INTERNÍ NAVIGACE
Home2022Září

Září 2022

V závěru třetího týdne od zahájení školního roku absolvovali žáci 1. ročníků studijních oborů adaptační kurz. Uskutečnil se od 14. do 16. září 2022 v areálu Autokempu Morava v Mohelnici za účasti 76 žáků ze tříd 1. BČA, 1.BČB a 1. SČH.   Přes nepřízeň počasí se nám podařilo realizovat

Do projektu DOFE je naše škola zapojena již pátým rokem. Pod vedením Mgr. Hanky Konečné prošla různými stupni tohoto programu řada žáků, kteří pracovali na splnění cílů, které si v pro svůj rozvoj stanovili. Krajský úřad Pardubického kraje se rozhodl, na základě reputace tohoto projektu, podpořit