INTERNÍ NAVIGACE
Home2022

Prosinec 2022

Důležitou součástí výuky odborných předmětů na střední odborné škole je spolupráce se sociálními partnery. V případě na naší škole vyučovaného studijního oboru sociální činnost jsou jimi přirozeně jednotliví poskytovatelé sociálních služeb, působící jak v samotné Moravské Třebové, tak v širším okolí v regionu Pardubického a Jihomoravského kraje. Spolupráce

Součástí odborné výuky studijního oboru bezpečnostně – právní činnost jsou mj. projektové dny, připravované a realizované ve spolupráci s odborníky z praxe. Ve středu 14. prosince 2022 tak na naši školu zavítala trojice příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, územního odboru Pardubického kraje, aby v rámci odborných

V průběhu podzimních měsíců roku 2022 navštívily jednotlivé třídy studijního oboru sociální činnost v rámci odborných exkurzí celou řadu poskytovatelů sociálních služeb a také regionální pracoviště orgánů státní správy, působících v této oblasti. Exkurze organizovala učitelka odborných předmětů a garantka oboru sociální činnost, Mgr. Eva Sopoušková.   Třída 4. SČ,