INTERNÍ NAVIGACE
Home2022Červen

Červen 2022

Milí žáci, na hlavní stránce v menu napravo je záložka Informace pro 1.ročníky. Zde jsou uvedeny základní informace pro žáky 1.ročníků o : zahájení školního roku 2022/2023 zajištění učebnic a učebních pomůcek – dle oborů pracovní ošacení pro obor Kuchař-číšník a Hotelnictví ubytování ( pro žáky

Ve čtvrtek 9. června po 11. hodině převzali v krásných reprezentačních prostorách obřadní síně moravskotřebovské radnice svá maturitní vysvědčení z rukou ředitelky školy Mgr. Jany Pekárikové a třídního učitele PaedDr. Vladimíra Nedvěda také úspěšní maturanti a maturantky studijního oboru Bezpečnostně – právní činnost. Úspěšné abiturienty zde osobně uvítal a

Jedním z vrcholů odborné přípravy žáků studijního oboru Bezpečnostně – právní činnost jsou každoročně ostré střelby z pistolí CZ – 75D ráže 9 milimetrů, tedy stejných zbraní, jaké standardně používá Policie České republiky a další ozbrojené složky našeho státu. Ostrým střelbám samozřejmě předchází desítky hodin střeleckého výcviku.