. Hana Konečná, vedoucí střediska DofE, ISŠ Moravská Třebová


 

 

Předávání prestižního ocenění DOFE na ISŠ Moravská Třebová

 

V pátek 27. listopadu 2020 za přísného dodržení aktuálních hygienických podmínek došlo v ISŠ Moravská Třebová k slavnostnímu předávání bronzového a stříbrného ocenění programu pro motivované studenty The Duke of Edinburgh Award (DOFE).
V reprezentačních prostorách radnice města jej účastníci programu získali z rukou zástupců vedení nadace, programového ředitele Michala Ježe a regionální manažerky pro Pardubický kraj Lisy Kořínek.

 

Místní středisko DOFE působí na Integrované střední škole již třetím rokem, s narůstající tendencí zájmu, který nezastavil ani nestandardní způsob výuky posledního období. Podařilo se získat grant nadace na další vzdělávání vedoucího střediska (kurz první pomoci v extrémních podmínkách), grant Erasmus + vypracovaný v návaznosti na další činnost střediska a prostředky na zavedení školního klubu DOFE.
Ocenění studenti (5 bronzových a 1 stříbrná cena) byli schopni adaptovat své cíle s ohledem na obtížné nároky karanténních opatření, jakmile to situace dovolila, podařilo se uskutečnit jak cvičnou tak ostrou expedici. Další skupina stříbrných uchazeček byla nucena cvičnou
expedici z důvodu nemoci odvolat a nyní je čtveřice dívek v očekávání příznivějších podmínek. Připravila expedici za obnovením skautské základny Amerika a spolupráci s Charitou Moravská Třebová.

 

Na osobní předávání certifikátů a odznaků v rámci akce DOFE JEDE ZA VÁMI! naváže profesionální stream ceremonie, vysílaný na Youtube a Facebooku 16. prosince. Kromě¨absolventů, hostů a patronů programu se ceremonie zúčastní také Jeho královská Výsost
Princ Edward. Důstojnější závěr programu pro rok 2020 si nelze přát.

 

Hana Konečná, vedoucí místního střediska DOFE ISŠ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

 


 

PRVNÍ DOFE ON-LINE CEREMONIE / 16.1.2020